Tworzenie wielojęzycznej witryny sieci Web

Tworzenie wielojęzycznej witryny sieci Web

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Witryna wielojęzyczna to jedna witryna sieci Web, powielona i opublikowana w wielu językach. Większość zawartości witryny nie zmienia się, ale jest zlokalizowana, tak aby odpowiadała językowi i kulturze klientów z różnych regionów. Zapewne domyślasz się, że tworzenie witryny z wieloma wersjami językowymi i zarządzanie nią może być trudne i czasochłonne. Funkcja odmian usługi SharePoint Online upraszcza to zadanie, automatyzując tworzenie stron i witryn dla poszczególnych języków i ustawień regionalnych. W tej funkcji jest stosowany paradygmat źródło-cel, umożliwiający jednorazowe tworzenie zawartości i powszechne jej publikowanie w krótkim czasie.

Ważne: 

 • Początek 2018 września usług tłumaczenia maszynowego są jest przestarzałe w Usłudze SharePoint Online. Usługi tłumaczenia maszynowego nadal może być używany, ale kodowania z nimi w programie Visual Studio powoduje ostrzeżenie. Ta zmiana nie wpływa etykiety odmian poprzednio utworzone lub możliwość planowanie działania tłumaczenia lub przepływów pracy opartych na etykiety odmian poprzednio utworzone. Jeśli utworzysz nowe etykiety odmian tłumaczenia nie będą dostępne dla etykiet. Procedura dotyczy ta zmiana została poniższe.

 • Zamiast używać usługi tłumaczenia na żądanie, ręcznego, zaleca się używanie tłumaczenia Bing interfejsów API. Interfejs API serwera tłumaczenia maszynowego zostanie oznaczona jako przestarzałe, ale będzie dostępna za pośrednictwem CSOM programu SharePoint teraz. Można znaleźć więcej informacji na temat interfejsu API w tym artykule usług tłumaczenia maszynowego w programie SharePoint.

W tym artykule

Terminologia

Jak działają witryny odmian

Określanie metody wdrażania stron w witrynach

Tworzenie etykiet dla witryny źródłowej i witryn docelowych

Tworzenie hierarchii witryn odmian

Tworzenie i publikowanie

Odmiany list

Terminologia

Przed skonfigurowaniem witryny wielojęzycznej warto zapoznać się z terminologią dotyczącą funkcji odmian usługi SharePoint Online. Poniższa tabela zawiera definicje kluczowych terminów występujących w procesie konfigurowania odmian i zarządzania nimi.

Termin

Definicja

Odmiany

Poszczególne wystąpienia witryny sieci Web, zlokalizowane i/lub przetłumaczone dla konkretnego języka i ustawień regionalnych.

Strona główna odmiany

Podstawowy adres URL wszystkich odmian witryny sieci Web. Zazwyczaj znajduje się w katalogu głównym zbioru witryn. Strona główna odmiany może być także podwitryną zbioru. Przekierowuje ona osoby odwiedzające witrynę do odpowiedniej witryny odmiany, zależnie od ich ustawień lokalizacji określonych w przeglądarce.

Etykieta odmiany

Uwaga: Wrzesień początku 2018 nie będzie mógł korzystać tłumaczenia maszynowego, podczas tworzenia etykiet odmian w Usłudze SharePoint Online.

Para ustawień regionalnych języka dla witryny odmiany i identyfikatora dla witryny odmiany najwyższego poziomu i wszystkich witryn, zawartość i tak dalej, w obszarze witryny najwyższego poziomu. Na przykład etykiety en-us oznacza, że witryna jest opublikowany w języku angielskim i wyświetlana użytkownikom, których, zgodnie z ich ustawienia przeglądarki, znajduje się w Stanach Zjednoczonych. I odwrotnie pl -USA oznacza witryny jest opublikowany w języku angielskim i wyświetlana użytkownikom Zjednoczone Królestwo wskazują, którego ustawienia przeglądarki. Etykieta znajduje się w adresie URL witryny i może wyglądać następująco: http://contoso.com/en-us.

Źródłowa witryna odmiany

Witryna, w której jest tworzona i publikowana zawartość. Z tego źródła są kopiowane wszystkie witryny odmian. Po określeniu witryny jako źródła nie może być ono zmieniane i żadna inna witryna w zbiorze witryn nie może zostać określona jako źródło.

