Tworzenie schematu organizacyjnego programu Visio

Tworzenie schematu organizacyjnego programu Visio

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Schemat organizacyjny (schemat organizacyjny) jest diagram hierarchii raportowania, często używanego do pokazywania relacji między pracownikami, stanowiskami i grupami.

Schemat organizacyjny może przyjmować wartości od proste diagramy, jak pokazano na poniższej ilustracji do diagramów dużych i złożonych, które są oparte na informacjach z zewnętrznego źródła danych. Kształty w schemacie organizacyjnym można wyświetlić podstawowe informacje, takie jak nazwa i tytuł i szczegóły, takie jak dział czy centrum kosztów. Można również dodawać obrazy do kształtów schematu organizacyjnego.

Schemat organizacyjny

Tworzenie prostego schematu organizacyjnego

Umożliwia tworzenie niewielkiego schematu organizacyjnego z domyślne pola informacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie plik wskaż polecenie Nowy, kliknij pozycję Schemat organizacyjny, wybierz pozycję Jednostki metryczne lub Niemetryczne, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 2. Gdy zobaczysz okno dialogowe Kreator schematów organizacyjnych, jeśli chcesz utworzyć prosty schemat organizacyjny przez siebie z domyślnym pola informacji, kliknij przycisk Anuluj.

 3. Opcje na karcie Schemat organizacyjny wyświetlanie różnych typów kształtów, które są dostępne dla członków organizacji oparte na pozycji.

  Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat dodawania większej ilości danych do kształtów zobacz Dodawanie danych do kształtów.

 4. Automatycznie Połącz kształty, przeciągnij kształty podwładnych na kształty przełożonych zgodnie z hierarchii organizacji, lub można ręcznie nawiązać połączenie za pomocą kształtów łączników. Wpisz nazwę i tytuł dla każdego z nich, a także dodać obraz członków, jeśli chcesz.

 5. Można rozmieszczać układu schematu organizacyjnego, odstęp między kształtami, wysokość i szerokość kształtów, za pomocą różnych poleceń i opcji na karcie Schemat organizacyjny.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego z nowej tabeli danych

Za pomocą tej metody można użyć, jeśli chcesz zmienić lub dodać informacje, a następnie domyślne pola informacji i nie masz jeszcze danych w pliku innego programu.

 1. Na karcie plik wskaż polecenie Nowy, kliknij pozycję Schemat organizacyjny, wybierz pozycję Jednostki metryczne lub Niemetryczne, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 2. Na pierwszej stronie Kreatora schematów organizacyjnych wybierz polecenie Informacje wprowadź przy użyciu Kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz pozycję Excel lub tekst rozdzielany, wpisz nazwę nowego pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Po wybraniu programu Excel zawierający przykładowy tekst zostanie otwarty arkusz programu Microsoft Office Excel. Jeśli wybierzesz opcję tekst rozdzielany, zawierający przykładowy tekst zostanie wyświetlona strona Notepad.

 4. Po otwarciu programu Excel lub Notatnika, aby uwzględnić za pomocą przykładowy tekst jako przykład tego, jakiego rodzaju informacje, a następnie wpisz swoich informacji o Zastąp.

  Ważne: Nie usuwaj kolumny Nazwa i Reports_to, ale może zmienić, usunąć lub dodać inne kolumny, które może być konieczne na schemacie organizacyjnym.

 5. Zamknij plik programu Excel lub Notatnika po dodaniu swoich informacji o, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 6. Aby dołączyć obrazy na schemacie organizacyjnym, wybierz nie zawierają obrazów w schematu organizacyjnego w przeciwnym razie wybierz pozycję Zlokalizuj folder zawierający obrazy organizacji. Wykonaj pozostałe instrukcje na tej stronie, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 7. Na ostatniej stronie kreatora można określić stopień organizacji wyświetlanych na każdej stronie. Wybierz pozycję chcę określić, jaka część mojej organizacji mają być wyświetlane na każdej stronie lub może być ustawiana automatycznie definiowanie każdej strony, wybierając pozycję chcę, aby kreatora do automatycznego podzielenia schematu organizacyjnego na stronach kreatora.

 8. Jeśli chcesz, aby utworzyć hiperłącze i synchronizowanie pracownika kształtu na stronach, wybierz odpowiednie opcje kształtu pracownika hiperłącze na stronach i Synchronizuj pracownika kształt na stronach.

