Tworzenie witryn i podwitryn

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby utworzyć witrynę z Administracji centralnej, najpierw należy utworzyć zbiór witryn. Podwitryny tworzone są w witrynach i podwitrynach najwyższego poziomu i nie mogą być tworzone w Administracji centralnej.

Witryny sieci Web w aplikacjach sieci Web programu SharePoint zorganizowane są w zbiory witryn. Każdy zbiór witryn ma najwyższy poziom witryn sieci Web. Te witryny sieci Web najwyższego poziomu mogą mieć wiele podwitryn, a każda z nich może mieć wiele podwitryn — tyle, ile jest wymaganych poziomów. Po utworzeniu zbioru witryn automatycznie tworzona jest witryna najwyższego poziomu. Każdy zbiór witryn może mieć tylko jedną witrynę najwyższego poziomu.

Hierarchia witryn i podwitryn najwyższego poziomu umożliwia użytkownikom między innymi posiadanie głównej witryny roboczej dla zespołu lub oddziału oraz indywidualnych witryn roboczych lub udostępnionych witryn dla projektów. Witryny i podwitryny najwyższego poziomu udostępniają różne poziomy kontroli funkcji i ustawień dla witryn. Administrator zbioru witryn może kontrolować ustawienia i funkcje zarówno dla witryny najwyższego poziomu, jak i wszelkich podwitryn, które ona zawiera. Oprócz standardowych zadań administrowania dowolną witryną administrator zbioru witryn może między innymi:

 • dodawać, usuwać lub zmieniać administratorów zbioru witryn;

 • zarządzać innymi witrynami w hierarchii zbioru witryn;

 • wyświetlać statystyki użycia i przydzielenia obszaru przechowywania;

 • zarządzać Koszem zbioru witryn;

 • zarządzać składnikami Web Part oraz galeriami szablonów i przepływu pracy;

 • zarządzać funkcjami dostępnymi w zbiorze witryn;

 • konfigurować ustawienia, takie jak ustawienia regionalne, dla witryny i wszystkich podwitryn sieci Web najwyższego poziomu.

Administrator podwitryny może kontrolować ustawienia i funkcje tylko dla tej podwitryny, a administrator następnej podwitryny poniżej może kontrolować ustawienia i funkcje tylko dla tej podwitryny. Administrator podwitryny może między innymi:

 • dodawać, usuwać lub zmieniać uprawnienia użytkownika, jeśli zostały ustawione unikatowe uprawnienia;

 • wyświetlać dane dotyczące analizy użycia;

 • zmienić ustawienia regionalne;

 • zarządzać stroną wzorcową, typami zawartości witryn i galeriami kolumn witryny;

 • zarządzać dyskusjami w sieci Web i alertami;

 • zmienić nazwę i opis witryny, kompozycję oraz organizację strony głównej.

Uwaga: Można również umożliwić użytkownikom tworzenie ich własnych witryn najwyższego poziomu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie samoobsługowego tworzenia witryny.

Tworzenie zbioru witryn

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij kartę Zarządzanie aplikacjami.

 2. Na stronie Zarządzanie aplikacjami w sekcji Zarządzanie witrynami programu SharePoint kliknij opcję Tworzenie zbioru witryn.

 3. Na stronie Tworzenie zbioru witryn w sekcji Aplikacja sieci Web — jeśli aplikacja sieci Web, w której chcesz utworzyć zbiór witryn, nie jest wybrana — kliknij polecenie Zmień aplikację sieci Web w menu Aplikacja sieci Web.

  • Na stronie Wybieranie aplikacji sieci Web wybierz aplikację sieci Web, w której chcesz utworzyć zbiór witryn.

 4. W sekcji Tytuł i opis wpisz tytuł i opis zbioru witryn.

 5. W sekcji Adres witryny sieci Web w obszarze adres URL wybierz ścieżkę służących do adresu URL (na przykład ścieżkę dołączoną przykład /sites/ lub katalog główny, /).

  W przypadku wybrania ścieżki dołączonej przez symbol wieloznaczny, na przykład /witryny/, należy również wpisać nazwę witryny, która będzie używana w adresie URL witryny.

  Uwaga: Dostępne dla opcji adres URL ścieżek są pobierane z listy ścieżki zarządzane, które zostały zdefiniowane jako symbolu wieloznacznego.

 6. W sekcji Wybieranie szablonu, na liście Wybierz szablon kliknij szablon dla witryny najwyższego poziomu.

  Po wybraniu szablonu opis dla tego szablonu zostanie wyświetlony w sekcji Wybieranie szablonu.

 7. W sekcji Administrator główny zbioru witryn wprowadź nazwę użytkownika (w postaci DOMENA\nazwa_użytkownika) dla użytkownika, który będzie administratorem zbioru witryn.

 8. Jeśli chcesz określić użytkownika jako właściciela pomocniczego nowej witryny sieci Web najwyższego poziomu (zalecane), w sekcji Administrator pomocniczy zbioru witryn wprowadź nazwę użytkownika dla pomocniczego administratora zbioru witryn.

 9. Jeśli korzystasz z przydziałów w celu ograniczenia użycia zasobów dla zbioru witryn, w sekcji Szablon przydziału kliknij szablon na liście Wybierz szablon przydziału.

 10. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×