Tworzenie schematu organizacyjnego w pakiecie Office dla komputerów Mac

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Aby przedstawić relacje służbowe w firmie lub organizacji, możesz utworzyć schemat organizacyjny przy użyciu grafiki SmartArt.

W tej grafice SmartArt został zastosowany układ schematu organizacyjnego. Grafika przedstawia asystenta i trzech podwładnych.

Schemat organizacyjny

Tworzenie podstawowego schematu organizacyjnego

 1. Na karcie SmartArt w obszarze Wstawianie grafiki SmartArt kliknij przycisk Hierarchia, a następnie kliknij pozycję Schemat organizacyjny (jest to pierwsza grafika SmartArt).

  Karta SmartArt, grupa Wstawianie grafiki SmartArt

  Uwaga: Schemat organizacyjny można też utworzyć na podstawie innych układów w grupie Hierarchia, jednak kształt asystenta i rozmieszczenie podwładnych są dostępne tylko w przypadku układów Schemat organizacyjny, Nazwa i tytuł — schemat organizacyjny, Schemat organizacyjny z obrazami półkołowymi i Poziomy schemat organizacyjny.

 2. W oknie Okienko tekstu wykonaj dowolną z następujących czynności:

Efekt

Czynności

Wprowadzenie nazwy osoby

Kliknij pozycję [Tekst], a następnie wpisz nazwę.

Porada: Do kolejnych i poprzednich nazw na liście w oknie Okienko tekstu można przechodzić za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół na klawiaturze.

Dodanie osoby

Kliknij nazwę osoby na poziomie hierarchii, na którym ma ona zostać dodana, a następnie kliknij pozycję Przycisk Dodaj kształt SmartArt .

Usunięcie osoby

Kliknij nazwę osoby w hierarchii, a następnie kliknij pozycję Przycisk usuwania okienka tekstu .

Zmiana poziomu osoby w hierarchii

Kliknij nazwę tej osoby, a następnie kliknij pozycję Przycisk Podwyższ , Przycisk Obniż poziom , Przenieś w górę lub Przenoszenie w dół .

Dodawanie asystenta

 1. Kliknij nazwę osoby, do której chcesz dodać asystenta.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny, a następnie kliknij polecenie Dodaj asystenta.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

Rozmieszczanie podwładnych w pionie lub w poziomie

 1. Kliknij kształt kierownika na schemacie organizacyjnym, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Rozmieszczenie podwładnych

Kliknij pozycję

W pionowej kolumnie

Lewe wysunięcie lub Prawe wysunięcie

W dwóch pionowych kolumnach

W pionie

W poziomym wierszu

W poziomie

Zmienianie stylu

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne style schematu organizacyjnego będą dopasowane do wybranego motywu i jego kolorów.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

Zmienianie koloru

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne kolory schematu organizacyjnego będą dopasowane do kolorów wybranego motywu.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij pozycję Kolory, a następnie kliknij odpowiedni motyw kolorów.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

Usuwanie formatowania

Możesz zresetować schemat organizacyjny, aby przywrócić jego domyślny wygląd. Spowoduje to usunięcie wprowadzonych zmian koloru, stylu, kształtu i stylu tekstu schematu organizacyjnego.

 1. W dokumencie kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Resetowanie kliknij pozycję Resetuj grafikę.

  Karta SmartArt w programie Word, grupa Resetowanie

Zobacz też

Formatowanie grafiki SmartArt

PowerPoint

Aby przedstawić relacje służbowe w firmie lub organizacji, możesz utworzyć schemat organizacyjny przy użyciu grafiki SmartArt.

W tej grafice SmartArt został zastosowany układ schematu organizacyjnego. Grafika przedstawia asystenta i trzech podwładnych.

Schemat organizacyjny

Tworzenie podstawowego schematu organizacyjnego

 1. Na karcie SmartArt w obszarze Wstawianie grafiki SmartArt kliknij przycisk Hierarchia, a następnie kliknij pozycję Schemat organizacyjny (jest to pierwsza grafika SmartArt).

  Karta SmartArt, grupa Wstawianie grafiki SmartArt

  Uwaga: Schemat organizacyjny można też utworzyć na podstawie innych układów w grupie Hierarchia, jednak kształt asystenta i rozmieszczenie podwładnych są dostępne tylko w przypadku układów Schemat organizacyjny, Nazwa i tytuł — schemat organizacyjny, Schemat organizacyjny z obrazami półkołowymi i Poziomy schemat organizacyjny.

 2. W oknie Okienko tekstu wykonaj dowolną z następujących czynności:

Efekt

Czynności

Wprowadzenie nazwy osoby

Kliknij pozycję [Tekst], a następnie wpisz nazwę.

Porada: Do kolejnych i poprzednich nazw na liście w oknie Okienko tekstu można przechodzić za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół na klawiaturze.

Dodanie osoby

Kliknij nazwę osoby na poziomie hierarchii, na którym ma ona zostać dodana, a następnie kliknij pozycję Przycisk Dodaj kształt SmartArt .

Usunięcie osoby

Kliknij nazwę osoby w hierarchii, a następnie kliknij pozycję Przycisk usuwania okienka tekstu .

