Przejdź do głównej zawartości

Tworzenie szczegółowego diagramu sieciowego w programie Visio połączonego z danymi zewnętrznymi

Tworzenie szczegółowego diagramu sieciowego za pomocą programu Visio to efektywny sposób projektowania i dokumentowania sieci komputerowej, jak pokazano na poniższej ilustracji.

An example of a logical network diagram

Korzystając z szablonu szczegółowy diagram sieci i funkcje łączenia danych, możesz utworzyć diagram przedstawiający sposób logicznego lub fizycznie połączonego sprzętu, dodać dane początkowe w celu identyfikacji każdego kształtu, a następnie zaimportować dane zewnętrzne i połączyć je z kształtami sieci.

Uwaga: Szablon szczegółowy diagram sieci jest dostępny w programie Visio Professional i Premium, ale nie w programie Visio Standard.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie diagramu sieciowego

Importowanie danych zewnętrznych dotyczących sprzętu do rysunku

Dodawanie danych początkowych w celu identyfikacji kształtów sprzętu

Automatyczne łączenie danych zewnętrznych z kształtami sieci

Tworzenie diagramu sieciowego

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowy, a następnie w obszarze Kategorie szablonówkliknij pozycję Sieć.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję szczegółowy Diagram sieciowy.

 4. W obszarze Sieć i urządzenia zewnętrzneprzeciągnij Sieć dzwonienia lub kształt sieci Ethernet na stronę rysunku.

 5. Na komputerach i monitorach albo w sieci i urządzeniach peryferyjnychprzeciągnij na stronę rysunku kształty urządzeń.

 6. Dołączanie urządzeń do sieci dzwonienia lub kształtu sieci Ethernet przy użyciu wbudowanych łączników kształtu:

  1. Kliknij kształt Sieć w topologii pierścienia lub Ethernet.

  2. Umieść wskaźnik na uchwycie sterującym Obraz uchwytu sterującego — żółty romb . Gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę z czterema grotami, przeciągnij go do punktu połączenia na jednym z kształtów urządzeń.

   Gdy kształt urządzenia zostanie poprawnie połączony z siecią dzwonienia lub kształtem sieci Ethernet , punkt połączenia zmieni kolor na czerwony, co oznacza, że jest Przyklejony.

   Porada: Aby ukryć nieużywany łącznik, przeciągnij uchwyt sterujący Obraz uchwytu sterującego — żółty romb z powrotem do sieci dzwonienia lub do kształtu Sieć Ethernet .

 7. Dodaj legendę do diagramu sieciowego:

  1. W obszarze Sieć i urządzenia zewnętrzneprzeciągnij kształt Legenda na stronę rysunku.

  2. Aby skonfigurować kształt legendy , kliknij prawym przyciskiem myszy kształt legendy , a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Konfiguruj legendę .

  3. Aby edytować tekst w kształcie legendy , kliknij dwukrotnie tekst, który chcesz zmienić, a następnie wpisz tekst.

 8. Aby dodać tekst do kształtu sieci, kliknij kształt i wpisz tekst. Aby przenieść tekst, przeciągnij uchwyt sterujący Obraz uchwytu sterującego — żółty romb .

Początek strony

Importowanie danych zewnętrznych dotyczących sprzętu do rysunku

 1. Na karcie dane kliknij pozycję Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych wybierz typ źródła danych, którego chcesz użyć (na przykład skoroszyt programu Excel lub baza danych SQL).

 3. Wypełnij pozostałą część kreatora.

  Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję inną niż skoroszyt programu Excel, baza danych programu Access lub lista programu SharePoint na pierwszej stronie kreatora, możesz tymczasowo przejść do Kreatora łączenia danych w trakcie pracy z kreatorem Selektor danych.

Po kliknięciu przycisku Zakończ na ostatniej stronie kreatora Selektor danych zostanie wyświetlone okno dane zewnętrzne zawierające zaimportowane dane wyświetlane w siatce.

Uwaga: Dane wyświetlane w oknie dane zewnętrzne są migawką danych źródłowych w momencie importowania. Te dane można odświeżyć po zmianie danych w źródle danych. Nie można jednak zaktualizować źródła danych, zmieniając dane na rysunku.

Początek strony

Dodawanie danych początkowych w celu identyfikacji kształtów sprzętu

Zanim będzie można automatycznie połączyć zaimportowane dane z kształtami sieci, należy dodać informacje do kształtów w celu unikatowej identyfikacji każdego z nich. Na przykład po dodaniu numeru elementu zawartości do każdego kształtu i zdefiniowaniu kolumny numerów zasobów w źródle danych program Visio może użyć tego numeru w celu dopasowania wierszy tabeli do odpowiednich kształtów na diagramie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt sieci na rysunku, wskaż polecenie dane w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie dane kształtu.

 2. W oknie dane kształtu wpisz numer elementu zawartości lub inny unikatowy identyfikator ze źródła danych w odpowiednim polu.

  Po uruchomieniu kreatora automatycznego łączenia możesz określić, która kolumna w źródle danych jest zgodna z polem danych kształtu.

 3. Naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić dane.

Powtórz te czynności dla każdego kształtu, który chcesz połączyć z danymi.

Początek strony

Automatyczne łączenie danych zewnętrznych z kształtami sieci

 1. Na karcie dane kliknij pozycję automatycznie Połącz.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora automatycznego łączenia .

Dane są wyświetlane w kształtach.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office