Tworzenie stron w witrynie publikowania i zarządzanie nimi

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł dotyczy klasycznego środowiska w programie SharePoint. Aby uzyskać informacje na stronach nowoczesny zobacz Dodawanie strony do witryny.

Strony publikowania programu SharePoint udostępniają dobrze znane przyciski i narzędzia do tworzenia prostych stron sieci Web. Te strony korzystają z układów stron, czyli szablonów określających wygląd strony i rozmieszczenie zawartości. Szablony określają podstawowy układ, dlatego autorzy mogą skupić się na tworzeniu i formatowaniu tekstu, wstawianiu grafiki i innych elementów oraz publikowaniu gotowych stron.

Krótki przewodnik po wstążce

Osoby, które pracowały już z witrynami zespołów lub bibliotekami dokumentów, prawdopodobnie używały wstążki. Witryny publikowania mają jednak pewne unikatowe przyciski i funkcje, które umożliwiają tworzenie i publikowanie stron witryn. Poniżej omówiono te elementy.

Uwaga: Dostępne opcje zależą od włączonych funkcji oraz konfiguracji układów stron i typów zawartości. Jeśli opcje, których chcesz użyć, są wyszarzone na wstążce, skontaktuj się z administratorem witryny.

Karta Strona

Zrzut ekranu przedstawiający kartę Strona z wieloma przyciskami do edytowania, zapisywania, ewidencjonowania i wyewidencjonowywania stron publikowania

Karta Strona umożliwia m.in. edytowanie i zapisywanie strony, ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie strony, wyświetlanie historii strony, wyświetlanie jej podglądu, ustawianie właściwości funkcji optymalizacji aparatu wyszukiwania (tylko w przypadku publicznych witryn sieci Web) oraz zmienianie układu strony. Zmiany są wprowadzane w czasie rzeczywistym, więc nie musisz czekać na ich zastosowanie.

Karta Publikowanie

Zrzut ekranu przedstawiający kartę Publikowanie z przyciskami do publikowania i cofania publikowania strony publikowania oraz przesyłania jej do zatwierdzenia

Karta Publikowanie umożliwia opublikowanie strony na serwerach produkcyjnych i przesłanie jej do zatwierdzenia w przypadku skonfigurowania przepływu pracy publikowania dla witryny. Można też cofnąć opublikowanie strony, jeśli na przykład zawartość jest nieaktualna lub nie jest już potrzebna, albo anulować przepływ pracy zatwierdzania. Przepływ pracy można anulować w sytuacji, gdy konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zmian przed opublikowaniem strony.

Nie wszystkie witryny korzystają z przepływu pracy zatwierdzania. Przepływy pracy są przydatne, gdy wiele osób bierze udział w tworzeniu witryny lub gdy konieczne jest dokładne sprawdzenie witryny przed opublikowaniem zawartości. Przepływ pracy automatyzuje proces rozsyłania stron do zatwierdzenia i pozwala zagwarantować, że zawartość zostanie opublikowana dopiero po odebraniu wszystkich zatwierdzeń. Administratorzy witryn konfigurują przepływ pracy podczas inicjowania obsługi administracyjnej witryny publikowania lub zbioru witryn. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepływów pracy publikowania, zobacz Praca z przepływem pracy Zatwierdzanie publikowania.

Karta Formatowanie tekstu

Zrzut ekranu przedstawiający kartę Formatowanie tekstu z wieloma przyciskami służącymi do formatowania tekstu

Osoby, które korzystały już z aplikacji pakietu Office, takich jak Microsoft Word lub PowerPoint, powinny dobrze znać przyciski na karcie Formatowanie tekstu. Te przyciski służą m.in. do kontrolowania rozmiaru i stylu czcionki, wstawiania list punktowanych lub numerowanych, wycinania i wklejania, sprawdzania pisowni.

Karta Wstawianie

Zrzut ekranu przedstawiający kartę Wstawianie z przyciskami do wstawiania tabel, klipów wideo, grafik i łączy do stron witryny

Karta Wstawianie umożliwia wstawianie tabel, obrazów, plików dźwiękowych, klipów wideo, hiperłączy i innych elementów. Można też za jej pomocą wstawiać części aplikacji i składniki Web Part. Części aplikacji to małe aplikacje sieci Web, które wykonują określone zadania. Można na przykład dodać aplikację Access, która pozwala pobierać dane z bazy danych programu Access na strony witryny.

