Tworzenie widoku podsumowania w aplikacji programu Access

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

W aplikacjach sieci Web programu Access widoki podsumowania działają jak raporty na ekranie, pozwalając na grupowanie i podsumowywanie danych na podstawie różnych wartości. Obejrzyj ten klip wideo, aby dowiedzieć się, jak je tworzyć.

Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia formularzy w bazach danych dla komputerów stacjonarnych, zobacz Tworzenie formularza programu Access. Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia raportów pogrupowanych lub podsumowujących w bazach danych dla komputerów stacjonarnych, zobacz Tworzenie raportu pogrupowanego lub podsumowującego.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Zawartość klipu wideo

Aby utworzyć nowy widok podsumowania w aplikacji sieci Web programu Access, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację sieci Web w programie Access. Jeśli wyświetlasz ją w przeglądarce, kliknij menu koła zębatego i kliknij polecenie Dostosuj w programie Access.

 2. W selektorze tabel w okienku po lewej stronie kliknij podpis tabeli, którą chcesz dodać do widoku podsumowania, a następnie kliknij pozycję Dodaj nowy widok (znak plus) w selektorze widoków w górnej części okna projektu.

 3. W polu Nazwa widoku wprowadź nazwę widoku. Każdy widok w aplikacji sieci Web programu Access musi być unikatowy.

 4. Kliknij pozycję Typ widoku i wybierz pozycję Podsumowanie.

 5. Jeśli chcesz użyć innego źródła danych dla widoku, kliknij pozycję Źródło rekordów i zaznacz odpowiednią tabelę lub odpowiednie zapytanie.

 6. Kliknij przycisk Dodaj nowy widok w celu utworzenia widoku podsumowania.

Program Access utworzy widok, ale prawdopodobnie trzeba go będzie edytować, aby wyświetlał odpowiednie dane:

 1. Kliknij pozycję Edytuj w oknie podglądu, aby otworzyć nowy widok podsumowania w trybie projektowania.

 2. Kliknij kontrolkę listy po lewej stronie widoku, a następnie kliknij przycisk Dane, który znajduje się obok.

 3. W menu właściwości Dane kliknij pozycję Grupuj według i zaznacz pole, według którego chcesz pogrupować elementy.

  Uwaga: W widokach podsumowania nie można grupować według pól z typami danych Tak/Nie, Hiperlink lub Obraz.

 4. Jeśli masz dane liczbowe, na podstawie których chcesz obliczyć sumę lub wartość średnią dla grupy, wprowadź krótki nagłówek dla wartości całkowitej w polu Nagłówek obliczenia, a następnie wybierz odpowiednie wartości w polach Pole do obliczeń i Typ obliczania. Program Access wyświetla te wartości w kontrolce listy dla każdego zgrupowanego elementu. W polu Typ obliczania wybierz pozycję Suma, aby podsumować wartości zgrupowanych elementów, lub wybierz pozycję Średnia, aby obliczyć średnią wartości zgrupowanych elementów.

 5. Zamknij okno Dane, a następnie kliknij większe puste pole po prawej stronie widoku. To pole wyświetla informacje o różnych zgrupowanych elementach.

 6. Kliknij przycisk Dane, który będzie widoczny po prawej stronie tego większego pola.

 7. Wybierz pola, które chcesz wyświetlić dla każdego elementu w grupie. Opcjonalnie wprowadź alternatywne podpisy dla każdego pola. Jeśli nie wprowadzisz podpisu, program Access wyświetli nazwę pola z tabeli lub zapytania w przeglądarce.

 8. Opcjonalnie wybierz widok podręczny. Gdy używasz widoku w przeglądarce, widok podręczny jest wyświetlany po kliknięciu elementu na liście i zawiera dodatkowe informacje o elemencie. Domyślnie program Access wyświetla widoki pokrewne tylko w polu Widok — menu podręczne. Jeśli chcesz wyświetlić listę wszystkich widoków w aplikacji sieci Web, w polu Widok — menu podręczne, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie widoki. Jeśli wybrano niepowiązany widok dla pola Widok — menu podręczne, w programie Access może wystąpić błąd podczas próby otwarcia widoku podręcznego w przeglądarce, jeśli program nie może ustalić sposobu powiązania dwóch widoków.

 9. Wybierz wartość w polu Sortowane pole, jeśli chcesz sortować elementy, a następnie zamknij okno Dane.

 10. Kliknij pozycję Zapisz > Narzędzia główne > Uruchom aplikację, aby przetestować nowy widok podsumowania w przeglądarce.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×