Tworzenie społeczności

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Społeczności SharePoint to miejsce wirtualnych miejsce, w którym omówiono pomysłów i udostępnione. Otwieranie komunikacji go promuje przez rozwijanie dyskusji wśród użytkowników, którzy zarówno udostępnianie ich wiedzy i uczenie się z innymi osobami. Zaleca się aktywnego udziału przez system nagradzania, który rozpoznaje elementy członkowskie dla poziomu ich działania i jakość zaangażowania.

Ważne: Szablony członków społeczności SharePoint i witryn nie są dostępne w Office_365 grupie połączone witryny. Zamiast tego użyj blogu lub witrynie zespołu.

W tym artykule

Korzystanie z szablonu Witryna społeczności

Tworzenie zbioru witryn społeczności

Tworzenie witryny społeczności

Ustawienia administracyjne społeczności

Zarządzanie członkami społeczności

Konfigurowanie ustawień społeczności

Konfigurowanie ustawień reputacji

Tworzenie znaczków i przypisywanie ich do kluczowych współautorów

Tworzenie znaczka

Edycja szczegółów znaczka

Przypisywanie znaczka

Korzystanie z szablonu Witryna społeczności

Społeczność programu SharePoint to witryna, w której za pomocą szablonu Witryna społeczności są udostępniane strony, składniki Web Part, listy i inne zasoby potrzebne członkom społeczności. Społeczności można tworzyć na przykład jako podwitryny witryny zespołu lub układać je warstwowo jedna na drugiej w obrębie dedykowanego zbioru witryn. Społeczności w postaci podwitryn może tworzyć każdy użytkownik, ale społeczność jako witrynę główną zbioru witryn może utworzyć tylko administrator zbioru witryn.

Witryny społeczności zawierają cztery strony typu wiki (Strona główna, Kategorie, Członkowie i Informacje), które są umieszczone w bibliotece stron typu wiki. Te strony zawierają różne składniki Web Part, które mogą być widoczne w zależności od uprawnień użytkownika. Na przykład składnik Web Part Narzędzia społeczności jest wyświetlany tylko dla właścicieli oraz moderatorów społeczności i umożliwia zarządzanie społecznością i jej zawartością. Strony społeczności można dostosowywać — podobnie jak biblioteki stron typu wiki lub witryny zespołu — dodając tekst, obrazy i inne składniki Web Part. Na przykład społeczność związana z danym tematem lub dziedziną powinna mieć wygląd i działanie propagujące dany temat. Można to osiągnąć, stosując unikatowy obraz motywu i tła oraz używając niestandardowej ikony witryny. Oczywiście można też tworzyć dla społeczności dodatkowe strony i inną typową zawartość programu SharePoint, jak listy i biblioteki.

Tworzenie zbioru witryn społeczności

Administratorzy zbiorów witryn tworzą nowe zbiory witryn z poziomu centrum administracji dzierżawczej (SharePoint Online) lub administracji centralnej (SharePoint Server).

 1. Przejdź na stronę Administrator > Ustawienia usługi > Witryny > Utwórz zbiór witryn.

 2. W polu Tytuł wprowadź nazwę społeczności. Ten tytuł będzie wyświetlany na stronie głównej społeczności oraz na pasku nawigacji globalnej wzdłuż górnej krawędzi strony. Jeśli łącze do społeczności zostanie dodane do paska Szybkie uruchamianie witryny nadrzędnej lub paska nawigacji globalnej, pojawi się właśnie ten tytuł.

 3. W polu Wybierz język wybierz język podstawowy dla witryny. W wybranym języku będzie wyświetlany tekst interfejsu użytkownika, w tym nazwy menu i tytuły.