Docelowa witryna odmiany

Witryna, w której większość zawartości pochodzi ze źródłowej witryny odmiany. W docelowej witrynie odmiany można tworzyć nową zawartość, ale nie jest ona współużytkowana z innymi witrynami i pozostaje unikatowa dla witryny, w której została utworzona.

Hierarchia odmian

Kompletny zestaw witryn odmian, włącznie ze źródłem.

Strony odmian

Strony publikowania, które są przechowywane w bibliotece stron w źródłowej witrynie odmian i docelowych witrynach odmian.

Microsoft Translator

Usługa używana w programie SharePoint do tłumaczenia maszynowego zawartości witryn sieci Web. Microsoft Translator to element widget stron sieci Web, umożliwiający tłumaczenie stron witryny sieci Web w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą wyświetlać strony we własnym języku bez konieczności odwiedzania innych witryn sieci Web służących do tłumaczenia, a także udostępniać strony innym osobom w wielu językach.

Plik XLIFF

Standardowy format oparty na języku XML, obsługiwany przez szeroką gamę narzędzi do lokalizowania.

Jak działają witryny odmian

Zasadniczo witryna odmian jest zarządzaną kopią witryny sieci Web. Zawartość jest tworzona w witrynie źródłowej, tj. witrynie w hierarchii odmian, z której są kopiowane wszystkie inne witryny. Po opublikowaniu witryny źródłowej wszystkie strony publikowania z biblioteki stron są automatycznie replikowane w witrynach docelowych oraz umieszczane w kolejce do tłumaczenia i publikacji. W procesie obsługi odmian są także replikowane biblioteki dokumentów, listy anonsów i biblioteki obrazów.

Witryny odmian mają strukturę hierarchiczną, z witryną główną na najwyższym poziomie i wszystkimi wersjami językowymi poniżej. Witryna źródłowa i witryny docelowe są umieszczone jeden poziom poniżej katalogu głównego. Oto przykład:

Wykres hierarchii, zawierający witrynę główną na najwyższym poziomie i trzy odmiany poniżej. Odmiany dotyczą języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Funkcja odmian jest składnikiem infrastruktury publikowania usługi SharePoint Online i podczas tworzenia witryn korzysta z szablonów witryn publikowania. Jednak właściwy proces publikowania zawartości zależy od szablonu witryny wybranego podczas konfigurowania odmian. Wybranie pozycji Witryna publikowania dla odmiany źródłowej oznacza, że wszystkie strony źródła i strony znajdujące się niżej w hierarchii witryn muszą zostać opublikowane przed ich replikacją w docelowych witrynach odmian. Wybranie pozycji Witryna publikowania z przepływem pracy oznacza, że strony muszą przejść przepływ pracy zatwierdzania przed ich replikacją w docelowych witrynach odmian. Zadanie czasomierza odmian replikuje zatwierdzone i opublikowane strony do witryn docelowych i jest uruchamiane po utworzeniu hierarchii witryn.

Funkcja odmian jest zależna od infrastruktury publikowania i szablonów witryn publikowania, dlatego przed utworzeniem etykiet odmian i hierarchii witryn trzeba włączyć publikowanie w zbiorze witryn.

Aktywowanie publikowania w zbiorze witryn

 1. Na poziomie głównym zbioru witryn kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Funkcje zbioru witryn.

 3. Przewiń do pozycji infrastruktura Publikowania serwera programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Uaktywnij.

Po włączeniu publikowania skonfiguruj odmiany, wykonując następujące cztery czynności:

 1. Określenie metody wdrażania stron w witrynach odmian.

 2. Utworzenie etykiet dla witryny źródłowej i witryn docelowych.

 3. Utworzenie hierarchii odmian.

 4. Tworzenie i publikowanie.

Określanie metody wdrażania stron w witrynach

Warto się zastanowić, jak w organizacji ma być traktowane automatyczne tworzenie witryn, pamiętając, że masz pewną swobodę w decydowaniu, kiedy i jaka zawartość ma być publikowana. Załóżmy, że Twoja firma właśnie wprowadziła nowy produkt i wyeksponowała go na stronie głównej w witrynie sieci Web. Powinien on także być prezentowany w witrynach sieci Web wszystkich zagranicznych oddziałów firmy, ale ponieważ zostanie wprowadzony na rynki zagraniczne dopiero za kilka miesięcy, właściciele witryn poszczególnych oddziałów nie powinni publikować zawartości do czasu udostępnienia produktu lokalnie. Dostosowując ustawienia odmian, możesz określić metodę obsługi nowych, zaktualizowanych i usuniętych stron w poszczególnych witrynach odmian.