 9. Po dokonaniu wybrane opcje, kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga: Pomoc jest dostępna dla większości stron kreatora. Aby uzyskać pomoc, naciśnij klawisz F1 lub kliknij przycisk Pomoc.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego przy użyciu istniejącego źródła danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku informacje, które mają zostać uwzględnione w schemacie organizacyjnym jest już w dokumencie, takich jak arkusz programu Microsoft Office Excel, katalog programu Microsoft Exchange Server, źródła danych zgodne z ODBC lub plik tekstowy Org Plus.

 1. Upewnij się, tabeli lub arkusz zawiera kolumny nazwisk pracowników, unikatowe identyfikatory i raporty kto komu.

  Uwaga: Można nazwę kolumny, co tylko chcesz. Po uruchomieniu Kreatora schematów organizacyjnych, można określić kolumny (lub nazwy pól) zawiera nazwę, identyfikator i do raportu.

  • Nazwisko pracownika    Wygląd nazwisk pracowników w tym polu odpowiada ich wyglądowi w kształtach schematu organizacyjnego.

  • Unikatowy identyfikator    Jeśli nazwiska nie są unikatowe, należy dołączyć kolumnę zawierającą unikatowy identyfikator, na przykład numer identyfikacyjny pracownika dla każdego z pracowników.

  • Zwierzchnik    To pole musi zawierać unikatowy identyfikator kierownika, to znaczy jego nazwisko lub numer identyfikacyjny. W przypadku pracowników na najwyższym poziomie schematu organizacyjnego to pole powinno pozostać puste.

 2. Na karcie plik wskaż polecenie Nowy, kliknij pozycję Schemat organizacyjny, wybierz pozycję Jednostki metryczne lub Niemetryczne, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 3. Na pierwszej stronie kreatora wybierz polecenie Informacje już zapisane w pliku lub bazie danych, a następnie kliknij przycisk Dalej aby kontynuować.

 4. Wybierz typ pliku, gdzie informacje o organizacji są przechowywane klikając przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do lokalizacji pliku. Wybierz język, który chcesz za pomocą Kreatora wykresów, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 5. Na następnej stronie kreatora zaznacz kolumnę (, pola) w pliku danych, które zawierają informacje, które definiują Twojej organizacji, takie jak nazwa, Zwierzchnik i imię. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 6. Na następnej stronie kreatora można zdefiniować jakie określonych pól, które mają być wyświetlane za pomocą przycisków Dodaj i Usuń i porządek wyświetlania pól przy użyciu przycisków w górę i w dół. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 7. Na następnej stronie kreatora możesz wybrać pól z pliku danych, który chcesz dodać do kształtów schematu organizacyjnego jako pola danych kształtu. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 8. Aby dołączyć obrazy na schemacie organizacyjnym, wybierz nie zawierają obrazów w schematu organizacyjnego w przeciwnym razie wybierz pozycję Zlokalizuj folder zawierający obrazy organizacji. Wykonaj pozostałe instrukcje na tej stronie, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 9. Na ostatniej stronie kreatora można określić stopień organizacji wyświetlanych na każdej stronie. Wybierz pozycję chcę określić, jaka część mojej organizacji mają być wyświetlane na każdej stronie lub może być ustawiana automatycznie definiowanie każdej strony, wybierając pozycję chcę, aby kreatora do automatycznego podzielenia schematu organizacyjnego na stronach kreatora.

 10. Jeśli chcesz, aby utworzyć hiperłącze i synchronizowanie pracownika kształtu na stronach, wybierz odpowiednie opcje kształtu pracownika hiperłącze na stronach i Synchronizuj pracownika kształt na stronach.

 11. Po dokonaniu wybrane opcje, kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga: Pomoc jest dostępna dla większości stron kreatora. Aby uzyskać pomoc, naciśnij klawisz F1 lub kliknij przycisk Pomoc.

Pokazywanie zespołów przy użyciu ramki zespołu lub linii kropkowanych

Po utworzeniu schematu organizacyjnego, możesz zmienić rozmieszczenie informacje odzwierciedlały relacje wirtualny zespół. Przenoszenie kształtów powiązanych obok siebie i dodawanie łączników linii kropkowanej, aby wyświetlić pomocniczą struktur raportowania lub użyj kształtu Ramka zespołu, aby wyróżnić wirtualny zespół. Raport linią kropkowaną zachowuje się jak zwykłe łącznik. Ramka zespołu jest zasadniczo zmienione prostokąt, który umożliwia zespołom wizualne grupowanie i nazwę.