 4. W obszarze Wybierz szablon wybierz szablon Witryna społeczności.

 5. W polu Strefa czasowa zostanie wykryta i wyświetlona domyślnie bieżąca strefa czasowa. Zmień ją w razie potrzeby.

 6. W obszarze Administrator wprowadź nazwę osoby lub osób, które będą administrować witryną społeczności. Te nazwy (oddzielone przecinkami) muszą już istnieć na liście adresowej firmy.

 7. W polu Przydział magazynowania wprowadź ilość miejsca na serwerze przeznaczoną na ten zbiór witryn.

 8. W polu Przydział zasobów serwera wprowadź ilość zasobów serwera przeznaczonych dla tego zbioru witryn. Wartością domyślną jest 300.

Tworzenie witryny społeczności

Witryna społeczności jest podwitryną, którą można utworzyć poniżej każdej innej witryny programu SharePoint.

 1. Z witryny zespołu lub innych istniejącej witryny kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. >zawartość witryny.

 2. Kliknij pozycję Nowa podwitryna.

 3. W polu Tytuł wprowadź nazwę społeczności. Ten tytuł będzie wyświetlany na stronie głównej społeczności oraz na pasku nawigacji globalnej wzdłuż górnej krawędzi strony. Jeśli łącze do społeczności zostanie dodane do paska Szybkie uruchamianie witryny nadrzędnej lub paska nawigacji globalnej, pojawi się właśnie ten tytuł.

 4. W polu Opis wpisz krótki opis przeznaczenia lub zawartości witryny społeczności. Opis jest ważny, ponieważ będzie dobrze widoczny w portalu społecznościowym. Ma pomóc użytkownikom w ustaleniu, czego dotyczy dana witryna społeczności.

 5. W polu Nazwa adresu URL wpisz nazwę witryny tak, jak powinna być pokazywana w adresie URL.

 6. W polu Wybierz język wybierz język podstawowy dla witryny. W wybranym języku będzie wyświetlany tekst interfejsu użytkownika, w tym nazwy menu i tytuły.

 7. W obszarze Wybierz szablon wybierz szablon Witryna społeczności.

 8. W obszarze Uprawnienia użytkownika wybierz pozycję:

 9. Użyj tych samych uprawnień co witryna nadrzędna witryna społeczności dziedziczą uprawnienia po witrynie wyżej w hierarchii. Nie można zmienić uprawnienia do witryny społeczności, jeśli nie jesteś administratorem witryny nadrzędnej. Rozważyć tę opcję. Dziedziczenie elementu nadrzędnego oznacza, że użytkowników we Wspólnocie może okazać się z wyższymi - lub niższego poziomu uprawnień, niż typowy dla danej roli, które są przypisywane w społeczności.

 10. Użyj uprawnień unikatowych (zalecane) do przypisywania społeczności członków określonych uprawnień, które są unikatowe dla witryny społeczności. Uprawnienia nie zostaną zastosowane do innych witryn w hierarchii.

 11. W obszarze Czy wyświetlać tę witrynę na pasku Szybkie uruchamianie witryny nadrzędnej wybierz pozycję:

 12. Tak, aby umieścić nową witrynę społeczności na pasku Szybkie uruchamianie witryny nadrzędnej.

 13. Nie, aby nie umieszczać nowej witryny społeczności na pasku Szybkie uruchamianie witryny nadrzędnej.

 14. W obszarze Czy użyć górnego paska łączy z witryny nadrzędnej wybierz pozycję:

 15. Tak, aby umieścić łącze do witryny społeczności na pasku nawigacji globalnej witryny nadrzędnej.

 16. Nie, aby nie umieszczać łącza do witryny społeczności na pasku nawigacji globalnej.

 17. W obszarze Czy użyć górnego paska łączy z witryny nadrzędnej wybierz pozycję:

 18. Tak, aby wyświetlić pasek nawigacji globalnej z witryny nadrzędnej niezależnie od tego, czy zawiera daną witrynę społeczności.