Konfigurowanie ustawień odmian

Uwaga:  To działanie mogą wykonywać tylko administratorzy zbioru witryn.

 1. Na poziomie głównym zbioru witryn kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Ustawienia odmian.

 3. Uprawnienia witryny i listy oraz zachowanie utworzenia strony, wybierz:
  Tworzenie wszędzie Jeśli nowe strony powinny być skopiowane do wszystkich elementów docelowych.
  - lub -
  Tworzenie selektywne Jeśli chcesz wybrać elementów docelowych otrzymujących nowych stron.

 4. Ponowne tworzenie strony docelowej usunięte, wybierz:
  ponownie utworzyć nową stronę docelową po opublikowaniu strony źródłowej, jeśli chcesz, aby nowa strona, aby zastąpić jeden, który został usunięty.
  - lub -
  nie twórz ponownie nowej strony docelowej po opublikowaniu strony źródłowej, jeśli nie chcesz, aby nowa strona, aby zastąpić jeden, który został usunięty.

 5. Aktualizowanie docelowej strony składników Web Part, wybierz:
  zmiany aktualizowanie składników Web Part do strony docelowej podczas aktualizacji strony źródłowej odmiany jest propagowana Jeśli chcesz sieci web part zmiany w źródle mają być aktualizowane miejsca docelowego. Wszystkie dostosowania strony sieci web miejsca docelowego zostaną utracone.
  - lub -
  nie są aktualizowane zmiany składników Web Part do strony docelowej podczas aktualizacji strony źródłowej odmiany jest propagowana, jeśli nie chcesz, aby zmiany w sieci web part w źródle zostać zaktualizowane w celu.

 6. W obszarze powiadomień zaznacz pole wyboru, aby informować właścicieli witryn o dostępnych nowych stron i aktualizacji stron.

 7. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie etykiet dla witryny źródłowej i witryn docelowych

Ważne: Początek 2018 września nie będą mogli używać tłumaczenia maszynowego, podczas tworzenia etykiet odmian w Usłudze SharePoint Online. Nadal można tworzyć etykiety odmian, ale należy użyć innej metody tłumaczenia, zaleca się używanie tłumaczenia Bing interfejsów API. Poniższe czynności nie będą dostępne w programie SharePoint. Czynności, zaczynając od Tworzenie hierarchii witryn odmian będą nadal działać z etykietami przed 2018 września utworzone.

Etykieta odmiany to para język-ustawienia regionalne witryny odmiany, na przykład en-us, , de-de i fr-fr itp. Ta etykieta stanowi część adresu URL witryny.

Najpierw musisz utworzyć etykietę źródłową. W elemencie źródłowym tworzy się zawartość, która będzie kopiowana do witryn docelowych. W przypadku witryny wielojęzycznej jako etykiety źródłowej można użyć podstawowego języka organizacji.

Uwaga:  Może istnieć tylko jedna etykieta źródłowa. Zmiana etykiety źródłowej na inną zawsze powoduje usunięcie etykiety źródłowej oraz wszystkich istniejących relacji między etykietą źródłową a etykietami docelowymi.

Tworzenie źródłowej witryny odmiany

Następny krok to utworzenie etykiet docelowych — po jednej dla każdej odmiany językowej w hierarchii. Jeśli na przykład planujesz opublikowanie czterech wersji językowych witryny (witrynę źródłową i trzy witryny docelowe), należy utworzyć cztery etykiety — po jednej dla każdego języka.

 1. Na poziomie głównym zbioru witryn kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Etykiety odmian.

 3. Na stronie Etykiety odmian kliknij pozycję Nowa etykieta.

 4. Na stronie Tworzenie etykiety odmiany w polu Język szablonu witryny wybierz język, który ma być używany w wielojęzycznym interfejsie użytkownika (MUI) witryny źródłowej. Ten wybór zależy od pakietów językowych dostępnych w ramach danej subskrypcji usługi pakietu Office 365. Pakiety językowe są potrzebne tylko wtedy, gdy interfejs MUI ma być używany w przypadku stron administracyjnych witryny. Pakiety językowe nie są wymagane w przypadku odmian.

