Tworzenie spisu treści

Spis treści w programie Word jest oparty na nagłówkach w dokumencie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Dodawanie stylów nagłówków

Dla każdego nagłówka, który chcesz umieścić w spisie treści, zaznacz tekst nagłówka, przejdź do pozycji style> głównej , a następnie wybierz pozycję Nagłówek 1, 2lub 3.

Dodawanie nagłówka

Tworzenie spisu treści

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać Spis treści.

 2. Przejdź do pozycji odwołania > spisie treścii wybierz pozycję Automatyczna tabela 1 lub Automatyczna tabela 2lub wybierz pozycję niestandardowy Spis treści , aby utworzyć własny styl.

  Tworzenie spisu treści

 3. Jeśli wprowadzasz zmiany w dokumencie, które wpływają na Spis treści, zaktualizuj Spis treści, klikając prawym przyciskiem myszy Spis treści i wybierając polecenie Aktualizuj pole.

Stosowanie stylów nagłówków

Zaznacz tekst, który chcesz uwzględnić w spisie treści, a następnie na karcie Narzędzia główne kliknij odpowiedni styl nagłówka, na przykład Nagłówek 1.

Kliknięcie stylu nagłówka na Wstążce

Powtórz tę czynność dla całego tekstu, który chcesz uwzględnić w spisie treści.

Tworzenie spisu treści

Program Word używa nagłówków dokumentu do utworzenia automatycznego spisu treści, który można aktualizować po zmianie kolejności, poziomu lub tekstu nagłówka.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści — zwykle na początku dokumentu.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści, a następnie wybierz z listy styl Automatyczny spis treści.

  Uwaga: Jeśli użyjesz stylu Ręczny spis treści, program Word nie użyje nagłówków do utworzenia spisu treści i automatyczne aktualizowanie spisu nie będzie możliwe. Zamiast tego program Word zastosuje tekst zastępczy, tworzący strukturę spisu treści, w którym możesz ręcznie wprowadzić poszczególne wpisy.

  Kliknięcie pozycji Spis treści na karcie Odwołania, a następnie wybranie stylu Automatyczny spis treści z galerii

Jeśli chcesz, możesz sformatować lub dostosować spis treści. Możesz na przykład zmienić liczbę poziomów nagłówków i czcionkę oraz wyświetlić lub ukryć linie kropkowane między wpisami a numerami stron.

Word dla sieci Web umożliwia zaktualizowanie spisu treści, który znajduje się już w dokumencie, ale jeszcze nie umożliwia utworzenia spisu treści.

Aby zaktualizować spis treści, kliknij w spisie treści. Następnie przejdź do spisu odwołań > aktualizowania tabeli.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe sposoby aktualizowania spisu treści lub tworzenia spisu treści, użyj polecenia Edytuj w programie Word , aby otworzyć dokument w wersji klasycznej programu Word (Windows lub Mac).

W górnej części ekranu kliknij pozycję Edytuj w programie Word.

Po zapisaniu dokumentu będziesz mieć możliwość Aktualności spisu treści w programie Word dla sieci Web.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz instrukcje dotyczące tworzenia spisu treści w programie Word dla systemu Windows lub Mac. Jeśli nie masz programu Word, możesz go teraz wypróbować lub kupić w ramach najnowszej wersji pakietu Office.

Masz sugestie dotyczące tej funkcji?

Wysłuchaj głos i zagłosuj na tę funkcję pod adresem word.uservoice.comWord.uservoice.com.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×