Schemat organizacyjny z ramką zespołu i relacją oznaczoną linią kropkowaną

Aktualizowanie wygenerowanych schematów organizacyjnych

Aby uwzględnić zmiany w strukturze organizacji, możesz ręcznie zaktualizować schemat organizacyjny, lub wygenerować nowego wykresu. Jeśli wygenerować nowego wykresu, nie dostosowania, wprowadzone do wcześniejszej wykresu są uwzględniane w nowego wykresu. Jeśli motywy lub zdjęcia zostały dodane do kształtów, należy dodać ponownie nawiązać wykresy wyglądają podobnie.

Jeśli kształty są połączone z danymi, dane są aktualizowane zwykle po uruchomieniu Odśwież dane, ale tylko wewnątrz kształtów. Odświeżanie danych nie Dodawanie i usuwanie kształtów.

Tworzenie prostego schematu organizacyjnego

Ta metoda jest najbardziej przydatna podczas tworzenia niewielkiego schematu organizacyjnego z domyślne pola informacji. Pola domyślne to:

 • Department

 • Telefon

 • Imię i nazwisko

 • Stanowisko

 • Poczta e-mail

 • Na karcie plik wybierz polecenie Nowy, wskaż polecenie biznesowe, a następnie kliknij Schemat organizacyjny.

 • Z wzornika Kształty schematu organizacyjnego w oknie Kształty przeciągnij kształt najwyższego poziomu w organizacji, takimi jak kierownictwa na stronę.

 • Gdy kształt jest zaznaczony wpisz nazwę i tytuł dla kształtu. Na przykład może być kierownikowi o nazwie Meston Tomasz, która posiada stanowisko Prezes.

  Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat dodawania większej ilości danych do kształtów zobacz Dodawanie danych do kształtów.

 • Przeciągnij kształt z wzornika Kształty schematu organizacyjnego w oknie Kształty, dla pierwszej osoby podrzędnego na kształt przełożonego. Spowoduje to automatyczne połączenie kształtów w hierarchii.

  Porada: Aby wygenerować łącza, należy upuścić kształt podrzędny środka kształtu przełożonego.

 • Aby ukończyć schemat organizacyjny, przeciągaj kształty podwładnych na kształty przełożonych i wpisuj imiona i nazwiska oraz stanowiska dla poszczególnych kształtów.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego z nowej tabeli danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku domyślne pola informacji nie odpowiadają, co jest potrzebne, a nie masz jeszcze danych w innym programie.

 1. Na karcie plik wybierz polecenie Nowy, wskaż polecenie biznesowe, a następnie kliknij schemat organizacyjny Wizard.

 2. Na pierwszej stronie kreatora wybierz opcję Informacje wprowadzone przy użyciu kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz pozycję Excel lub tekst rozdzielany, wpisz nazwę nowego pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Po wybraniu programu Excel zawierający przykładowy tekst zostanie otwarty arkusz programu Microsoft Office Excel. Jeśli wybierzesz opcję tekst rozdzielany, zawierający przykładowy tekst zostanie wyświetlona strona Notepad.

 4. Po otwarciu programu Excel lub Notatnika, aby uwzględnić za pomocą przykładowy tekst jako przykład tego, jakiego rodzaju informacje, a następnie wpisz swoich informacji o Zastąp.

  Ważne: Należy zachować kolumny Nazwa i raportów, ale można zmienić, usuwanie i dodać inne kolumny.

 5. Zakończ pracę programu Excel lub Notatnika, a następnie dokończ kroki kreatora.

  Uwaga: Pomoc jest dostępna dla większości stron kreatora. Aby uzyskać pomoc, naciśnij klawisz F1 lub kliknij przycisk Pomoc.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego przy użyciu istniejącego źródła danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku informacje, które mają zostać uwzględnione w schemacie organizacyjnym jest już w dokumencie, takich jak arkusz programu Microsoft Office Excel lub w katalogu programu Microsoft Exchange Server.

 1. Upewnij się, tabeli lub arkusz zawiera kolumny nazwisk pracowników, unikatowe identyfikatory i raporty kto komu.

  Uwaga: Można nazwę kolumny, co tylko chcesz. Po uruchomieniu Kreatora schematów organizacyjnych, można określić kolumny (lub nazwy pól) zawiera nazwę, identyfikator i do raportu.

  • Nazwisko pracownika    Wygląd nazwisk pracowników w tym polu odpowiada ich wyglądowi w kształtach schematu organizacyjnego.