 5. W polu Ustawienia regionalne wybierz parę obejmującą język i ustawienia regionalne dla danej witryny. Ustawienia regionalne określają język całej zawartości generowanej przez użytkowników, formatowanie elementów, takich jak data, godzina i waluta, a także sposób przekierowywania użytkowników z witryny głównej na podstawie ustawień przeglądarki.

 6. W polu Lokalizacja wpisz lokalizację witryny źródłowej i witryn docelowych w hierarchii witryn. Jeśli będą umieszczone na najwyższym poziomie zbioru witryn, wystarczy wpisać ukośnik (/).

 7. W obszarze Nazwa etykiety jest automatycznie wprowadzana para język-ustawienia regionalne, zależnie od wybranych ustawień regionalnych. Te informacje można edytować.

 8. W obszarze Opis wpisz opis, który ułatwi użytkownikom zrozumienie przeznaczenia etykiety. Można na przykład wpisać wyraz „angielski”.

 9. W polu Nazwa wyświetlana jest automatycznie wprowadzana nazwa języka i ustawień regionalnych, zależnie od wybranych ustawień regionalnych. Te informacje można edytować.

 10. W polu Szablon witryny publikowania wybierz szablon witryny dla poszczególnych witryn odmian. Wybierz pozycję Witryna publikowania z przepływem pracy, jeśli wszystkie strony mają przechodzić przez przepływ pracy zatwierdzania przed ich skopiowaniem do docelowych witryn odmian. Wybierz pozycję Witryna publikowania, jeśli przepływ pracy zatwierdzania nie jest konieczny. Wszystkie strony, które znajdują się w elemencie źródłowym lub poniżej niego w hierarchii witryn, muszą zostać opublikowane przed ich skopiowaniem do docelowych witryn odmian.

 11. W obszarze Kontakt etykiety wpisz adresy e-mail osób, które powinny otrzymać powiadomienie po utworzeniu źródłowej witryny odmiany.

 12. Kliknij pozycję OK. Automatycznie rozpocznie się proces tworzenia elementu źródłowego.

Tworzenie docelowych etykiet odmian

Nie jest konieczne utworzenie wszystkich odmian docelowych jednocześnie. Zalecamy utworzenie zawartości w elemencie źródłowym przed utworzeniem etykiet docelowych. Zalecane jest także utworzenie kilku etykiet docelowych przed utworzeniem hierarchii witryn.

 1. Na poziomie głównym zbioru witryn kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Etykiety odmian.

 3. Na stronie Etykiety odmian kliknij pozycję Nowa etykieta.

 4. W polu Język szablonu witryny wybierz język, który ma być używany w interfejsie MUI witryny źródłowej. Ten wybór zależy od zainstalowanych pakietów językowych. Pakiety językowe są potrzebne tylko wtedy, gdy interfejs MUI ma być używany w przypadku stron administracyjnych witryny. Pakiety językowe nie są wymagane w przypadku odmian.

 5. W polu Ustawienia regionalne wybierz parę obejmującą język i ustawienia regionalne dla danej witryny. Ustawienia regionalne określają formatowanie elementów, takich jak data, godzina i waluta, a także sposób przekierowywania użytkowników z witryny głównej zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

 6. Kliknij pozycję Kontynuuj.

 7. W obszarze Nazwa etykiety jest automatycznie wprowadzana para język-ustawienia regionalne, zależnie od wybranych ustawień regionalnych. Te informacje można edytować.

 8. W obszarze Opis wpisz opis, który ułatwi użytkownikom zrozumienie przeznaczenia etykiety. Można na przykład wpisać wyraz „angielski”.

 9. W polu Nazwa wyświetlana jest automatycznie wprowadzana nazwa języka i ustawień regionalnych, zależnie od wybranych ustawień regionalnych. Te informacje można edytować.

 10. Tworzenie hierarchii wybierz część źródło, które chcesz skopiować do tego nowego elementu docelowego:

 11. Aby utworzyć hierarchię wszystkie strony i witryny publikowania, witryn publikowania list z odmiany i wszystkie strony.

