Tworzenie schematu organizacyjnego

Tworzenie schematu organizacyjnego przy użyciu grafiki SmartArt

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dodaj schemat organizacyjny do slajdu i zobacz, jak to zrobić przy użyciu narzędzi grafiki SmartArt.

Dodawanie bloku w schemacie organizacyjnym

  1. Kliknij istniejący blok zlokalizowany najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy blok.

  2. W obszarze NARZĘDZIA GRAFIKI SMARTART na karcie PROJEKTOWANIE w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę pod przyciskiem Dodaj kształt, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

Uwaga:  Jeśli karta NARZĘDZIA GRAFIKI SMARTART lub PROJEKTOWANIE nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

  • Aby wstawić blok na tym samym poziomie co zaznaczony blok, ale po nim, kliknij polecenie Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić blok na tym samym poziomie co zaznaczony blok, ale przed nim, kliknij polecenie Dodaj kształt przed.

  • Aby wstawić blok o jeden poziom wyżej od zaznaczonego bloku, kliknij pozycję Dodaj kształt powyżej. Nowy blok zajmie pozycję zaznaczonego, a zaznaczony blok oraz wszystkie bloki znajdujące się bezpośrednio poniżej niego zostaną obniżone o jeden poziom.

  • Aby wstawić blok o jeden poziom niżej od zaznaczonego bloku, kliknij polecenie Dodaj kształt poniżej.

  • Aby dodać blok asystenta, kliknij polecenie Dodaj asystenta. Blok asystenta zostanie dodany nad innymi blokami na tym samym poziomie w grafice SmartArt, ale będzie wyświetlany w okienku tekstu za innymi blokami na tym samym poziomie. Polecenie Dodaj asystenta jest dostępne tylko w przypadku układów schematów organizacyjnych. Nie jest ono dostępne w przypadku układów hierarchii.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie schematu organizacyjnego w programie PowerPoint przy użyciu szablonu

Seminarium w sieci Web: schematy organizacyjne w programach PowerPoint i Visio

Tworzenie schematu organizacyjnego za pomocą grafik SmartArt

Utworzyliśmy część naszego schematu organizacyjnego za pomocą okienka tekstu i omówiliśmy to w filmie 2:

tworzenie schematu organizacyjnego przy użyciu okienka tekstu.

Aby dokończyć schemat, posłużymy się kartą Narzędzia grafiki SmartArt, która jest wyświetlana zawsze, gdy zaznaczę schemat.

Używając karty Projektowanie, ukończymy nasz schemat i zastosujemy schemat kolorów oraz styl grafiki SmartArt.

Wciąż musimy dodać osoby podwładne dla każdego menedżera. Zacznę od zaznaczenia menedżera Hanny Kwiatkowskiej.

Następnie kliknę strzałkę obok przycisku Dodaj kształt i kliknę pozycję Dodaj kształt poniżej.

Spowoduje to dodanie kształtu osoby podwładnej do Hanny Kwiatkowskiej.

Ponadto układ schematu został automatycznie dostosowany: kształty menedżerów rozgałęziają się teraz na lewo i prawo.

Były one ułożone w formie pionowego stosu.

Rozgałęzianie pomaga konstruować schemat poziomo w miarę dodawania kształtów.

Aby dodać kolejny kształt do grupy Hanny, pozostawiam nowy kształt zaznaczony,

klikam strzałkę obok pozycji Dodaj kształt i klikam pozycję Dodaj kształt po.

Powtarzam te kroki dla każdego menedżera: zaznaczam menedżera, klikam strzałkę obok przycisku Dodaj kształt, klikam pozycję Dodaj kształt poniżej

i klikam pozycję Dodaj kształt po, aby dodać kolejny kształt w grupie.

Wszystkie nowe kształty zostały już dodane dla każdego menedżera.

Teraz dodamy nazwiska i stanowiska. Powiększę, aby uzyskać bliższy widok.

Zaznaczam kształt i wpisuję nazwisko, naciskam klawisze Shift+Enter, aby dodać nowy wiersz, a następnie wpisuję stanowisko.

Wszystkie nazwiska i stanowiska zostały już wypełnione, więc z powrotem pomniejszam widok.

W miarę tworzenia schematu mogę popracować więcej nad układem.

Jeśli na przykład pod każdym menedżerem znajdowałoby się więcej nazwisk, schemat zacząłby się robić wysoki.

Powiększę, aby uzyskać bliższy widok.

Aby zmienić układ tych wysokich stosów, zaznaczę kształt powyżej grupy, którą chcę zmienić — w tym przypadku jest to Hanna Kwiatkowska — a następnie

kliknę pozycję Układ i wybiorę pozycję Oba, aby kształty rozgałęziały się na obydwie strony.

Zrobię tak dla każdej grupy, rozbudowując schemat poziomo i zostawiając miejsce na więcej kształtów poniżej.

Powiększmy widok i przyjrzyjmy się sposobom przenoszenia kształtów w schemacie.

Jeśli chcę przenieść Hannę i jej podwładnych na prawą stronę grupy Filipa, klikam pozycję Hanna Kwiatkowska > Przenieś w dół.

Podwyższanie i obniżanie poziomu kształtów może być mniej bezpośrednie.

Załóżmy, że Aneta Duda, która jest podwładną Filipa, zostaje awansowana na menedżera.

Kliknę Anetę i kliknę przycisk Podwyższ poziom.

Aneta zostaje przeniesiona na poziom menedżerów, ale inny inżynier, Irena, jest teraz jej podwładną zamiast Filipa.

Załóżmy, że tak jest dobrze i w zasadzie to Filip zmienia dział.

Mogę zaznaczyć Filipa i nacisnąć klawisz Delete, i schemat będzie prawidłowy.

Jeśli jednak Filip zostaje i Irena jest nadal jego podwładną, należy podwyższyć poziom Anety w następujący sposób:

Zaznaczam Filipa, klikam strzałkę obok przycisku Dodaj kształt i klikam pozycję Dodaj kształt po.

Powoduje to dodanie nowego, pustego kształtu na poziomie menedżerów, obok Filipa.

Następnie usuwam informacje Anety i wpisuję jej nazwisko i nowe stanowisko w pustym kształcie.

Pozostawiam stare stanowisko Anety do wypełnienia.

Schemat został ukończony i wstawiłam pole tekstowe z tytułem slajdu.

Teraz nieco powiększę schemat.

Klikam, aby go zaznaczyć, wskazuję róg i przeciągam kursor w kształcie strzałki dwukierunkowej.

Aby wyśrodkować schemat, kliknę przycisk Rozmieść na karcie Narzędzia główne, wskażę pozycję Wyrównaj i kliknę pozycję Wyrównaj do środka.

Aby zastosować styl do schematu, klikniemy kartę Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt i zastosujemy styl grafiki SmartArt.

Po wskazaniu dowolnego stylu jest wyświetlany jego podgląd.

Może taki, styl Intensywny efekt?

Następnie klikniemy przycisk Zmień kolory i wybierzemy styl kolorów. Wskazanie stylu kolorów powoduje wyświetlenie jego podglądu.

Jeśli chcę wrócić do oryginalnego wyglądu schematu i zacząć od początku, mogę kliknąć pozycję Resetuj grafikę.

Używając układu grafiki SmartArt i szeregu stylów i narzędzi grafiki SmartArt, uzyskałam przejrzysty, wyrazisty schemat, który było przyjemnie tworzyć.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj podsumowanie kursu i poeksperymentuj samodzielnie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×