Tworzenie witryny zespołu lub witryny do komunikacji w programie SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie witryny zespołu lub witryny do komunikacji w programie SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, utworzyć witrynę zespołu lub witrynę do komunikacji oraz zmodyfikować układ witryny.

Witryna zespołu łączy Ciebie i Twój zespół z zawartością, informacjami i aplikacjami, z których codziennie korzystacie. Witryny zespołu możesz na przykład używać do przechowywania plików i współpracy nad nimi, wyświetlania linków do ważnych stron internetowych, a także do wyświetlania najnowszej aktywności w witrynie w kanale aktywności. Zwykle wszyscy członkowie lub ich większość mogą współtworzyć zawartość witryny zespołu, a informacje są ograniczone tylko do członków zespołu lub projektu i konkretnych uczestników projektu.

W witrynie do komunikacji można udostępniać informacje szerszej grupie odbiorców w firmie. Możesz na przykład udostępniać wiadomości, raporty, statusy i inne informacje. Zwykle tylko niewielka grupa członków współtworzy witrynę do komunikacji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji SharePoint Online.

W tym temacie

Tworzenie witryny zespołu

 1. Na stronie głównej usługi SharePoint Online naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Utwórz witrynę”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Okno dialogowe, Tworzenie nowej witryny”.

 2. Fokus znajdzie się na opcji Witryna zespołu. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „SharePoint, Microsoft Edge, Nazwa witryny, edycja”.

 3. Wpisz nazwę witryny. Podczas pisania Narrator poinformuje, czy nazwa witryny jest dostępna.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Opis witryny, edycja”, a następnie wpisz opis witryny.

 5. Aby zmienić ustawienia prywatności witryny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Ustawienia prywatności, Publiczna”. Aby rozwinąć listę, naciskaj klawisz Spacja, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół. Usłyszysz: „Prywatna”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby ustawić klasyfikację informacji w witrynie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tylko wewnętrznie” . Aby zmienić wartość, naciskaj klawisz Spacja, a następnie klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz wybrać. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby zmienić domyślny projekt witryny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wybierz projekt, zwinięte, menu”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby rozwinąć menu. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Dalej”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Dodaj więcej właścicieli”. Wpisz imiona i nazwiska lub adresy e-mail dodatkowych właścicieli witryny.

 9. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj więcej członków”, a następnie wpisz ich imiona i nazwiska lub adresy e-mail.

 10. Aby zakończyć konfigurowanie witryny zespołu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zakończ, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Fokus zostanie przeniesiony na nową witrynę.

Tworzenie witryny do komunikacji

 1. Na stronie głównej usługi SharePoint Online naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Utwórz witrynę”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Okno dialogowe, Tworzenie nowej witryny”. Fokus znajdzie się na opcji Witryna zespołu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Utwórz nową witrynę, Witryna do komunikacji”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „SharePoint, Microsoft Edge, Nazwa witryny, edycja”.

 3. Wpisz nazwę witryny. Podczas pisania Narrator poinformuje, czy nazwa witryny jest dostępna.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Opis witryny, edycja”, a następnie wpisz opis witryny.

 5. Aby ustawić klasyfikację informacji w witrynie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tylko wewnętrznie” . Aby zmienić wartość, naciskaj klawisz Spacja, a następnie klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz wybrać. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby zmienić domyślny projekt witryny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wybierz projekt, zwinięte, menu”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby rozwinąć menu. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Dostępne są następujące opcje:

  • Temat: projekt domyślny do udostępniania informacji, takich jak wiadomości, zdarzenia i inna zawartość.

  • Pokaz: do używania zdjęć lub obrazów w celu zaprezentowania produktu, zespołu lub zdarzenia.

  • Pusty: do tworzenia własnego projektu.

 7. Aby zakończyć konfigurowanie witryny do komunikacji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zakończ, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Fokus zostanie przeniesiony na nową witrynę.

Modyfikowanie układu witryny

Po utworzeniu witryny można zmodyfikować układ witryny, aby go lepiej dopasować do potrzeb własnych i odbiorców.

Wybieranie układu sekcji

 1. Na stronie głównej witryny naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy, zwinięte, element menu”, a następnie naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Pozycja menu Edycja”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz zmodyfikować.

 3. Aby przejść do paska narzędzi, naciśnij klawisze Alt+F10. Usłyszysz: „Edytuj sekcję, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Okno dialogowe Ustawienia sekcji”.

 4. Aby zmienić domyślny układ, naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zamknąć okno dialogowe, naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie nowej sekcji lub składnika Web Part

 1. Na stronie głównej witryny naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy, zwinięte, element menu”, a następnie naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Pozycja menu Edycja”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Dodaj nową sekcję lub składnik Web Part”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta lista dostępnych elementów sekcji i składników Web Part.

 3. Aby poruszać się po liście elementów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Lista Polecane”, a następnie naciśnij klawisze Caps Lock+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aby poruszać się po liście, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego elementu. Aby wybrać i dodać element na stronie głównej, naciśnij klawisz Enter.

Edytowanie składnika Web Part

 1. Na stronie głównej witryny naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy, zwinięte, element menu”, a następnie naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Pozycja menu Edycja”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz odpowiednią sekcję, a następnie naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę składnika Web Part, który chcesz edytować.

 3. Aby przejść do paska narzędzi, naciśnij klawisze Alt+F10. Usłyszysz: „Edytuj składnik Web Part, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony na dostępne opcje edytowania, które zależą od typu składnika Web Part.

 4. Aby przechodzić między opcjami, naciskaj klawisz Tab. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisz Spacja. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zamknąć okno dialogowe opcji, naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przenoszenie składnika Web Part

 1. Na stronie głównej witryny naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy, zwinięte, element menu”, a następnie naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Pozycja menu Edycja”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz odpowiednią sekcję, a następnie naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę składnika Web Part, który chcesz przenieść.

 3. Aby przejść do paska narzędzi, naciśnij klawisze Alt+F10. Usłyszysz: „Edytuj składnik Web Part, przycisk”.

 4. Naciśnij klawisze Caps Lock+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Naciśnij klawisz Enter lub spację, aby przejść w tryb przenoszenia, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij klawisze Alt+Enter.

 5. Aby przenieść składnik Web Part w górę lub w dół, naciskaj odpowiednio klawisze Shift+Alt+Strzałka w górę lub Shift+Alt+Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji. Aby potwierdzić przeniesienie, naciśnij klawisze Alt+Enter. Aby anulować przeniesienie, naciśnij klawisz Esc.

Zapisywanie i publikowanie zmian

 1. Aby zapisać zmiany układu lub zawartości, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, element menu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Aby opublikować zmiany, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy, zwinięte, element menu”, a następnie naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Publikuj, element menu”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Dodawanie zawartości i tekstu do strony programu SharePoint z ułatwieniami dostępu za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie obrazów i multimediów do strony programu SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×