 12. Tylko witryny publikowania — powoduje utworzenie hierarchii wyłącznie witryn publikowania.

 13. Tylko witryna główna — powoduje utworzenie witryny najwyższego poziomu, bez witryn i stron.

 14. Kliknij pozycję Kontynuuj.

 15. W oknie Utwórz pakiet tłumaczeń wybierz, czy umożliwić tłumaczenie przez człowieka zawartości tego elementu docelowego. Włączenie tej opcji oznacza, że zawartości będą umieszczane w pliku XLIFF pobrane na komputer, więc mogą być wysyłane do tłumaczy przetwarzania. Plik XLIFF to standardowy format opartym na języku XML, który jest obsługiwany przez szeroką gamę narzędzi do lokalizowania.

 16. W polu Tłumaczenie maszynowe określ, czy zezwalasz na tłumaczenie maszynowe tego elementu docelowego. Włączenie tej opcji oznacza, że użytkownicy mogą zgłaszać żądania tłumaczenia za pośrednictwem usługi Microsoft Translator.

 17. Kliknij pozycję Kontynuuj.

 18. W polu Zachowanie aktualizacji strony wybierz metodę aktualizowania istniejących stron w przypadku wprowadzenia zmian w źródle:

 19. Użytkownicy mogą ręcznie synchronizować aktualizacje ze stron źródłowych odmiany — aby umożliwić właściciele witryn lub autorom zawartości porównywanie zaktualizowanej strony z istniejącą i określanie, które zmiany mają zostać zaakceptowane.

 20. Automatycznie aktualizuj źródłowe strony odmiany — aby umożliwić wysyłanie roboczej wersji strony do elementu docelowego.

 21. W obszarze Kontakt etykiety wpisz adresy e-mail osób, które powinny otrzymać powiadomienie po utworzeniu docelowej witryny odmiany.

 22. Kliknij pozycję Kontynuuj.

 23. Sprawdź wprowadzone ustawienia etykiety i kliknij pozycję Zakończ.

Tworzenie hierarchii witryn odmian

Utworzenie hierarchii witryn odmian obejmuje dwa działania:

 • Powiązanie między sobą źródłowych i docelowych elementów odmiany oraz powiązanie ich z główną witryną odmiany.

 • Utworzenie witryn i stron dla poszczególnych odmian językowych.

Utworzenie hierarchii witryn odmian może wymagać dużej ilości zasobów, zwłaszcza jeśli hierarchia obejmuje wiele odmian. Dlatego tworzenie hierarchii jest obsługiwane w ramach zbiorczego zadania czasomierza, uruchamianego mniej więcej co godzinę. Postęp zadania czasomierza można śledzić, sprawdzając dziennik odmian.

Tworzenie hierarchii

 1. Na poziomie głównym zbioru witryn kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Etykiety odmian.

 3. Kliknij pozycję Utwórz hierarchie.

Sprawdzanie stanu w dzienniku odmian

 1. Na poziomie głównym zbioru witryn kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Dzienniki odmian.

Dodawanie nowej witryny odmiany do istniejącej hierarchii witryn

Po utworzeniu hierarchii witryn odmian można w dowolnym momencie dodać nową witrynę docelową.

 1. Na poziomie głównym zbioru witryn kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Etykiety odmian.

 3. Kliknij pozycję Nowa etykieta; , a następnie utwórz etykiety, zgodnie z opisem w "Tworzenie docelowych etykiet odmian" powyżej.

 4. Powtórz kroki 1 i 2 dla każdego nowego elementu docelowego, a następnie kliknij pozycję Utwórz hierarchie.

Tworzenie i publikowanie

Gdy nowa hierarchia odmian zostanie utworzona, na wstążce pojawią się nowe opcje dotyczące odmian i tłumaczenia. Dostępne opcje różnią się zależnie od tego, czy pracujesz z witryną źródłową, czy docelową.

Opcje wstążki witryny źródłowej

Na wstążce witryny źródłowej na karcie Publikowanie zostanie wyświetlona nowa grupa o nazwie Odmiany. Zawiera ona dwa przyciski, pozwalające sterować rozpowszechnianiem aktualizacji zawartości w witrynach docelowych.

Dwie ikony na karcie Odmiany na wstążce. Pierwsza ikona to Utwórz nowy obiekt docelowy. Druga to Zaktualizuj wszystkie elementy docelowe.