 19. Nie, aby ukryć nawigację globalną w witrynie społeczności.

 20. Kliknij przycisk Utwórz.

Początek strony

Ustawienia administracyjne społeczności

Po utworzeniu zbioru witryn za pomocą szablonu Witryna społeczności na stronie Ustawienia witryny pojawi się nowa kategoria ustawień. Te ustawienia (Administracja społeczności) pozwalają na określanie zasad członkostwa w grupie, konfigurowanie kategorii dyskusji i zarządzanie nimi, definiowanie sposobu obsługi obraźliwej zawartości oraz określanie systemu punktów za uczestnictwo w społeczności.

Ustawienie

Objaśnienia

Gdzie znaleźć informacje

Zarządzaj dyskusjami

Lista dyskusji używana przez moderatora do monitorowania wszystkich dyskusji prowadzonych w społeczności. Z poziomu tej strony moderator może zobaczyć, kto opublikował wpis, liczbę osób, które odpowiedziały na wpis, liczbę osób, które to lubią, a także liczbę gwiazdek klasyfikacji, które otrzymał wpis. Może też sprawdzić, czy wpis dotyczy wyróżnionej dyskusji. Moderator używa także tej listy do przypisywania stanu „wyróżniona”.

Moderowanie społeczności

Zarządzaj kategoriami

Lista kategorii, na której moderator tworzy, edytuje i usuwa kategorie dyskusji.

Moderowanie społeczności

Zarządzaj uczestnikami

Lista członków, przy użyciu której właściciel lub administrator może monitorować aktywność wszystkich członków społeczności. Z poziomu tej listy administrator może wyświetlić nazwę i zdjęcie członka, datę dołączenia, ostatnią aktywność i wynik reputacji. Z tego miejsca administrator może również przypisać znaczki członkom społeczności. Dodanie członka do tej listy nie powoduje nadania uprawnień ani dodania danej osoby do społeczności. Użytkownicy muszą przejść przez proces dołączania, aby zostali dodani do społeczności.

Ten artykuł

Ustawienia społeczności

Strona ustawień, na której właściciel lub administrator określa sposób zatwierdzania nowych członków oraz decyduje, czy ma zostać włączone zgłaszanie obraźliwej zawartości.

Ten artykuł

Ustawienia reputacji

Strona ustawień, na której właściciel lub administrator konfiguruje system nagradzania na podstawie aktywności członka społeczności.

Ten artykuł

Zarządzanie członkami społeczności

 1. Na stronie społeczności kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Administracja społeczności kliknij pozycję Zarządzaj członkami.

Konfigurowanie ustawień społeczności

 1. W składniku Web Part Narzędzia społeczności na stronie głównej społeczności kliknij pozycję Ustawienia społeczności.

 2. W polu Data ustanowienia ustaw datę, tak aby odzwierciedlała datę założenia społeczności. Ta data jest wyświetlana na stronie Informacje witryny społeczności i domyślnie ma wartość daty utworzenia witryny.

 3. W obszarze Automatyczne zatwierdzanie wniosków uprawnienia zaznacz pole umożliwia nowych członków dołączyć do bez zatwierdzania administratora lub moderatora. Aby dołączyć, Członkowie muszą co najmniej uprawnienia do odczytu. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień zobacz Zarządzanie członkostwem w społeczności. Należy zauważyć, że ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy witryna społeczności jest tworzony jako na poziomie głównym zbioru witryn.)

 4. W obszarze Zgłaszanie obraźliwej zawartości zaznacz pole wyboru, jeśli chcesz zezwolić członkom społeczności na oznaczanie flagą wpisów, które mają zostać przejrzane przez moderatorów. Moderatorzy przeglądają raport pod kątem wytycznych firmy i usuwają cytowany wpis lub przywracają go.

