Tworzenie witryn i podwitryn

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby utworzyć witrynę z administracji centralnej, najpierw utworzyć zbiór witryn. Podwitryny są tworzone w obrębie witryny najwyższego poziomu oraz podwitryny, a nie można utworzyć administracji centralnej.

Witryny sieci Web dla aplikacji sieci Web programu SharePoint są zorganizowane w zbiory witryn. Każdego zbioru witryn musi witryny sieci Web najwyższego poziomu. Witryny sieci Web najwyższego poziomu mogą mieć wiele podwitryn, a każda podwitryna może mieć wiele podwitryn dla dowolną liczbę poziomów, zależnie od potrzeb. Po utworzeniu zbioru witryn są tworzone witryny najwyższego poziomu. Każdego zbioru witryn może mieć tylko jednej witryny najwyższego poziomu.

Na przykład hierarchii witryny najwyższego poziomu oraz podwitryny pozwala użytkownikom na głównej witryny roboczej dla zespołu lub działu, oraz indywidualnych witryn roboczych lub witryn wspólnych dla projektów. Witryny sieci Web najwyższego poziomu oraz podwitryny Zezwalaj różne poziomy kontroli nad funkcji i ustawień dla witryn. Administrator zbioru witryn mogą sterować ustawieniami i funkcjami zarówno dla witryny sieci Web najwyższego poziomu i wszystkich podwitryn. Na przykład oprócz zadania standardowego administracyjne dla dowolnej witryny, administrator zbioru witryn wykonywać następujące czynności:

 • Dodawanie, usuwanie lub zmienianie Administratorzy zbioru witryn.

 • Zarządzanie innych witryn w hierarchii zbioru witryn.

 • Wyświetl alokację miejsca zastosowania statystyki i miejsca do magazynowania.

 • Zarządzanie Kosza zbioru witryn.

 • Zarządzanie galerie składników Web Part, szablonu i przepływu pracy.

 • Zarządzanie funkcje, które są dostępne w zbiorze witryn.

 • Konfigurowanie ustawień, takich jak ustawienia regionalne, dla witryny sieci Web najwyższego poziomu i wszystkich jej podwitryn.

Administrator podwitryny można sterować ustawieniami i funkcjami tylko danej podwitryny, a administrator następnego podwitryny poniżej można sterować ustawieniami i funkcjami tylko danej podwitryny. Na przykład administrator podwitryny wykonywać następujące czynności:

 • Dodawanie, usuwanie lub zmienianie uprawnień użytkownika, jeśli ustawiono unikatowe uprawnienia.

 • Wyświetlanie danych analizy użycia.

 • Zmienianie ustawień regionalnych.

 • Zarządzanie strony wzorcowej, typ zawartości witryny i galerii kolumn witryny.

 • Zarządzanie dyskusji w sieci Web i alertami.

 • Zmienianie organizacji nazwę i opis, motyw i strony głównej witryny.

Uwaga: Można również umożliwić użytkownikom tworzenie własnych witryn najwyższego poziomu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie samoobsługowego tworzenia witryny.

Tworzenie zbioru witryn

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij pozycję Zarządzanie aplikacjami.

 2. Na stronie Zarządzanie aplikacjami w sekcji Zarządzanie witryną programu SharePoint kliknij pozycję Utwórz zbiór witryn.

 3. Na stronie Tworzenie zbioru witryn w sekcji Aplikacji sieci Web Jeśli aplikacji sieci Web, w której chcesz utworzyć zbiór witryn nie jest zaznaczone, kliknij pozycję Zmień aplikację sieci Web w menu Aplikacji sieci Web.

  • Na stronie Wybieranie aplikacji sieci Web kliknij aplikację sieci Web, w której chcesz utworzyć zbiór witryn.

 4. W sekcji Tytuł i opis wpisz tytuł i opis dla zbioru witryn.

 5. W sekcji Adres witryny sieci Web w obszarze adres URL wybierz ścieżkę służących do adresu URL (na przykład ścieżkę dołączoną przykład /sites/ lub katalog główny, /).

  W przypadku wybrania ścieżki dołączonej symbol wieloznaczny, na przykład/sites /, możesz też wpisać nazwę witryny, aby używać w adresie URL witryny sieci.

  Uwaga: Dostępne dla opcji adres URL ścieżek są pobierane z listy ścieżki zarządzane, które zostały zdefiniowane jako symbolu wieloznacznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat ścieżki zarządzane zobacz Definiowanie zarządzanych ścieżek.

 6. W sekcji Wybieranie szablonu na liście Wybierz szablon kliknij szablon witryny najwyższego poziomu.

  Po wybraniu szablonu opis szablonu jest wyświetlany w sekcji Wybieranie szablonu.

 7. W sekcji Administrator główny zbioru witryn wprowadź nazwę użytkownika (w postaci domena\nazwa_użytkownika) dla użytkownika, który będzie administratorem zbioru witryn.

 8. Jeśli chcesz wskazać użytkownika drugiego właściciela nowej witryny sieci Web najwyższego poziomu (zalecane), w sekcji Administrator zbioru witryn pomocniczego wprowadź nazwę użytkownika dla pomocnicza administratora zbioru witryn.

 9. Jeśli korzystasz z przydziałów użycia zasobów dla zbiorów witryn, w sekcji Szablon przydziału ograniczyć kliknij szablon na liście Wybierz szablon przydziału.

 10. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×