Przycisk

Opis

Utwórz nowy obiekt docelowy

Tworzy relację między elementem źródłowym i docelowym. Elementy docelowe otrzymują kopię strony źródłowej i jej wszystkich przyszłych aktualizacji.

Aktualizowanie wszystkich elementów docelowych

Kopiuje bieżącą wersję elementu źródłowego do wszystkich istniejących elementów docelowych. Strona pozostaje w formie nieopublikowanej wersji roboczej do momentu opublikowania jej przez właściciela witryny odmiany lub autora.

Aktualizowanie wszystkich elementów docelowych

 1. W witrynie źródłowej przejdź do strony nową lub zaktualizowaną. (Strony musi być opublikowany lub zatwierdzenia przez przepływ pracy zatwierdzania przed mogą być kopiowane do elementów docelowych).

 2. Na karcie Publikowanie w grupie Odmiany kliknij pozycję Zaktualizuj wszystkie elementy docelowe. Pamiętaj, że zawartość można kopiować jedynie z elementu źródłowego do docelowego, a nie między elementami docelowymi.

Określanie elementów docelowych do aktualizowania

 1. W witrynie źródłowej przejdź do nowej lub zaktualizowanej strony. (Strona musi zostać opublikowana lub zatwierdzona przy użyciu przepływu pracy zatwierdzania, zanim będzie możliwe kopiowanie jej do elementów docelowych).

 2. Na karcie Publikowanie w grupie Odmiany kliknij pozycję Utwórz nowy obiekt docelowy.

 3. Na stronie Tworzenie odmiany zaznacz pola wyboru obok elementów docelowych, do których powinna zostać przekazana zawartość. Aby wysłać zawartość do wszystkich dostępnych elementów docelowych, zaznacz pole obok pozycji Etykieta. Pamiętaj, że zawartość można kopiować jedynie z elementu źródłowego do docelowego, a nie między elementami docelowymi.

 4. Kliknij pozycję Kontynuuj.

  Zrzut ekranu z polami wyboru określającymi witryny odmian, które powinny otrzymywać aktualizacje zawartości. Widoczne są etykiety odmian i odpowiadające im nazwy wyświetlane.

Opcje wstążki witryny docelowej

Właściciele witryn docelowych otrzymują powiadomienie w momencie otrzymania nowej zawartości ze źródła. Powiadomienie jest wyświetlane u góry odpowiedniej strony i zawiera łącze do źródła, co pozwala na sprawdzenie zakresu zmian i określenie, czy powinny zostać zatwierdzone, czy odrzucone. Swoboda w zakresie zatwierdzania i odrzucania nowej i zaktualizowanej zawartości zależy od sposobu konfiguracji ustawień odmian przez administratora zbioru witryn.

Wstążka każdej witryny docelowej zawiera kartę Odmiany podobną do przedstawionej poniżej:

Zrzut ekranu przedstawiający kartę Odmiany w witrynie docelowej. Karta zawiera dwie grupy: Odmiana i Tłumaczenie.

Ta karta ułatwia przeglądanie zawartości otrzymanej ze źródła i przygotowywanie jej do tłumaczenia maszynowego lub wykonywanego przez człowieka. W poniższej tabeli objaśniono poszczególne przyciski.

Przycisk

Objaśnienia

Wyświetl zmiany

Umożliwia porównanie skopiowanej zawartości źródłowej z bieżącym tłumaczeniem w witrynie docelowej. Aby określić zakres zmian, za każdym razem po otrzymaniu nowej zawartości z elementu źródłowego kliknij pozycję Wyświetl zmiany. Jeśli zmiany są minimalne, możesz je zignorować lub wprowadzić ręcznie.

Synchronizuj ze źródła

Udostępnia dwie opcje:

 • Opcja Synchronizuj ze źródła umożliwia kopiowanie zawartości elementu źródłowego do elementu docelowego jako nieopublikowanej wersji roboczej. Po opublikowaniu ta wersja robocza zastępuje bieżącą zawartość docelową.

 • Opcja Ustaw jako bieżące pozwala określić zawartość docelową jako równoważnik zawartości źródłowej bez zatwierdzania zmian. Ta opcja jest odpowiednia w przypadku wprowadzania zalecanych zmian ręcznie.

