Tworzenie relacji

Klucze podstawowe i obce w strukturze tabeli

Zacznijmy od krótkiego omówienia poprzednich części kursu. W pierwszym kursie z tej serii przedstawiono sposób dzielenia danych na osobne tabele i identyfikowania relacji między tymi tabelami. W drugim kursie opisano tworzenie tabel i nadawanie każdej z nich klucza podstawowego — pola o wartości, dzięki której każdy wiersz jest unikatowy. W niniejszym kursie przedstawiono łączenie tabel za pomocą relacji.

W bazie danych relacje są niezbędne, ponieważ umożliwiają komunikację między tabelami. Jeśli tabele nie mogą się komunikować, nie można na podstawie danych uzyskać żadnych informacji — zostało to opisane w następnym kursie. W celu utworzenia relacji należy użyć pola z jednej tabeli jako pola w tabeli pokrewnej.

Dołączane pole jest kluczem podstawowym. Tak jak przedstawiono w poprzedniej lekcji, każda tabela w bazie danych ma klucz podstawowy, który należy dołączyć jako nowe pole w innej tabeli w celu utworzenia relacji z tą tabelą.

Po udostępnieniu klucza podstawowego nowe pole w drugiej tabeli jest nazywane kluczem obcym.

Na ilustracji przedstawiono jeden ze sposobów działania relacji. W celu powiązania składników majątku z dostawcami do tabeli Składniki majątku dodano pole klucza obcego zawierające listę nazw firm. Wartości kluczy podstawowych i obcych są używane w tle przez program Access w celu zsynchronizowania tych dwóch pól. Dlatego za pomocą tej relacji można sprawdzić, która firma dostarczyła dany komputer.

W niniejszej lekcji oraz sesji ćwiczeń na końcu tego kursu przedstawiono sposób tworzenia relacji tego typu oraz ustawiania reguł określających sposób aktualizowania i usuwania danych w bazie danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×