Tworzenie test przy użyciu programu Microsoft Forms

Tworzenie test przy użyciu programu Microsoft Forms

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako educator Microsoft Forms służy do szybkiego oceny postępu uczniów i uzyskiwanie opinii w czasie rzeczywistym przy użyciu kwizów, które projektowanie i udostępniać swojej klasy.

Test można tworzyć za pomocą pytania, które są wymagane do wykonania, wyświetlanie wskazówek pytanie, a nawet punktów i opinie uczniów po zakończeniu wypełniania test, które interakcje możliwości szkoleniowe dla uczniów.

Aplikacja Microsoft Forms zawiera również zaawansowane narzędzia do analizy w czasie rzeczywistym, umożliwiające wyświetlanie podsumowania danych, a także wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów. W celu przeprowadzenia bardziej dogłębnej analizy możesz też wyeksportować wyniki testu do programu Microsoft Excel.

Porada: Czy posłuży do tworzenia ankiety, zapotrzebowania, oceny lub inny rodzaj formularza? Rozpocznij tutaj.

Aby rozpocząć tworzenie testu, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce internetowej przejdź do witryny http://forms.microsoft.com.

 2. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą danych konta usługi O365 Education (identyfikatora szkoły).

 3. W obszarze Moje formularze kliknij pozycję Nowy test, aby rozpocząć tworzenie usługi test.

  Tworzenie nowego formularza test

 4. Wprowadź nazwę dla swojego test. Można również wprowadzić opcjonalne pomocniczą dla usługi test.

  Uwaga: Nazwa testu może zawierać maksymalnie 90 znaków, a podtytuł — 1000 znaków.

  Nazwa i podtytuł nowego testu

 5. Kliknij przycisk Dodaj pytanie, aby dodać nowe pytanie do test. Możesz dodać Wybór, tekstu, Ocena lub pytania daty.

  Uwaga: Test z zostanie automatycznie zapisany podczas jej tworzenia.

  Wyświetlone typy pytań formularza: wybór, tekst, klasyfikacja.

  Możesz również wybrać Dodaj pytanie klasyfikacji, wyświetlane opcje w kolejności losowej podczas udostępniania programu Test. Aby dodać pytanie klasyfikacji, kliknij przycisk więcej(...), a następnie wybierz pozycję klasyfikowania.

  Dla formularza wyświetlane klasyfikowania wpisz pytanie.

 6. Wprowadź tekst, który chcesz wyświetlić pytanie i każdej opcji.

  Pytanie testowe z wyświetlonymi opcjami i zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami.

  Chcesz dodać więcej opcji? Kliknij Opcję Dodaj, aby dodać więcej opcji niż dwie opcje domyślne. Kliknij przycisk Prawidłowa odpowiedź pole wyboru obok każdej poprawne odpowiedzi. Aby usunąć wybór, kliknij przycisk Kosza można przycisk obok niej. Możesz również wybrać można wprowadzić pytanie wymagane lub zezwalanie na wiele możliwości pytanie, zmieniając ustawienia w dolnej części pytanie.

  Porada: Kliknij przycisk wielokropka (...), a następnie kliknij nazwę pomocniczą, aby Dodaj pomocniczą na pytanie.

  Wprowadź liczbę w polu tekstowym punktów, aby przypisać wartość punktu poprawne odpowiedzi na pytanie test.

 7. Kliknij przycisk wiadomość obok opcji, jeśli chcesz wyświetlić niestandardowym komunikatem usługi studentom, zaznacz ten wybór jako odpowiedzi.

  Pytanie testowe z wyświetlonym komunikatem o poprawnej odpowiedzi obok dwóch poprawnych odpowiedzi

 8. Aby wyświetlić formuły matematyczne, kliknij przycisk wielokropka (...), a następnie kliknij pozycję obliczenia.

  Opcje pomocniczą, losowo i funkcje matematyczne

  Kliknij każde pole tekstowe pytanie, a teraz Microsoft Forms wyświetla różne opcje formuły matematyczne do użycia w swojej test.

  Funkcje matematyczne klawiatury formuł matematycznych

 9. Niektóre formuły matematyczne spowoduje automatyczne odpowiedzi.

  Sugerowane wyniki formuły matematyczne

  Kliknij sugerowaną opcję, aby dodać go jako wybór.

 10. Kliknij pozycję Dodawanie pytania, aby dodać więcej pytań do swojego test. Aby zmienić kolejność pytań, kliknij pozycję w górę lub strzałki w dół po prawej stronie każdego pytania. Zaznacz opcję Odpowiedzi długi tekst pytania, ma większe pole tekstowe wyświetlane na test.

  Porada: Aby skopiować pytanie, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Kopiuj pytanie w prawym górnym rogu.

 11. Kliknij pozycję Podgląd w górnej części okna projektowania sprawdzić wygląd programu Test na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Aby przetestować usługi test, wprowadź odpowiedzi na pytania test w trybie Podgląd, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Test matematyczny wyświetlony w trybie podglądu wersji dla urządzeń przenośnych

  Po zakończeniu wyświetlania podglądu lub testowania usługi test, kliknij przycisk Wstecz.

