Przejdź do głównej zawartości
Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj SharePoint Online z klawiatury i czytnika ekranu, aby utworzyć widok niestandardowy biblioteki dokumentów, aby wyświetlić elementy w taki sposób, aby warto. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak dodać kolumny, Zaznacz kolumny, które chcesz wyświetlići zmienić kolejność kolumn w kolejności, które mają. Można również sortowanie, filtrowanie, grupowanie i usuń elementy, aby utworzyć widok, który odpowiada potrzebom użytkownika. Po wykonaniu tych nazwę widoku i zapisz go. Łącze do widoku niestandardowego pojawi się w menu Widok stronie biblioteki dokumentów, w której utworzono widok.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Dodawanie kolumny

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów, w której chcesz dodać kolumnę.

 3. W widoku listy, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Lista plików i folderów." W JAWS, możesz usłyszeć: "Tabela wprowadzania".

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Dodaj kolumnę", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu Dodaj kolumnę.

 5. Aby poruszać się między menu opcji (na przykład liczbę, osoby, daty i inne), naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz język, a następnie naciśnij klawisz Enter. Otwiera okno dialogowe Tworzenie kolumny z fokusem w polu Edytuj nazwę kolumny.

 6. Wpisz nazwę kolumny.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż zostanie wyświetlona przycisku Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter. Kolumna jest dodawany po prawej stronie z istniejących kolumn.

Rozmieszczanie kolumn w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej kolumny, które chcesz rozmieścić.

 3. W widoku listy, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Lista plików i folderów." W JAWS, możesz usłyszeć: "Tabela wprowadzania".

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Dodaj kolumnę", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu Dodaj kolumnę.

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Pokaż/Ukryj kolumny", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie kolumn widoku.

 6. Aby przejść do listy kolumn, naciskaj klawisz Tab. Czytnik ekranu odczytuje nazwy nagłówek pierwszej kolumny na liście. Aby przeglądać nazwy kolumn, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz ten, który chcesz przenieść.

 7. Po usłyszeniu nazwy kolumny, którą chcesz przenieść:

  • Aby przenieść kolumnę w górę na liście (do lewej, na liście dokumenty), naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Przenoszenie kolumny w górę", a następnie naciśnij klawisz SPACJA lub Enter. Kolumna jest przenoszony w górę w jednym kroku. Powtórz ten krok, aż kolumna osiągnie w miejscu, które mają.

  • Aby przenieść kolumnę w dół na liście (z prawej na liście dokumenty), naciśnij klawisz Strzałka w prawo do momentu usłyszeć "Przenieś kolumny naciśnięty przycisk", a następnie naciśnij klawisz SPACJA lub Enter. Kolumna jest przenoszony w dół w jednym kroku. Powtórz ten krok, aż kolumna osiągnie w miejscu, które mają.

   Porada: Możesz przenosić tylko te kolumny, które są wyświetlane. Aby wyświetlić kolumnę, zaznacz ją na liście, a następnie naciśnij spację.

 8. Aby sprawdzić rozmieszczenie kolumn, naciskaj klawisz Strzałka w górę, aż usłyszysz nazwę pierwszej kolumny na liście (domyślnie nagłówkiem pierwszej kolumny jest DocIcon), a następnie użyj klawisza Strzałka w dół.

 9. Aby zastosować wybrane opcje, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Zastosuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Sortowanie elementów w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej kolumny, które chcesz posortować.

 3. W widoku listy, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Lista plików i folderów." W JAWS, możesz usłyszeć: "Tabela wprowadzania".

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę kolumny, według której chcesz posortować dane według (na przykład nazwa, zmodyfikowano daty, zmodyfikowany przez lub komentarz w), a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Dostępne opcje zależą od typu danych w tej kolumnie, na przykład, od A do Z, starsze do nowszej lub mniejsze do większych. Aby wybrać opcję sortowania, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter. Kolejność kolumn jest zmieniany a fokus jest przenoszony do pierwszego elementu biblioteki.

