Tworzenie rekordów DNS w witrynie Network Information Center (NIC) dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli Centrum informacji sieci (NIC) jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, program Skype dla firm online, i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów na NIC domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NIC, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Domain Admin (Administracja domenami) w wierszu Domains (Domeny) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

 3. Na stronie Domeny wybierz ikonę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS dla domeny, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Zarządzania systemem DNS w sekcji rekordy wybierz przycisk Dodaj.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 5. Z listy rozwijanej Type (Typ) wybierz wartość TXT.

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  (Z listy rozwijanej, wybierz wartość TTL).

  TYP

  HOST

  Wartość TXT

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

  1 godzina

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

 8. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NIC, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Domain Admin (Administracja domenami) w wierszu Domains (Domeny) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

 3. Na stronie Domeny wybierz ikonę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS dla domeny, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Zarządzania systemem DNS w sekcji rekordy wybierz przycisk Dodaj.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 5. Z listy rozwijanej Type (Typ) wybierz wartość MX.

  NIC-BP-Konfiguracja-2-1

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość TTL (Czas wygaśnięcia).

  TYPE (Typ)

  HOST

  POINTS TO (Wskazuje)

  PRIORITY (Priorytet)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  MX

  @

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwagi: 

  • Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  • Jak to znaleźć?

  1

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  1 godzina

  NIC-BP-Konfiguracja-2-2

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  NIC-BP-Konfiguracja-2-3

 8. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je wszystkie na stronie Domain Details (Szczegółowe informacje o domenie) w sekcji MX.

  Najpierw wybierz pozycję Edytuj ołówka dla każdego rekordu.

  NIC-BP-Konfiguracja-2-4

  Następnie wybierz ikonę kosza Delete Record (Usuń rekord).

  NIC-BP-Konfiguracja-2-5

 9. Wybierz pozycję Delete (Usuń).

  NIC-BP-Konfiguracja-2-6

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NIC, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Domain Admin (Administracja domenami) w wierszu Domains (Domeny) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

 3. Na stronie Domeny wybierz ikonę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS dla domeny, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Zarządzania systemem DNS w sekcji rekordy wybierz przycisk Dodaj.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 5. Z listy rozwijanej Type (Typ) wybierz wartość CNAME.

  NIC-BP-Konfiguracja-3-1

 6. Dodaj pierwszy rekord CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość TTL (Czas wygaśnięcia).

  TYPE (Typ)

  HOST

  POINTS TO (Wskazuje)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 godzina

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com

  1 godzina

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  1 godzina

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1 godzina

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  1 godzina

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  1 godzina

  NIC-BP-Konfiguracja-3-2

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  NIC-BP-Konfiguracja-3-3

 8. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  Wykonaj te same kroki, ale użyj wartości z poszczególnych pozostałych pięciu wierszy tabeli.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NIC, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Domain Admin (Administracja domenami) w wierszu Domains (Domeny) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

 3. Na stronie Domeny wybierz ikonę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS dla domeny, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Zarządzania systemem DNS w sekcji rekordy wybierz przycisk Dodaj.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 5. Z listy rozwijanej Type (Typ) wybierz wartość TXT.

  NIC-BP-Konfiguracja-4-1

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość TTL (Czas wygaśnięcia).

  TYPE (Typ)

  HOST

  TXT VALUE (WARTOŚĆ TXT)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT (Text)

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  1 godzina

  NIC-BP-Konfiguracja-4-2

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  NIC-BP-Konfiguracja-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NIC, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Domain Admin (Administracja domenami) w wierszu Domains (Domeny) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

 3. Na stronie Domeny wybierz ikonę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS dla domeny, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Zarządzania systemem DNS w sekcji rekordy wybierz przycisk Dodaj.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 5. Z listy rozwijanej Type (Typ) wybierz wartość SRV.

  NIC-BP-Konfiguracja-5-1

 6. Utwórz pierwszy rekord SRV.

  W polach pierwszego nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  (Z listy rozwijanej, wybierz wartości TTL ).

  TYPE (Typ)

  NAME (Nazwa)

  TARGET (Element docelowy)

  PROTOCOL (Protokół)

  SERVICE (Usługa)

  PRIORITY (Priorytet)

  WEIGHT (Waga)

  PORT

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  SRV (Service)

  @

  sipdir.online.lync.com

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 godzina

  SRV (Service)

  @

  sipfed.online.lync.com

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 godzina

  NIC-BP-Konfiguracja-5-2

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  NIC-BP-Konfiguracja-5-3

 8. Dodaj drugi nowy rekord przy użyciu wartości z drugiego wiersza w tabeli.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×