Konfigurowanie ustawień reputacji

 1. W składniku Web Part Narzędzia społeczności na stronie głównej społeczności kliknij pozycję Ustawienia reputacji.

 2. W obszarze Ustawienia ocen kliknij pozycję:

 3. Tak, jeśli chcesz, aby członkowie stosowali oceny do dyskusji i odpowiedzi.

 4. Nie, jeśli nie chcesz, aby członkowie oceniali zawartość.

 5. Ze znacznikiem „lubię to”, aby włączyć system klasyfikacji „Lubię to/Nie lubię tego”.

 6. Oceny w formie gwiazdek, aby włączyć bardziej szczegółowy system klasyfikacji, w którym użytkownicy przypisują od 1 do 5 gwiazdek.

 7. W obszarze System punktowania osiągnięć członków kliknij pole wyboru obok pozycji Włącz system punktowania osiągnięć członków, jeśli chcesz nagradzać użytkowników punktami za uczestnictwo w społeczności. Wprowadź liczbę punktów przyznawanych za utworzenie nowego wpisu, odpowiedź na wpis, otrzymanie 4 lub 5 gwiazdek oraz tytuł „Najlepsza odpowiedź”.

 8. W obszarze Punkty dla poziomów osiągnięć wprowadź liczbę punktów, które członek musi zebrać, aby przejść na następny poziom.

 9. W obszarze Reprezentacja poziomów osiągnięć kliknij opcję:

 10. Wyświetl poziomy osiągnięć jako obraz, aby wskazać poziom osiągnięć członka za pomocą serii pasków (1–5).

 11. Wyświetl poziomy osiągnięć jako tekst, aby wskazać poziom osiągnięć członka za pomocą tytułu lub dostosowanego tekstu.

 12. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie znaczków i przypisywanie ich do kluczowych współautorów

Znaczki służą do wizualnego wyróżniania specjalnych członków społeczności. Mogą one odzwierciedlać rolę odgrywaną przez członka, taką jak MVP lub moderator, albo uzyskany poziom współtworzenia, na przykład ekspert lub najaktywniejszy autor. Tytuły znaczków są w pełni dostosowywalne, tak aby pasowały do kultury i stylu organizacji. W przeciwieństwie do poziomów osiągnięć, które odpowiadają punktom uzyskanym przez członków w systemie reputacji, znaczki mogą otrzymywać członkowie w dowolnym momencie od właściciela lub moderatorów witryny społeczności.

Znaczki otrzymane przez członków społeczności są widoczne na liście członków (wraz ze specjalną ikoną). Pojawiają się także w każdej dyskusji i odpowiedzi, w których biorą udział członkowie.

Tworzenie znaczka

 1. W składniku Web Part Narzędzia społeczności na stronie głównej społeczności kliknij pozycję Utwórz znaczki.

 2. Kliknij pozycję Nowy element.

 3. Wpisz nazwę znaczka.

 4. Kliknij pozycję Zapisz.

Edycja szczegółów znaczka

 1. W składniku Web Part Narzędzia społeczności na stronie głównej społeczności kliknij pozycję Utwórz znaczki.

 2. Kliknij pozycję Edytuj.

 3. Wybierz nazwę znaczka.

 4. Na wstążce kliknij pozycję Edytuj element.

 5. Wprowadź odpowiednią zmianę i kliknij pozycję Zapisz.

Przypisywanie znaczka

Uwaga:  Aby mieć możliwość przypisania znaczka, należy być właścicielem lub moderatorem witryny społeczności.

 1. W składniku Web Part Narzędzia społeczności na stronie głównej społeczności kliknij pozycję Przypisz znaczki do członków.

 2. Wybierz członka, który powinien otrzymać znaczek osoby uzdolnionej.

 3. Na karcie Moderowanie kliknij pozycję Dodaj znaczek.

 4. Wybierz znaczek z listy rozwijanej.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.
  Znaczek zostanie wyświetlony pod nazwą członka we wszystkich dyskusjach i odpowiedziach oraz w każdym składniku Web Part (takim jak Najaktywniejsi autorzy), w którym dana osoba została wymieniona.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×