Utwórz pakiet tłumaczeń

Umożliwia wyeksportowanie bieżącej strony jako pliku XLIFF na komputerze i powiadomienie wyznaczonych osób o gotowości pliku do tłumaczenia. Plik XLIFF ma rozszerzenie xlf. Ta funkcja została włączona lub wyłączona podczas tworzenia etykiety odmiany.

Przekaż tłumaczenie

Umożliwia przekazanie przetłumaczonego pliku XLIFF i przejrzenie zmian. Ta funkcja została włączona lub wyłączona podczas tworzenia etykiety odmiany.

Przetłumacz maszynowo

Umożliwia tłumaczenie w czasie rzeczywistym przy użyciu usługi Microsoft Translator, jeśli jest włączona. Ta funkcja została włączona lub wyłączona podczas tworzenia etykiety odmiany.

Stan tłumaczenia

Dziennik działań związanych z tłumaczeniem, zarówno maszynowym, jak i wykonywanym przez człowieka.

Wyświetlanie zmian ze źródła

 1. Przejdź do strony, którą właśnie otrzymano ze źródła.

 2. W powiadomieniu w górnej części strony lub na karcie odmiany kliknij pozycję Wyświetl zmiany.
  Zostanie otwarte nowe okno z raportem w formie wyróżnienia różnice między najbardziej ostatnio zsynchronizowane źródeł i bieżącym źródłem.

Zatwierdzanie zmian ze źródła

 1. Przejdź do strony, którą właśnie otrzymano ze źródła.

 2. Na karcie odmiany kliknij przycisk Synchronizuj ze źródła.
  Istniejące strony jest zastępowany otrzymano ze źródła.

 3. Jeśli akceptujesz wprowadzone zmiany, opublikuj stronę.

Odrzucanie zmian ze źródła

 1. Przejdź do strony, którą właśnie otrzymano ze źródła.

 2. Na karcie Odmiany kliknij pozycję Ustaw jako bieżące. Istniejąca strona pozostanie bez zmian.

Pakowanie strony do tłumaczenia

 1. Przejdź do strony, której zawartość chcesz przetłumaczyć.

 2. Na karcie Odmiany kliknij pozycję Utwórz pakiet tłumaczeń.

 3. Wprowadź adresy e-mail wszystkich osób, które powinny zostać powiadomione, gdy zawartość będzie gotowa do tłumaczenia. Wszystkie te osoby otrzymają wiadomość e-mail z łączem do pakietu tłumaczeń.

Przekazywanie przetłumaczonego pakietu

 1. Przejdź do strony, która właśnie została przetłumaczona.

 2. Na karcie Odmiany kliknij pozycję Przekaż tłumaczenie.

 3. Przejdź do biblioteki programu SharePoint albo innej lokalizacji na komputerze lub w witrynie programu SharePoint, w której jest przechowywany przetłumaczony plik XLIFF.

 4. Opcjonalnie: na potrzeby śledzenia wpisz nazwę firmy, która wykonała tłumaczenie.

 5. Jeśli tłumaczenie spełnia oczekiwania, opublikuj stronę.

Przesyłanie strony do tłumaczenia maszynowego

 1. Przejdź do strony, której zawartość chcesz przetłumaczyć.

 2. Na karcie odmiany kliknij pozycję Przetłumacz maszynowo.
  Strony są odświeżane z przetłumaczonego zawartością.

 3. Jeśli tłumaczenie spełnia oczekiwania, opublikuj stronę.

Sprawdzanie stanu tłumaczenia

 1. Przejdź do strony, której zawartość jest tłumaczona.

 2. Na karcie Odmiany kliknij pozycję Stan tłumaczenia.

 3. Przejrzyj dziennik stanu tłumaczenia.

Odmiany list

Odmiany list są podobne do odmian stron, z jednym wyjątkiem: do witryn docelowych mogą być replikowane tylko całe listy, nie poszczególne elementy list.

Określanie elementów docelowych otrzymujących aktualizacje list

 1. W witrynie źródłowej przejdź do nowej lub zaktualizowanej listy.

 2. Na karcie Odmiany kliknij pozycję Ustawienia.

 3. Na stronie Tworzenie odmiany zaznacz pola wyboru obok tych witryny docelowej, do której powinna zostać przekazana zawartość listy. Aby przesłać zawartość listy do wszystkich dostępnych witryn docelowych, zaznacz pole wyboru obok pozycji Etykieta.

 4. Kliknij pozycję Kontynuuj.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×