Aby rozpocząć tworzenie testu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą danych konta usługi O365 Education (identyfikatora szkoły).

 2. Otwórz notes, w którym chcesz wstawić test.

 3. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Formularze.

  Opcja Wstaw formularze w aplikacji OneNote Online
 4. Panel Forms dla programu OneNote zostanie otwarty i przypięty z prawej strony notesu programu OneNote.

  Panel Forms dla programu OneNote w aplikacji OneNote Online
 5. Kliknij pozycję Zaloguj.

 6. Po wyświetleniu komunikatu „Forms dla programu OneNote chce wyświetlić nowe okno” kliknij pozycję Zezwalaj.

 7. W panelu formularzy w programie OneNote teraz pojawi się lista kwizów i formularzy, które zostały utworzone.

  Panel Forms dla programu OneNote w aplikacji OneNote Online
 8. W obszarze Moje formularzekliknij pozycję Nowy test , aby rozpocząć tworzenie usługi test. Przy użyciu pustych tytuł test i domyślny ("test bez tytułu") zostanie otwarte nowe okno.

 9. Wprowadź nazwę dla swojego test. Można również wprowadzić opcjonalne pomocniczą dla usługi test.

  Uwaga: Nazwa testu może zawierać maksymalnie 90 znaków, a podtytuł — 1000 znaków.

  Nazwa i podtytuł nowego testu

 10. Kliknij przycisk Dodaj pytanie, aby dodać nowe pytanie do test. Możesz dodać Wybór, tekstu, Ocena lub pytania daty.

  Uwaga: Test z zostanie automatycznie zapisany podczas jej tworzenia.

  Wyświetlone typy pytań formularza: wybór, tekst, klasyfikacja.

 11. W przypadku pytań wyboru wprowadź tekst pytania do wyświetlenia oraz wszystkie odpowiedzi do wyboru.

  Pytanie testowe z wyświetlonymi opcjami i zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami.

  Chcesz dodać więcej opcji? Kliknij Opcję Dodaj, aby dodać więcej opcji niż dwie opcje domyślne. Kliknij przycisk Prawidłowa odpowiedź pole wyboru obok każdej poprawne odpowiedzi. Aby usunąć wybór, kliknij przycisk Kosza można przycisk obok niej. Możesz również wybrać można wprowadzić pytanie wymagane lub zezwalanie na wiele możliwości pytanie, zmieniając ustawienia w dolnej części pytanie.

  Porada: Kliknij przycisk wielokropka (...), a następnie kliknij nazwę pomocniczą, aby Dodaj pomocniczą na pytanie.

  Wprowadź liczbę w polu tekstowym punktów, aby przypisać wartość punktu poprawne odpowiedzi na pytanie test.

 12. Kliknij przycisk wiadomość obok opcji, jeśli chcesz wyświetlić niestandardowym komunikatem usługi studentom, zaznacz ten wybór jako odpowiedzi.

  Pytanie testowe z wyświetlonym komunikatem o poprawnej odpowiedzi obok dwóch poprawnych odpowiedzi

 13. Aby wyświetlić formuły matematyczne, kliknij przycisk wielokropka (...), a następnie kliknij pozycję obliczenia.

  Opcje pomocniczą, losowo i funkcje matematyczne

  Kliknij każde pole tekstowe pytanie, a teraz Microsoft Forms wyświetla różne opcje formuły matematyczne do użycia w swojej test.

  Funkcje matematyczne klawiatury formuł matematycznych

 14. Niektóre formuły matematyczne spowoduje automatyczne odpowiedzi.

  Sugerowane wyniki formuły matematyczne

  Kliknij sugerowaną opcję, aby dodać go jako wybór.

 15. Kliknij pozycję Dodawanie pytania, aby dodać więcej pytań do swojego test. Aby zmienić kolejność pytań, kliknij pozycję w górę lub strzałki w dół po prawej stronie każdego pytania. Zaznacz opcję Odpowiedzi długi tekst pytania, ma większe pole tekstowe wyświetlane na test.

  Porada: Aby skopiować pytanie, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Kopiuj pytanie w prawym górnym rogu.

 16. Kliknij pozycję Podgląd w górnej części okna projektowania sprawdzić wygląd programu Test na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Aby przetestować usługi test, wprowadź odpowiedzi na pytania test w trybie Podgląd, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Test matematyczny wyświetlony w trybie podglądu wersji dla urządzeń przenośnych

  Po zakończeniu wyświetlania podglądu lub testowania usługi test, kliknij przycisk Wstecz.

 17. Nowo utworzony formularz pojawi się w górnej części listy Moje formularze pod przyciskami Nowy formularz i Nowy test.

  Panel Forms dla programu OneNote w aplikacji OneNote Online
 18. Gdy wszystko będzie już gotowe, można wstawić do test w notesie programu OneNote.

Chcesz przekazać opinię dotyczącą programu Microsoft Forms?

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Odwiedź witrynę UserVoice programu Microsoft Forms, aby podać sugestie i zagłosować na pomysły przesłane już przez inne osoby.

Zobacz też

Dostosowywanie ustawień test

Zmienianie motywu test

Wyślij do test do uczniów

Sprawdź wyniki test

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×