Składniki Web Part to wstępnie skonfigurowane kontrolki, które umożliwiają dodawanie funkcji do strony sieci Web. Załóżmy na przykład, że tworzysz tekst powitalny na stronie głównej witryny. Chcesz dołączyć spis treści z hiperłączami, aby pokazać użytkownikom dostępną zawartość witryny oraz układ witryny. Można to łatwo zrobić, wstawiając na stronie składnik Web Part spisu treści. Struktura spisu treści zostanie automatycznie ustawiona tak, aby odzwierciedlała hierarchię witryny. Wszystkie hiperłącza zostaną wstawione automatycznie.

Administratorzy witryn lub inni użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami może tworzyć niestandardowe aplikacje, które spełniają potrzeb zespołu lub organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasoby pomocy technicznej dotyczącej opracowywania aplikacji dla pakietu Office i programu SharePoint.

początek strony

Tworzenie strony publikowania

Po utworzeniu witryny publikowania można łatwo utworzyć dla niej nowe strony. Aby móc tworzyć strony witryny, musisz należeć do grupy właścicieli lub członków witryny. Jeśli nie należysz jeszcze do jednej z tych grup lub nie masz pewności, czy do nich należysz, skontaktuj się z administratorem witryny.

 1. Przejdź do witryny publikowania, w której chcesz utworzyć stronę.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. >Dodaj stronę.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie strony wpisz nazwę strony. Będzie ona wyświetlana w górnej części nowej strony, na pasku Szybkie uruchamianie oraz na pasku tytułu okna przeglądarki.

 4. Kliknij pozycję Utwórz. Nowa strona zostanie otwarta w trybie edycji z informacją w górnej części strony o tym, że strona jest wyewidencjonowana.

  Zrzut ekranu przedstawiający nową stronę publikowania z żółtym paskiem informującym o tym, że strona jest wyewidencjonowana

Kiedy strona jest wyewidencjonowana, inni użytkownicy nie widzą Twoich zmian i nie mogą wprowadzać zmian. Kiedy strona zostanie zaewidencjonowana, inne osoby w organizacji będą mogli ją wyewidencjonować i edytować, ale strona nie będzie jeszcze widoczna dla osób odwiedzających witrynę. Strona stanie się widoczna dla osób odwiedzających witrynę dopiero po jej opublikowaniu.

początek strony

Edytowanie strony publikowania

 1. Przejdź do strony publikowania, którą chcesz edytować.

 2. Na karcie Strona kliknij pozycję Edytuj.

 3. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij pozycję Zapisz. Zmiany będą widoczne dla innych osób w organizacji po zaewidencjonowaniu strony.

początek strony

Wyewidencjonowywanie strony publikowania

Strona publikowania jest automatycznie wyewidencjonowywana na czas jej tworzenia i edytowania. Aby wyewidencjonować ją ręcznie, wykonaj poniższe czynności.

 1. Przejdź do strony publikowania, którą chcesz wyewidencjonować.

 2. Na karcie Strona kliknij pozycję Wyewidencjonuj.

Początek strony

Ewidencjonowanie strony publikowania

 1. Przejdź do strony publikowania, którą chcesz zaewidencjonować.

 2. Na karcie Strona kliknij pozycję Zaewidencjonuj.

 3. Wpisz komentarze dotyczące zaewidencjonowania. Będą one widoczne w historii strony.

 4. Kliknij pozycję Kontynuuj.

początek strony

Publikowanie lub cofanie publikowania strony

 1. Przejdź do strony, którą chcesz opublikować.

 2. Na karcie Publikowanie kliknij pozycję:

  • Prześlij     — kliknij tę opcję, aby dodać stronę do kolejki do zatwierdzenia przez co najmniej jednego autora witryny. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy administrator witryny skonfigurował przepływ pracy publikowania.

  • Publikuj     — kliknij tę opcję, jeśli strona jest gotowa do natychmiastowego opublikowania i dysponujesz odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie. Ten przycisk może nie być wyświetlany na stronie, jeśli przepływ pracy publikowania został skonfigurowany tak, aby zawartość musiała zostać zatwierdzona przed opublikowaniem.

Aby cofnąć publikowanie strony:

 1. Przejdź do strony, dla której chcesz cofnąć publikowanie.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. >Pokaż Wstążkę.

 3. Na karcie Publikowanie kliknij pozycję Cofnij publikowanie.

początek strony

Usuwanie strony publikowania

 1. Przejdź do strony, którą chcesz usunąć.

 2. Na karcie Zarządzanie kliknij pozycję Usuń stronę.

 3. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić. Strona zostanie umieszczona w Koszu.

początek strony

Przywracanie usuniętej strony z Kosza

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > Zawartość witryny.

 2. W witrynie programu SharePoint, w okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Kosz.

 3. Wybierz element, który chcesz przywrócić.

 4. Kliknij pozycję Przywróć zaznaczone elementy.

 5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

początek strony

Zobacz też

Zarządzanie Koszem zbioru witryn programu SharePoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×