Tworzenie relacji w widoku diagramów w dodatku Power Pivot

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Praca z wieloma tabelami powoduje, że dane są bardziej interesujące i lepiej dostosowane do tabel przestawnych oraz raportów, w których są używane. Podczas pracy z danymi przy użyciu dodatku Power Pivot można używać widoku diagramu, aby tworzyć połączenia między importowanymi tabelami oraz zarządzać nimi.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby można było utworzyć relacje między tabelami, każda tabela musi zawierać kolumnę, w której znajdują się pasujące wartości. Na przykład aby utworzyć relację między tabelami Klienci i Zamówienia, każdy rekord w tabeli Zamówienia musi zawierać kod lub identyfikator klienta, który umożliwia identyfikację jednego klienta.

 1. W oknie dodatku Power Pivot kliknij przycisk Widok diagramu. Układ arkusza kalkulacyjnego Widok danych zmieni się w wizualny układ diagramu, a tabele zostaną automatycznie zorganizowane na podstawie ich relacji.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy diagram tabeli, a następnie kliknij polecenie Utwórz relację. Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie relacji.

 3. Jeśli tabela pochodzi z relacyjnej bazy danych, jedna kolumna będzie wstępnie zaznaczona. W przypadku braku wstępnie zaznaczonej kolumny zaznacz kolumnę w tabeli zawierającą dane, które będą używane do korelowania wierszy w każdej tabeli.

 4. W polu Powiązana tabela odnośnika wybierz tabelę zawierającą co najmniej jedną kolumnę danych, która jest powiązana z tabelą wybraną w polu Tabela.

 5. W polu Kolumna wybierz kolumnę zawierającą dane powiązane z polem Powiązana kolumna odnośnika.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Uwaga:  Wprawdzie program Excel sprawdza, czy typy danych w kolumnach są zgodne, ale nie sprawdza, czy kolumny w rzeczywistości zawierają pasujące do siebie dane i utworzy relację, nawet gdy te wartości nie będą sobie odpowiadać. Aby sprawdzić, czy relacja jest prawidłowa, należy utworzyć tabelę przestawną zawierającą pola z obu tabel. Jeśli dane wyglądają nieprawidłowo (na przykład komórki są puste lub w każdym wierszu znajduje się ta sama wartość), należy wybrać inne pola, i być może inne tabele.

Znajdowanie powiązanej kolumny

Gdy modele danych zawierają wiele tabel albo tabele zawierają dużą liczbę pól, ustalenie, których kolumn należy użyć w relacji między tabelami, może być trudne. Jedną z metod znajdowania powiązanej kolumny jest wyszukanie jej w modelu. Ta technika jest użyteczna, jeśli wiadomo już, która kolumna (klucz) ma być używana, ale nie ma pewności, czy inne tabele zawierają tę kolumnę. Na przykład tabela faktów w magazynie danych zazwyczaj zawiera wiele kluczy. Można rozpocząć od klucza w tej tabeli, a następnie wyszukać w modelu inne tabele, które zawierają ten sam klucz. W relacji między tabelami można użyć każdej tabeli, która zawiera odpowiedni klucz.

 1. W oknie dodatku Power Pivot kliknij przycisk Znajdź.

 2. W polu Znajdź jako wyszukiwany termin wprowadź klucz lub kolumnę. Wyszukiwane terminy muszą tworzyć nazwę pola. Nie można wyszukiwać według charakterystyki kolumny ani typu danych w tej kolumnie.

 3. Kliknij pole Pokaż ukryte pola podczas znajdowania metadanych. Jeśli klucz został ukryty w celu zmniejszenia złożoności modelu, może nie być widoczny w widoku diagramu.

 4. Kliknij przycisk Znajdź następny element. Jeśli zostanie znalezione dopasowanie, kolumna zostanie wyróżniona w diagramie tabeli. Teraz wiadomo, która tabela zawiera pasującą kolumnę, której można użyć w relacji między tabelami.

Zmienianie aktywnej relacji

Tabele mogą mieć wiele relacji, ale może być aktywna tylko jeden. Domyślnie w obliczeniach języka DAX i nawigacja raportów PowerPivot jest używany aktywnej relacji. Relacje nieaktywne można używać w obliczeniach języka DAX za pomocą funkcji USERELATIONSHIP. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Funkcji USERELATIONSHIP (język DAX).

Wiele relacji istnieje, jeśli tabele były importowane w ten sposób, wiele relacji było zdefiniowanych dla tabeli w oryginalnym źródle danych lub dodatkowe relacje utworzono ręcznie na potrzeby obliczeń z użyciem języka DAX.

Aby zmienić aktywną relację, należy awansować nieaktywną relację. Bieżąca aktywna relacja automatycznie stanie się relacją nieaktywną.

 1. Wskaż linię relacji między tabelami. Nieaktywna relacja pojawi się jako linia kropkowana. (Relacja jest nieaktywna, ponieważ między tymi dwiema kolumnami istnieje już relacja pośrednia).

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tę linię, a następnie kliknij polecenie Oznacz jako aktywną.

  Uwaga: Relację można aktywować tylko wtedy, gdy dwie tabele nie są powiązane za pomocą innej relacji. Jeśli tabele są już powiązane, ale trzeba zmienić sposób ich powiązania, należy oznaczyć bieżącą relację jako nieaktywną, a następnie aktywować nową relację.

Rozmieszczanie tabel w widoku diagramu

Aby wyświetlić na ekranie wszystkie tabele, kliknij ikonę Dopasuj do ekranu w prawym górnym rogu widoku diagramu.

Aby zorganizować widok zgodnie z własnymi preferencjami, użyj kontrolki Przeciągnij, aby powiększyć, minimapy, i przeciągnij tabele, tworząc żądany układ. Do przewijania ekranu możesz również używać pasków przewijania i kółka myszy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×