Tworzenie rekordów DNS w Xinnet dla usługi Office 365

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przestroga: Xinnet witryny sieci Web nie obsługuje rekordów SRV, co oznacza, że będzie działać, kilka funkcji Skype dla firm Online i Outlook Web App. Niezależnie od tego, który plan usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet używasz istnieją znaczące ograniczenia dotyczące usługi chcesz przełączyć się do innego dostawcy hostingu DNS.

Jeśli mimo ograniczeń usługi chcesz samodzielnie zarządzać własnymi rekordami DNS Office 365 na Xinnet, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, programu Lync i tak dalej. Poniżej przedstawiono sposób ich konfigurowania.

Oto główne rekordy, które należy dodać.

Po dodaniu tych rekordów na Xinnet domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365, jeśli nie przy użyciu usługi Lync Online i aplikacji Outlook Web App funkcji wymienionych powyżej.

Jeśli masz publiczną witrynę internetową usługi SharePoint Online, możesz skonfigurować ją do używania domeny niestandardowej dla adresu URL witryny sieci Web, takich jak www.format domena_użytkownika.com.

Uwaga: Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

  1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web Xinnet i zaloguj się.

    Zaloguj się do Xinnet

  2. W prawym górnym rogu kliknij进入我的账户 (dostęp do mojego konta).

    Kliknij pozycję "进入我的账户"

  3. W okienku nawigacji po lewej stronie kliknij pozycję我的产品 (Moje produkty).

    Kliknij pozycję "域名管理"

  4. W sekcji常规管理 (Zarządzanie ogólne) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

  5. W okienku po prawej stronie kliknij kartę我的域名 (Moje domeny).

    Kliknij pozycję "我的域名"

  6. Zaznacz pole wyboru obok domeny, którą chcesz zaktualizować.

    Kliknij pozycję "mydns解析设置"

  7. Kliknij pozycję mydns解析设置 (ustawienia DNS).

    Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  8. W sekcji文本记录 (TXT), kliknij przycisk添加新的文本记录 (Dodaj rekord TXT).

    Kliknij pozycję "添加新的文本记录"

  9. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

    • 文本记录 (TXT): pozostaw to pole puste.

    • 文本内容 (wartość): Wklej pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres wartość z tabeli w usłudze Office 365, na przykład MS = msXXXXXXX. Jak to znaleźć?

    • TTL: Użyj wartości domyślnej.

    Dodawanie rekordu TXT

  10. Kliknij pozycję提交 (Prześlij).

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

  1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

  2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

    Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

  3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

    Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

  4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

    Przycisk Weryfikuj

Dodawanie rekordu MX w celu kierowania poczty e-mail

  1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web Xinnet i zaloguj się.

    Zaloguj się do Xinnet

  2. W prawym górnym rogu kliknij进入我的账户 (dostęp do mojego konta).

    Kliknij pozycję "进入我的账户"

  3. W okienku nawigacji po lewej stronie kliknij pozycję我的产品 (Moje produkty).

    Kliknij pozycję "域名管理"

  4. W sekcji常规管理 (Zarządzanie ogólne) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

  5. W okienku po prawej stronie kliknij kartę我的域名 (Moje domeny).

    Kliknij pozycję "我的域名"

  6. Zaznacz pole wyboru obok domeny, którą chcesz zaktualizować.

    Kliknij pozycję "mydns解析设置"

  7. Kliknij pozycję mydns解析设置 (ustawienia DNS).

    Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  8. W sekcji邮件交换记录 (MX) kliknij添加新的邮件记录 (Dodawanie rekordu MX).

    Kliknij pozycję "添加新的邮件记录"

  9. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

    • 邮件交换记录 (MX): pozostaw to pole puste.

    • 目标主机 (docelowa): Wklej wartość wskazywany adres z usługi Office 365: < klucza domeny >. mail.protection.partner.outlook.cn

      Uwaga: Uzyskaj < klucza domeny > z Twojego konta portalu Office 365.
      Jak to znaleźć?

    • 优先级 (priorytet): 5

    • TTL: Użyj wartości domyślnej.