Filtrowanie elementów w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej kolumny, które chcesz filtrować.

 3. W widoku listy, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Lista plików i folderów." W JAWS, możesz usłyszeć: "Tabela wprowadzania".

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę kolumny, według której chcesz filtrować według (na przykład nazwa, zmodyfikowano daty, zmodyfikowany przez lub komentarz w), a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Filtruj według", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Filtruj według.

 6. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz wartość, która ma być używany do filtrowania elementów w kolumnie i naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć. Dostępne wartości zależą od danych w tej kolumnie. Na przykład aby filtrować według kolumny zmodyfikowane, można wybrać daty.

 7. Naciśnij klawisz Enter. Na liście będą wyświetlane tylko te elementy, które pasują do wybranej wartości.

Uwaga: Aby usunąć filtr, przejście do menu kontekstowego dla kolumny, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół do momentu usłyszeć "Wyczyść filtr", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Grupowanie elementów w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej kolumny, które chcesz zgrupować.

 3. W widoku listy, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Lista plików i folderów." W JAWS, możesz usłyszeć: "Tabela wprowadzania".

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę kolumny, aby Grupuj elementy według, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu słyszysz "Grupuj według," następuje nazwa kolumny, a następnie naciśnij klawisz Enter. Dokumenty w bibliotece są pogrupowane według wybraną wartość. Na przykład elementy w kolumnie zmodyfikowany są grupowane według daty, w którym zostały zmienione.

Usuwanie elementu w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej element, który chcesz usunąć.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę i klawiszy strzałek, aż usłyszysz element chcesz usunąć (na przykład, plik, folder, OneNote notesu, łącze lub kolumna), a następnie zaznacz go, naciskając klawisz SPACJA.

 4. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "Udostępnij".

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Usunąć", a następnie naciśnij klawisz Enter. Po umieszczeniu fokusu na przycisku Anuluj zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuwanie i usłyszeć "Usuń", a po nim nazwa elementu.

 6. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Usuń", a następnie naciśnij klawisz Enter. Element przenoszony do Kosza, i zwraca fokusu do listy biblioteki.

Nadawanie nazwy widokowi niestandardowemu w bibliotece dokumentów i zapisywanie go

Gdy utworzysz widok niestandardowy, w prawym górnym rogu na stronie biblioteki dokumentów, obok nazwy widoku w menu Widok pojawi się gwiazdka wskazująca, że widok został zmodyfikowany. Na przykład jeśli zostały wprowadzone zmiany w widoku Wszystkie dokumenty, w menu Widok będzie on wyświetlany jako Wszystkie dokumenty*. Aby zapisać zmiany:

 1. Upewnij się, że zaznaczono żadnych elementów w bibliotece dokumentów. Przycisk Nowy i w menu Wyświetl opcje są dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono żadnych elementów.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowe”.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Opcje wyświetlania", a następnie naciśnij klawisz Enter. Otwarcie menu kontekstowego oraz usłyszeć aktualnie wybrany widok.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Zapisz widok jako", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako z fokusem w polu edycji Zapisz bieżący widok lub wpisz nową nazwę.

 5. Wpisz nazwę widoku, a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter. Łącze do widoku niestandardowym zostanie dodane do menu Opcje wyświetlania w bibliotece miejsce, w którym utworzono widok, a gwiazdka obok nazwy widoku zostanie usunięte.

Określanie widoku domyślnego biblioteki dokumentów

Aby określić widok domyślny biblioteki dokumentów, musisz mieć uprawnienia właściciela lub administratora tej biblioteki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia widoków.

Usuwanie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów

Aby usunąć widok niestandardowy biblioteki dokumentów, musisz mieć uprawnienia właściciela lub administratora tej biblioteki. Aby poznać czynności, umożliwiające usunięcie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów, zobacz Usuwanie widoku.

Zobacz też

Edytowanie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wybieranie kolumn do wyświetlenia w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×