Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu

Możliwość szybkiego analizowania danych ułatwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Jednak czasami trudno jest określić, od czego zacząć, zwłaszcza gdy dostępna jest duża ilość danych. Tabele przestawne doskonale sprawdzają się w podsumowywaniu, analizowaniu, przeglądaniu i przedstawianiu danych, a tworzy się je zaledwie kilkoma kliknięciami. Tabele przestawne są bardzo elastyczne i można je szybko dostosować w zależności od tego, jak chce się wyświetlić wyniki. Na podstawie tabel przestawnych można również tworzyć wykresy przestawne, które są automatycznie aktualizowane wraz z tabelami.

Oto przykładowa prosta lista wydatków domowych i utworzona na jej podstawie tabela przestawna:

Budżet wydatków domowych

Odpowiednia tabela przestawna

Przykładowe dane wydatków domowych na potrzeby utworzenia tabeli przestawnej z wartościami miesięcy, kategorii i kwotPrzykładowa tabela przestawna z kategoriami w sekcji wierszy i miesiącami w sekcji kolumn

A oto odpowiedni wykres przestawny:

Przykład wykresu przestawnego w programie Excel

Uwaga: Zrzuty ekranu w tym artykule zostały wykonane w programie Excel 2016. Jeśli masz inną wersję programu, wygląd może się nieco różnić, ale funkcje pozostają takie same, chyba że zaznaczono inaczej.

Przed rozpoczęciem

 • Dane należy ułożyć w formacie tabelarycznym bez pustych wierszy ani kolumn. Najlepiej jest skorzystać z tabeli programu Excel, jak pokazano w powyższym przykładzie.

 • Tabele są świetnym źródłem danych do tabeli przestawnej, ponieważ wiersze dodawane do tabeli są automatycznie umieszczane w tabeli przestawnej po odświeżeniu danych, a wszystkie nowe kolumny są uwzględniane na liście Pola tabeli przestawnej. W przeciwnym razie musisz ręcznie aktualizować zakres danych źródłowych lub korzystać z formuły nazwanego zakresu dynamicznego.

 • Typy danych w kolumnach powinny być takie same. Nie należy na przykład łączyć dat i tekstu w jednej kolumnie.

 • Tabele przestawne działają na podstawie migawki danych nazywanej pamięcią podręczną, a więc rzeczywiste dane nie są w żaden sposób modyfikowane.

Tworzenie tabeli przestawnej

Jeśli nie masz dużego doświadczenia w pracy z tabelami przestawnymi lub nie masz pewności, od czego zacząć, wybranie polecanej tabeli przestawnej będzie dobrym rozwiązaniem. W przypadku korzystania z tej funkcji program Excel określa logiczny układ, dopasowując dane do najbardziej odpowiednich obszarów w tabeli przestawnej. Stanowi to dobrą bazę do dalszego eksperymentowania. Po utworzeniu polecanej tabeli przestawnej możesz wypróbować różne orientacje i zmienić rozmieszczenie pól w celu osiągnięcia określonych wyników. Funkcja polecanych tabel przestawnych została dodana w wersji Excel 2013. Jeśli masz wcześniejszą wersję, postępuj według poniższych instrukcji, aby ręcznie utworzyć tabelę przestawną.

Polecana tabela przestawna

Ręczne tworzenie tabeli przestawnej

 1. Kliknij komórkę w obrębie źródła danych lub tabeli.

 2. Przejdź do pozycji Wstawianie > Tabele > Polecana tabela przestawna.

  Przejdź do pozycji Wstawianie > Polecane tabele przestawne, aby program Excel samodzielnie utworzył tabelę przestawną

 3. Program Excel analizuje dane i przedstawia kilka opcji, w tym wypadku korzystając z danych dotyczących wydatków domowych.

  Okno dialogowe Polecane tabele przestawne w programie Excel
 4. Wybierz tabelę przestawną, która najbardziej Ci odpowiada, i naciśnij przycisk OK. Program Excel utworzy tabelę przestawną w nowym arkuszu i zostanie wyświetlona lista Pola tabeli przestawnej.

 1. Kliknij komórkę w obrębie źródła danych lub tabeli.

 2. Przejdź do pozycji Wstawianie > Tabele > Tabela przestawna.

  Przejdź do pozycji Wstawianie > Tabela przestawna, aby wstawić pustą tabelę przestawną

  Jeśli korzystasz z programu Excel 2011 dla komputerów Mac lub wcześniejszej wersji, przycisk Tabela przestawna znajduje się na karcie Dane w grupie Analiza.

  Karta Dane, grupa Analiza

 3. Program Excel wyświetli okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej z wybranym zakresem lub nazwą tabeli. W tym przypadku korzystamy z tabeli o nazwie „tbl_HouseholdExpenses”.

  Okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej w programie Excel
 4. W sekcji Wybierz, gdzie chcesz umieścić raport w formie tabeli przestawnej zaznacz Nowy arkusz lub Istniejący arkusz. Aby skorzystać z opcji Istniejący arkusz, musisz wybrać arkusz i komórkę, w której chcesz umieścić tabelę przestawną.

 5. Aby uwzględnić w tabeli przestawnej kilka tabel lub źródeł danych, kliknij pole wyboru Dodaj te dane do modelu danych.

 6. Kliknij przycisk OK. Program Excel utworzy pustą tabelę przestawną i zostanie wyświetlona lista Pola tabeli przestawnej.