  • Unikatowy identyfikator    Jeśli nazwiska nie są unikatowe, należy dołączyć kolumnę zawierającą unikatowy identyfikator, na przykład numer identyfikacyjny pracownika dla każdego z pracowników.

  • Zwierzchnik    To pole musi zawierać unikatowy identyfikator kierownika, to znaczy jego nazwisko lub numer identyfikacyjny. W przypadku pracowników na najwyższym poziomie schematu organizacyjnego to pole powinno pozostać puste.

 2. Na karcie plik wybierz polecenie Nowy, wskaż polecenie biznesowe, a następnie kliknij schemat organizacyjny Wizard.

 3. Na pierwszej stronie kreatora zaznacz Informacje już zapisane w pliku lub bazie danych.

 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie wykonaj pozostałe kroki kreatora.

  Uwaga: Pomoc jest dostępna dla większości stron kreatora. Aby uzyskać pomoc, naciśnij klawisz F1 lub kliknij przycisk Pomoc.

Pokazywanie zespołów przy użyciu ramki zespołu lub linii kropkowanych

Po utworzeniu schematu organizacyjnego, możesz zmienić rozmieszczenie informacje odzwierciedlały relacje wirtualny zespół. Przenoszenie kształtów powiązanych obok siebie i dodawanie łączników linii kropkowanej, aby wyświetlić pomocniczą struktur raportowania lub użyj kształtu Ramka zespołu, aby wyróżnić wirtualny zespół. Raport linią kropkowaną zachowuje się jak zwykłe łącznik. Ramka zespołu jest zasadniczo zmienione prostokąt, który umożliwia zespołom wizualne grupowanie i nazwę.

Schemat organizacyjny z ramką zespołu i relacją oznaczoną linią kropkowaną

Aktualizowanie wygenerowanych schematów organizacyjnych

Aby uwzględnić zmiany w strukturze organizacji, możesz ręcznie zaktualizować schemat organizacyjny, lub wygenerować nowego wykresu. Jeśli wygenerować nowego wykresu, nie dostosowania, wprowadzone do wcześniejszej wykresu są uwzględniane w nowego wykresu. Jeśli motywy lub zdjęcia zostały dodane do kształtów, należy dodać ponownie nawiązać wykresy wyglądają podobnie.

Jeśli kształty są połączone z danymi, dane są aktualizowane zwykle po uruchomieniu Odśwież dane, ale tylko wewnątrz kształtów. Odświeżanie danych nie Dodawanie i usuwanie kształtów.

Tworzenie prostego schematu organizacyjnego

Ta metoda jest najbardziej przydatna podczas tworzenia niewielkiego schematu organizacyjnego z domyślne pola informacji. Pola domyślne to:

 • Department

 • Telefon

 • Imię i nazwisko

 • Stanowisko

 • Poczta e-mail

 • W menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie biznesowe, a następnie kliknij Schemat organizacyjny.

 • Z wzornika Kształty schematu organizacyjnego w oknie Kształty przeciągnij kształt najwyższego poziomu w organizacji, takimi jak kierownictwa na stronę.

 • Gdy kształt jest zaznaczony wpisz nazwę i tytuł dla kształtu. Na przykład może być kierownikowi o nazwie Meston Tomasz, która posiada stanowisko Prezes.

 • Przeciągnij kształt z wzornika Kształty schematu organizacyjnego w oknie Kształty, dla pierwszej osoby podrzędnego na kształt przełożonego. Spowoduje to automatyczne połączenie kształtów w hierarchii.

  Porada: Aby wygenerować łącza, należy upuścić kształt podrzędny środka kształtu przełożonego.

 • Aby ukończyć schemat organizacyjny, przeciągaj kształty podwładnych na kształty przełożonych i wpisuj imiona i nazwiska oraz stanowiska dla poszczególnych kształtów.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego z nowej tabeli danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku domyślne pola informacji nie odpowiadają, co jest potrzebne, a nie masz jeszcze danych w innym programie.

 1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie biznesowe, a następnie kliknij schemat organizacyjny Wizard.

 2. Na pierwszej stronie kreatora wybierz opcję Informacje wprowadzone przy użyciu kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz pozycję Excel lub tekst rozdzielany, wpisz nazwę nowego pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Po wybraniu programu Excel zawierający przykładowy tekst zostanie otwarty arkusz programu Microsoft Office Excel. Jeśli wybierzesz opcję tekst rozdzielany, zawierający przykładowy tekst zostanie wyświetlona strona Notepad.

