Tworzenie widoku listy umożliwiającego wyświetlanie odpowiedzi w hierarchii

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można utworzyć widok listy zawierający szablon formularza użyty do utworzenia odpowiedzi dotyczących wybranego elementu listy. W widoku listy elementy odpowiedzi są wyświetlane hierarchicznie pod ich elementem nadrzędnym. Użytkownicy narzędzia niestandardowego mogą zwinąć elementy odpowiedzi znajdujące się pod ich elementami nadrzędnymi, klikając ikonę ze znakiem minus (-), nazywaną też symbolem zwijania, a następnie rozwinąć zestaw elementów, klikając ikonę ze znakiem plus (+).

Odpowiedź dotycząca wybranego rekordu

Aby utworzyć widok tego typu, trzeba mieć co najmniej dwa szablony formularzy: jeden dla tematu i jeden dla elementów odpowiedzi. Ponadto szablony formularzy tematu i elementów odpowiedzi muszą się odwoływać do co najmniej jednego identycznego pola. To pole jest używane w widoku do tworzenia hierarchii elementów. Poniższy przykład przedstawia szablony formularzy tematu i odpowiedzi odwołujące się do pola tekstowego o nazwie „Podsumowanie".

 1. Zaimportuj dwa szablony formularzy. Upewnij się przy tym, że każdy z nich zawiera pole umożliwiające utworzenie hierarchii.

 2. Kliknij szablon formularza, który ma być używany jako formularz odpowiedzi.

 3. Kliknij kartę Właściwości.

 4. Zaznacz pozycję Użyj tego formularza w celu tworzenia odpowiedzi do wybranego elementu.

 5. Opcjonalnie: na liście Pola zaznacz opcję dziedziczenia dla pola współużytkowanego.

  Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, nowe elementy utworzone za pomocą formularza odpowiedzi będą dziedziczyły wartość pola tematu nadrzędnego. Jest to przydatne w przypadku tworzenia hierarchii tematów/odpowiedzi, które współużytkują tekst z pola „Temat".

 6. Kliknij widok, w którym tworzysz hierarchię odpowiedzi.

 7. Kliknij kartę Filtr i sprawdź, czy jest zaznaczony formularz tematu i odpowiedzi.

 8. Kliknij kartę Kolumny, a następnie zaznacz pozycję Pokaż symbol zwijania w tej kolumnie, gdy będzie możliwe rozwinięcie wiersza.

 9. Zapisz i opublikuj wprowadzone zmiany.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×