Tworzenie stron, sekcji lub notesów w programie OneNote dla komputerów Mac

Notesy w programie OneNote składają się ze stron i sekcji. Strony zawierają właściwe notatki, a sekcje zawierają kolekcje pokrewnych stron. Każdy notes może zawierać dowolną liczbę sekcji, a każda sekcja — dowolną liczbę stron. Także „papier” stron nigdy się nie skończy — zawsze możesz dodać więcej miejsca do strony.

W zależności od preferencji możesz używać jednego notesu i z czasem dodawać do niego nowe sekcje i strony. Możesz również utworzyć dodatkowe notesy, aby osobno organizować ważne informacje. Na przykład możesz utworzyć osobne notesy dla ważnych spraw związanych z domem, pracą i szkołą. Każdy sposób organizowania informacji w programie OneNote jest dobry — wszystko zależy od Ciebie.

Tworzenie nowej strony

Aby utworzyć więcej miejsca w notesie, dodaj tyle stron, ile chcesz.

 1. Kliknij kartę sekcji, w której chcesz dodać więcej stron, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Na pasku menu kliknij pozycję Plik > Nowa strona.

  • Na dole pionowej listy stron kliknij pozycję +Strona.

  • Na klawiaturze naciśnij klawisze Command+N.

 2. Gdy zostanie wyświetlona nowa strona, dodaj jej tytuł. W tym celu kliknij linię wyświetlaną nad datą/godziną utworzenia strony u góry strony, wpisz opis notatek, które będzie zawierać ta strona, a następnie naciśnij klawisz Return.

Porada:  Nowe strony są automatycznie dodawane na końcu listy stron w bieżącej sekcji. Aby zmienić kolejność stron, przeciągnij nazwę danej strony na nowe miejsce na liście.


Tworzenie nowej sekcji

Sekcje w programie OneNote przypominają kolorowe karty w typowym 5-tematycznym notesie papierowym, które separują grupy stron. Jednak w programie OneNote można utworzyć dowolną liczbę sekcji.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Na pasku menu kliknij pozycję Plik > Nowa sekcja.

  • Na dole pionowej listy sekcji kliknij pozycję +Sekcja.

  • Na klawiaturze naciśnij klawisze Command+T.

 2. Wpisz nazwę nowej sekcji, a następnie naciśnij klawisz Return.

W nowych sekcjach jest zawsze dostępna jedna pusta strona. Możesz zacząć sporządzać na niej notatki, utworzyć własną stronę lub przenieść do nowej sekcji strony z innych sekcji.


Tworzenie nowego notesu

W dowolnym momencie możesz utworzyć dodatkowe notesy, aby osobno organizować sprawy służbowe i własne projekty. Używanie wielu notesów ułatwia też zachowanie prywatność notatek osobistych przy jednoczesnym udostępnianiu wybranych notesów innym osobom, gdy chcesz współpracować nad projektem lub planem.

Aby utworzyć nowy notes, wykonaj następujące czynności:

 1. W razie potrzeby zaloguj się na konto, na którym chcesz utworzyć nowy notes programu OneNote.

 2. Kliknij ikonę Pokaż notesy Przycisk Pokaż notesy .

 3. Na dole listy notesów kliknij pozycję +Notes.

 4. Wybierz kolor nowego notesu (opcjonalnie), a następnie wpisz nazwę opisową w polu Nazwa.

 5. Kliknij przycisk Utwórz.

  Porady: 

  • Nowy notes utworzony w programie OneNote zostanie otwarty automatycznie. Możesz znaleźć wszystkie otwarte notesy i łatwo przełączać się między nimi, klikając przycisk Pokaż notesy Przycisk Pokaż notesy .

  • Domyślnie nowe notesy są tworzone na koncie usługi OneDrive, do którego się zalogowano. Jeśli krok 1 został pominięty i chcesz utworzyć notes na innym koncie, przed wykonaniem pozostałych podanych wcześniej czynności zaloguj się na odpowiednim koncie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×