Zmiana poziomu osoby w hierarchii

Kliknij nazwę tej osoby, a następnie kliknij pozycję Przycisk Podwyższ , Przycisk Obniż poziom , Przenieś w górę lub Przenoszenie w dół .

Dodawanie asystenta

 1. Kliknij nazwę osoby, do której chcesz dodać asystenta.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny, a następnie kliknij polecenie Dodaj asystenta.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

Rozmieszczanie podwładnych w pionie lub w poziomie

 1. Kliknij kształt kierownika na schemacie organizacyjnym, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Rozmieszczenie podwładnych

Kliknij pozycję

W pionowej kolumnie

Lewe wysunięcie lub Prawe wysunięcie

W dwóch pionowych kolumnach

W pionie

W poziomym wierszu

W poziomie

Zmienianie stylu

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne style schematu organizacyjnego będą dopasowane do wybranego motywu i jego kolorów.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

Zmienianie koloru

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne kolory schematu organizacyjnego będą dopasowane do kolorów wybranego motywu.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij pozycję Kolory, a następnie kliknij odpowiedni motyw kolorów.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

Usuwanie formatowania

Możesz zresetować schemat organizacyjny, aby przywrócić jego domyślny wygląd. Spowoduje to usunięcie wprowadzonych zmian koloru, stylu, kształtu i stylu tekstu schematu organizacyjnego.

 1. W dokumencie kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Resetowanie kliknij pozycję Resetuj grafikę.

  Karta SmartArt w programie PowerPoint, grupa Resetowanie

Zobacz też

Formatowanie grafiki SmartArt

Konwertowanie grafiki SmartArt na kształty

Excel

Aby przedstawić relacje służbowe w firmie lub organizacji, możesz utworzyć schemat organizacyjny przy użyciu grafiki SmartArt.

W tej grafice SmartArt został zastosowany układ schematu organizacyjnego. Grafika przedstawia asystenta i trzech podwładnych.

Schemat organizacyjny

Tworzenie podstawowego schematu organizacyjnego

 1. Na karcie SmartArt w obszarze Wstawianie grafiki SmartArt kliknij przycisk Hierarchia, a następnie kliknij pozycję Schemat organizacyjny (jest to pierwsza grafika SmartArt).

  Karta SmartArt, grupa Wstawianie grafiki SmartArt

  Uwaga: Schemat organizacyjny można też utworzyć na podstawie innych układów w grupie Hierarchia, jednak kształt asystenta i rozmieszczenie podwładnych są dostępne tylko w przypadku układów Schemat organizacyjny, Nazwa i tytuł — schemat organizacyjny, Schemat organizacyjny z obrazami półkołowymi i Poziomy schemat organizacyjny.

 2. W oknie Okienko tekstu wykonaj dowolną z następujących czynności:

Efekt

Czynności

Wprowadzenie nazwy osoby

Kliknij pozycję [Tekst], a następnie wpisz nazwę.

Porada: Do kolejnych i poprzednich nazw na liście w oknie Okienko tekstu można przechodzić za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół na klawiaturze.

Dodanie osoby

Kliknij nazwę osoby na poziomie hierarchii, na którym ma ona zostać dodana, a następnie kliknij pozycję Przycisk Dodaj kształt SmartArt .

Usunięcie osoby

Kliknij nazwę osoby w hierarchii, a następnie kliknij pozycję Przycisk usuwania okienka tekstu .

Zmiana poziomu osoby w hierarchii

Kliknij nazwę tej osoby, a następnie kliknij pozycję Przycisk Podwyższ , Przycisk Obniż poziom , Przenieś w górę lub Przenoszenie w dół .

Dodawanie asystenta

 1. Kliknij nazwę osoby, do której chcesz dodać asystenta.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny, a następnie kliknij polecenie Dodaj asystenta.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

Rozmieszczanie podwładnych w pionie lub w poziomie

 1. Kliknij kształt kierownika na schemacie organizacyjnym, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Rozmieszczenie podwładnych

Kliknij pozycję

W pionowej kolumnie

Lewe wysunięcie lub Prawe wysunięcie

W dwóch pionowych kolumnach

W pionie

W poziomym wierszu

W poziomie

Zmienianie stylu

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne style schematu organizacyjnego będą dopasowane do wybranego motywu i jego kolorów.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

Zmienianie koloru

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne kolory schematu organizacyjnego będą dopasowane do kolorów wybranego motywu.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij pozycję Kolory, a następnie kliknij odpowiedni motyw kolorów.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

Usuwanie formatowania

Możesz zresetować schemat organizacyjny, aby przywrócić jego domyślny wygląd. Spowoduje to usunięcie wprowadzonych zmian koloru, stylu, kształtu i stylu tekstu schematu organizacyjnego.

 1. W dokumencie kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Resetowanie kliknij pozycję Resetuj grafikę.

  Karta Wykresy przebiegu w czasie, grupa Dane

Zobacz też

Formatowanie grafiki SmartArt

Konwertowanie grafiki SmartArt na kształty

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×