 4. Po otwarciu programu Excel lub Notatnika, aby uwzględnić za pomocą przykładowy tekst jako przykład tego, jakiego rodzaju informacje, a następnie wpisz swoich informacji o Zastąp.

  Ważne: Należy zachować kolumny Nazwa i raportów, ale można zmienić, usuwanie i dodać inne kolumny.

 5. Zakończ pracę programu Excel lub Notatnika, a następnie dokończ kroki kreatora.

  Uwaga: Pomoc jest dostępna dla większości stron kreatora. Aby uzyskać pomoc, naciśnij klawisz F1 lub kliknij przycisk Pomoc.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego przy użyciu istniejącego źródła danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku informacje, które mają zostać uwzględnione w schemacie organizacyjnym jest już w dokumencie, takich jak arkusz programu Microsoft Office Excel lub w katalogu programu Microsoft Exchange Server.

 1. Upewnij się, tabeli lub arkusz zawiera kolumny nazwisk pracowników, unikatowe identyfikatory i raporty kto komu.

  Uwaga: Można nazwę kolumny, co tylko chcesz. Po uruchomieniu Kreatora schematów organizacyjnych, można określić kolumny (lub nazwy pól) zawiera nazwę, identyfikator i do raportu.

  • Nazwisko pracownika    Wygląd nazwisk pracowników w tym polu odpowiada ich wyglądowi w kształtach schematu organizacyjnego.

  • Unikatowy identyfikator    Jeśli nazwiska nie są unikatowe, należy dołączyć kolumnę zawierającą unikatowy identyfikator, na przykład numer identyfikacyjny pracownika dla każdego z pracowników.

  • Zwierzchnik    To pole musi zawierać unikatowy identyfikator kierownika, to znaczy jego nazwisko lub numer identyfikacyjny. W przypadku pracowników na najwyższym poziomie schematu organizacyjnego to pole powinno pozostać puste.

 2. W menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie biznesowe, a następnie kliknij schemat organizacyjny Wizard.

 3. Na pierwszej stronie kreatora zaznacz Informacje już zapisane w pliku lub bazie danych.

 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie wykonaj pozostałe kroki kreatora.

  Uwaga: Pomoc jest dostępna dla większości stron kreatora. Aby uzyskać pomoc, naciśnij klawisz F1 lub kliknij przycisk Pomoc.

Początek strony

Pokazywanie zespołów przy użyciu ramki zespołu lub linii kropkowanych

Po utworzeniu schematu organizacyjnego, możesz zmienić rozmieszczenie informacje odzwierciedlały relacje wirtualny zespół. Przenoszenie kształtów powiązanych obok siebie i dodawanie łączników linii kropkowanej, aby wyświetlić pomocniczą struktur raportowania lub użyj kształtu Ramka zespołu, aby wyróżnić wirtualny zespół. Raport linią kropkowaną zachowuje się jak zwykłe łącznik. Ramka zespołu jest zasadniczo zmienione prostokąt, który umożliwia zespołom wizualne grupowanie i nazwę.

Schemat organizacyjny z ramką zespołu i relacją oznaczoną linią kropkowaną

Aktualizowanie wygenerowanych schematów organizacyjnych

Aby uwzględnić zmiany w strukturze organizacji, możesz ręcznie zaktualizować schemat organizacyjny, lub wygenerować nowego wykresu. Jeśli wygenerować nowego wykresu, nie dostosowania, wprowadzone do wcześniejszej wykresu są uwzględniane w nowego wykresu. Jeśli motywy lub zdjęcia zostały dodane do kształtów, należy dodać ponownie nawiązać wykresy wyglądają podobnie.

Jeśli kształty są połączone z danymi, dane są aktualizowane zwykle po uruchomieniu Odśwież dane, ale tylko wewnątrz kształtów. Odświeżanie danych nie Dodawanie i usuwanie kształtów.

Zobacz też

Klip wideo: tworzenie schematu organizacyjnego

Tworzenie schematu organizacyjnego automatycznie z danych pracowników

Tworzenie schematu organizacyjnego bez danych zewnętrznych

Pokazywanie lub ukrywanie informacji na schemacie organizacyjnym programu Visio

Tworzenie układu kształtów na schemacie organizacyjnym

Informacje o rozdzielanie schematu organizacyjnego na wielu stronach

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×