    Dodawanie rekordu MX

  10. Kliknij pozycję提交 (Prześlij).

  11. Jeśli masz jakieś rekordy MX dla tej domeny, które powodują wysyłanie wiadomości e-mail do miejsc innych niż Office 365, należy je usunąć:

    1. W wierszu przestarzałego rekordu kliknij polecenie删除 (Usuń).

    2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Dodawanie rekordów CNAME wymagane dla usługi Office 365

  1. Dodawanie rekordu CNAME usługi wykrywania automatycznego poczty e-mail (Exchange).

    1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web Xinnet i zaloguj się.

      Zaloguj się do Xinnet

    2. W prawym górnym rogu kliknij进入我的账户 (dostęp do mojego konta).

      Kliknij pozycję "进入我的账户"

    3. W okienku nawigacji po lewej stronie kliknij pozycję我的产品 (Moje produkty).

      Kliknij pozycję "域名管理"

    4. W sekcji常规管理 (Zarządzanie ogólne) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

    5. W okienku po prawej stronie kliknij kartę我的域名 (Moje domeny).

      Kliknij pozycję "我的域名"

    6. Zaznacz pole wyboru obok domeny, którą chcesz zaktualizować.

      Kliknij pozycję "mydns解析设置"

    7. Kliknij pozycję mydns解析设置 (ustawienia DNS).

      Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

    8. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny w sekcji别名 (CNAME) kliknij添加新的别名 (Dodaj rekord CNAME).

      Kliknij pozycję "添加新的别名"

    9. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

      • 别名 (CNAME): autodiscover

      • 别名主机 (wskazuje na): autodiscover.partner.outlook.cn

      • TTL: Użyj wartości domyślnej.

      Dodawanie rekordu CNAME

    10. Kliknij pozycję提交 (Prześlij).

  2. Dodaj rekord CNAME usługi wykrywania automatycznego programu Lync.

    1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny w sekcji别名 (CNAME) kliknij添加新的别名 (Dodaj rekord CNAME).

    2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

      • 别名 (CNAME): lyncdiscover

      • 别名主机 (wskazuje na): webdir.online.partner.lync.cn

      • TTL: Użyj wartości domyślnej.

    3. Kliknij pozycję提交 (Prześlij).

  3. Dodaj rekord CNAME protokołu SIP programu Lync.

    1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny w sekcji别名 (CNAME) kliknij添加新的别名 (Dodaj rekord CNAME).

    2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

      • 别名 (CNAME): sip

      • 别名主机 (wskazuje na): sipdir.online.partner.lync.cn

      • TTL: Użyj wartości domyślnej.

    3. Kliknij pozycję提交 (Prześlij).

  4. Dodaj Office 365 rekord MSOID CNAME. To kolejnego rekordu wymaganego dla Office 365.

    1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny w sekcji别名 (CNAME) kliknij添加新的别名 (Dodaj rekord CNAME).

    2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

      • 别名 (CNAME): msoid

      • 别名主机 (wskazuje na): clientconfig.partner.microsoftonline p.net.cn

      • TTL: Użyj wartości domyślnej.

    3. Kliknij pozycję提交 (Prześlij).

Dodawanie rekordu TXT w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach

  1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web Xinnet i zaloguj się.

    Zaloguj się do Xinnet

  2. W prawym górnym rogu kliknij进入我的账户 (dostęp do mojego konta).

    Kliknij pozycję "进入我的账户"

  3. W okienku nawigacji po lewej stronie kliknij pozycję我的产品 (Moje produkty).

    Kliknij pozycję "域名管理"

  4. W sekcji常规管理 (Zarządzanie ogólne) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

  5. W okienku po prawej stronie kliknij kartę我的域名 (Moje domeny).

    Kliknij pozycję "我的域名"

  6. Zaznacz pole wyboru obok domeny, którą chcesz zaktualizować.

    Kliknij pozycję "mydns解析设置"

  7. Kliknij pozycję mydns解析设置 (ustawienia DNS).

    Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  8. W sekcji文本记录 (TXT), kliknij przycisk添加新的文本记录 (Dodaj rekord TXT).

    Kliknij pozycję "添加新的文本记录"

  9. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

    • 文本记录 (TXT): pozostaw to pole puste.

    • 文本内容 (wartość): v = spf1 include:spf.protection.partner.outlook.cn — wszystkie

    • TTL: Użyj wartości domyślnej.

    Dodawanie rekordu TXT

  10. Kliknij pozycję提交 (Prześlij).

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×