Tworzenie stylów numeracji wielokrotnego użytku w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Dla listy numerowanej można utworzyć nowy styl numeracji, dostosowując styl, kolor i rozmiar liczb. Po dostosowaniu możesz zapisać zdefiniowane ustawienia jako styl i używać go potem wielokrotnie.

 1. Zaznacz tekst lub listę numerowaną, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok pozycji Numerowanie, a następnie kliknij pozycję Definiuj nowy format numeracji.

  Ikona Numeracja i pozycja Definiuj nowy format numeracji wyróżnione na karcie Narzędzia główne.

 3. Aby dołączyć numerację z łącznikiem, nawiasami lub inną wartością, wprowadź ją w polu Wprowadź formatowanie numeracji. Na przykład wpisz (1), aby liczby były otoczone nawiasami.

  Okno dialogowe Dostosowywanie listy numerowanej

 4. Aby zmienić rozmiar, styl i kolor czcionki, kliknij pozycję Czcionka, a następnie wybierz ustawienia na kartach Czcionka i Zaawansowane.

  • Na karcie Czcionka można zmieniać następujące właściwości punktora: czcionka, styl, rozmiar, kolor, styl podkreślenia, kolor podkreślenia i efekty.

  • Na karcie Zaawansowane można zmieniać czcionkę punktora, odstępy między znakami i zaawansowane funkcje typografii.

 5. Aby zmienić styl, kliknij strzałkę obok pozycji Styl numeracji i wybierz liczby, litery lub inny format chronologiczny.

 6. W obszarze Rozpocznij od wprowadzić liczbę, od której ma się rozpoczynać lista. Wartość domyślna to 1.

 7. Aby zmienić wyrównanie liczb, w obszarze Położenie numeru kliknij pozycję Do lewej, Do środka lub Do prawej. W polu Wyrównanie określ wartość, od której rozpocznie się wyrównanie, na przykład 1,25 cm.

 8. W obszarze Położenie tekstu w polu Wcięcie wybierz, gdzie chcesz zwiększyć wcięcie tekstu. Jeśli chcesz dodać pozycję tabulatora, wprowadź jego lokalizację w polu Dodaj pozycję tabulatora.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zapisać styl.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×