Praca z listą Pola tabeli przestawnej

W obszarze Nazwa pola na górze zaznacz pole wyboru obok pola, które chcesz dodać do tabeli przestawnej. Domyślnie pola nieliczbowe są dodawane do obszaru Wiersz, pola dat i godzin są dodawane do obszaru Kolumna, a pola liczbowe są dodawane do obszaru Wartości. Możesz także ręcznie przeciągnąć i upuścić dostępne elementy do dowolnego pola tabeli przestawnej, a jeśli nie chcesz już elementu w tabeli przestawnej, po prostu przeciągnij go na zewnątrz listy Pola lub usuń jego zaznaczenie. Możliwość przestawiania elementów pól jest jedną z funkcji tabel przestawnych, która umożliwia łatwą i szybką zmianę wyglądu tabeli.

Lista pól tabeli przestawnej

Odpowiadające pola w tabeli przestawnej

Przykład okna dialogowego z listą Pola tabeli przestawnej w programie ExcelPrzykład tabeli przestawnej i skorelowania pól z listą pól.

Wartości tabeli przestawnej

 • Podsumowanie wartości według

  Domyślnie pola tabeli przestawnej, które są umieszczone w obszarze Wartości, są wyświetlane jako SUMA. Jeśli program Excel zinterpretuje dane jako tekst, zostaną one wyświetlone jako LICZBA. Dlatego ważne jest, aby nie mieszać typów danych w polach wartości. Możesz zmienić domyślny typ obliczeń, klikając strzałkę po prawej stronie nazwy pola, a następnie wybierając opcję Ustawienia pola wartości.

  Okno dialogowe Ustawienia pola wartości w programie Excel

  Następnie zmień typ obliczeń w sekcji Podsumowanie wartości według. Zwróć uwagę, że w przypadku zmiany metody obliczeń program Excel automatycznie wprowadzi ją w sekcji Nazwa niestandardowa, na przykład „Suma z NazwaPola”, ale można ją zmienić. Jeśli klikniesz przycisk Format liczby, możesz zmienić format liczb dla całego pola.

  Okno dialogowe Ustawienia pola wartości w programie Excel z opcjami Podsumowanie wartości według

  Porada: Zmiana typu obliczeń w sekcji Podsumowanie wartości według spowoduje zmianę nazwy pola tabeli przestawnej, dlatego zmiana nazwy pól tabeli przestawnej nie jest zalecana, dopóki konfiguracja tabeli przestawnej nie zostanie zakończona. Dobrym sposobem jest skorzystanie z funkcji Znajdowanie i zamienianie (Ctrl + H) > Znajdź > „Suma z” i pozostawienie pola Zamień na pustego, aby zamienić wszystko za jednym razem zamiast ręcznego poprawiania.

 • Pokazywanie wartości jako

  Zamiast podsumowywania danych przez ich podliczanie można również wyświetlić je w postaci wartości procentowej pola. W poniższym przykładzie zmieniliśmy nasze wydatki domowe tak, aby były wyświetlane jako % sumy końcowej zamiast sumy wartości.

  Przykład tabeli przestawnej z wartościami wyświetlonymi jako procenty sumy końcowej

  Po otwarciu okna dialogowego Ustawienia pola wartości można dokonać wyboru na karcie Pokazywanie wartości jako.

  Okno dialogowe Ustawienia pola wartości tabeli przestawnej z kartą Pokazywanie wartości jako
 • Wyświetlanie wartości w formie obliczeń i wartości procentowej.

  Po prostu przeciągnij element dwa razy do sekcji Wartości, a następnie dla każdego z nich ustaw opcje Podsumowanie wartości według i Pokazywanie wartości jako.

Odświeżanie tabel przestawnych

Jeśli dodasz nowe dane do źródła danych tabeli przestawnej, wszystkie tabele przestawne utworzone na podstawie tego źródła danych muszą zostać odświeżone. Aby odświeżyć tylko jedną tabelę przestawną, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w obrębie tabeli przestawnej, a następnie wybrać pozycję Odśwież. Jeśli masz wiele tabel przestawnych, najpierw zaznacz dowolną komórkę w dowolnej tabeli przestawnej, a następnie na Wstążce przejdź do pozycji Narzędzia tabel przestawnych > Analiza > Dane > kliknij strzałkę pod przyciskiem Odśwież i wybierz opcję Odśwież wszystko.

Odśwież wszystkie tabele przestawne, przechodząc na Wstążce do pozycji Narzędzia tabel przestawnych > Analiza > Dane, kliknij strzałkę pod przyciskiem Odśwież i wybierz polecenie Odśwież wszystko.

Usuwanie tabeli przestawnej

Jeśli utworzona tabela przestawna nie jest już potrzebna, wystarczy zaznaczyć całą tabelę i nacisnąć klawisz Delete. Nie będzie to miało wpływu na inne dane, tabele przestawne ani wykresy. Jeśli tabela przestawna znajduje się w oddzielnym arkuszu i nie zawiera on więcej danych, które mają zostać zachowane, szybkim sposobem usunięcia tabeli jest usunięcie arkusza.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Tematy pokrewne

Tworzenie wykresu przestawnego

Filtrowanie danych w tabeli przestawnej za pomocą fragmentatorów 

Tworzenie osi czasu tabeli przestawnej w celu filtrowania dat

Tworzenie tabeli przestawnej za pomocą modelu danym do analizowania danych w wielu tabelach

Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą listy pól

Zmienianie danych źródłowych tabeli przestawnej

Obliczanie wartości w tabeli przestawnej

Usuwanie tabeli przestawnej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×