Tworzenie rekordów DNS w witrynie Freeparking.co.nz dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna FreeParking.co.nz jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów na FreeParking.co.nz domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Freeparking.co.nz, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) w obszarze Services Overview (Omówienie usług) znajdź nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz pozycję manage (zarządzaj) dla tej domeny.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Service (Usługa) dla swojej domeny wybierz kartę Service Management (Zarządzanie usługą).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-3-1

 4. W sekcji Name Server Records (Rekordy serwerów nazw) wybierz pozycję Modify (Modyfikuj).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-3-2

 5. Wybierz pozycję Advanced View (Widok zaawansowany).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-1

 6. Ustaw wartość Time to Live (TTL) (Czas wygaśnięcia) dla wszystkich rekordów, wybierając wartość Data (Dane) podaną w poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Data (Dane).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Data (Dane)

  Wszystkie rekordy

  Czas pamięci podręcznej (TTL)

  1 godzina

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-2

 7. Wybierz pozycję Add another record (Dodaj kolejny rekord).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-3

 8. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Data (Dane)

  Użyj swojej nazwy domeny, na przykład fourthcoffee.com.

  Opisowy (TXT)

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  FreeparkingNZ-BP-Verify-1-1

 9. Wybierz przycisk Kontynuuj.

  FreeparkingNZ-BP-Verify-1-2

 10. Wybierz pozycję Finish (Zakończ).

  FreeparkingNZ-BP-Verify-1-3

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Freeparking.co.nz, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) w obszarze Services Overview (Omówienie usług) znajdź nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz pozycję manage (zarządzaj) dla tej domeny.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Service (Usługa) dla swojej domeny wybierz kartę Service Management (Zarządzanie usługą).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-3-1

 4. W sekcji Name Server Records (Rekordy serwerów nazw) wybierz pozycję Modify (Modyfikuj).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-3-2

 5. Wybierz pozycję Advanced View (Widok zaawansowany).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-1

 6. Ustaw wartość Time to Live (TTL) (Czas wygaśnięcia) dla wszystkich rekordów, wybierając wartość Data (Dane) podaną w poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Data (Dane).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Data (Dane)

  Wszystkie rekordy

  Czas pamięci podręcznej (TTL)

  1 godzina

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-2

 7. Wybierz pozycję Add another record (Dodaj kolejny rekord).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-3

 8. W sekcji Mail Servers („MX“ Records) (Serwery poczty — rekordy MX) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu). Aby wyświetlić nazwy pól w obszarze Data (Dane), wskaż poszczególne pola.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Pierwsze pole danych (wartość preferencyjna)

  Drugie pole danych (wartość docelowa)

  Użyj swojej nazwy domeny, na przykład fourthcoffee.com.

  Mail Server (MX) (Serwer poczty — MX)

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  10 to wartość priorytetu rekordu MX. Dodaj ją na początku wartości MX i oddziel ją od reszty wartości spacją.

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-2-1

 9. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-2-2

 10. Wybierz pozycję Finish (Zakończ).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-2-3

 11. Jeśli w obszarze Mail Servers (“MX” Record) (Serwery pocztowe — rekord MX) są widoczne jakiekolwiek inne rekordy MX, usuń każdy z nich, wybierając opcję Delete (Usuń) (ikonę kosza).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-2-5

 12. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-2-6

 13. Wybierz pozycję Finish (Zakończ).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-2-7

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Freeparking.co.nz, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) w obszarze Services Overview (Omówienie usług) znajdź nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz pozycję manage (zarządzaj) dla tej domeny.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Service (Usługa) dla swojej domeny wybierz kartę Service Management (Zarządzanie usługą).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-3-1

 4. W sekcji Name Server Records (Rekordy serwerów nazw) wybierz pozycję Modify (Modyfikuj).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-3-2

 5. Wybierz pozycję Advanced View (Widok zaawansowany).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-1

 6. Ustaw wartość Time to Live (TTL) (Czas wygaśnięcia) dla wszystkich rekordów, wybierając wartość Data (Dane) podaną w poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Data (Dane).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Data (Dane)

  Wszystkie rekordy

  Czas pamięci podręcznej (TTL)

  1 godzina

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-2

 7. Wybierz pozycję Add another record (Dodaj kolejny rekord), a następnie dodaj sześć nowych wierszy.

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-3

 8. W sekcji Alias („CNAME” Record) (Alias — rekord „CNAME”) w polach nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Data (Dane)

  autodiscover.nazwa_domeny

  Wartość autodiscover należy dodać jako jeden ciąg przed ciągiem nazwa_domeny.

  Do oddzielenia wartości użyj kropki (.) (np. autodiscover.fourthcoffee.com)

  Alias (CNAME)

  autodiscover.outlook.com

  sip.nazwa_domeny

  Wartość sip należy dodać jako jeden ciąg przed ciągiem nazwa_domeny.

  Do oddzielenia wartości użyj kropki (.) (np. sip.fourthcoffee.com)

  Alias (CNAME)

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover.nazwa_domeny

  Wartość lyncdiscover należy dodać jako jeden ciąg przed ciągiem nazwa_domeny.

  Do oddzielenia wartości użyj kropki (.) (np. lyncdiscover.fourthcoffee.com)

  Alias (CNAME)

  webdir.online.lync.com

  msoid.nazwa_domeny

  Wartość msoid należy dodać jako jeden ciąg przed ciągiem nazwa_domeny.

  Do oddzielenia wartości użyj kropki (.) (np. msoid.fourthcoffee.com)

  Alias (CNAME)

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration.nazwa_domeny

  Wartość enterpriseregistration należy dodać jako jeden ciąg przed ciągiem nazwa_domeny.

  Do oddzielenia wartości użyj kropki (.) (np. enterpriseregistration.fourthcoffee.com)

  Alias (CNAME)

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment.nazwa_domeny

  Wartość enterpriseenrollment należy dodać jako jeden ciąg przed ciągiem nazwa_domeny.

  Do oddzielenia wartości użyj kropki (.) (np. enterpriseenrollment.fourthcoffee.com)

  Alias (CNAME)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-3-1

 9. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-3-2

 10. Wybierz pozycję Finish (Zakończ).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-3-3

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Freeparking.co.nz, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) w obszarze Services Overview (Omówienie usług) znajdź nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz pozycję manage (zarządzaj) dla tej domeny.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Service (Usługa) dla swojej domeny wybierz kartę Service Management (Zarządzanie usługą).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-3-1

 4. W sekcji Name Server Records (Rekordy serwerów nazw) wybierz pozycję Modify (Modyfikuj).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-3-2

 5. Wybierz pozycję Advanced View (Widok zaawansowany).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-1

 6. Ustaw wartość Time to Live (TTL) (Czas wygaśnięcia) dla wszystkich rekordów, wybierając wartość Data (Dane) podaną w poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Data (Dane).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Data (Dane)

  Wszystkie rekordy

  Czas pamięci podręcznej (TTL)

  1 godzina

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-2

 7. Wybierz pozycję Add another record (Dodaj kolejny rekord).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-3

 8. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Data (Dane)

  Użyj swojej nazwy domeny, na przykład fourthcoffee.com.

  Opisowy (TXT)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-4-1

 9. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-4-2

 10. Wybierz pozycję Finish (Zakończ).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Freeparking.co.nz, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) w obszarze Services Overview (Omówienie usług) znajdź nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz pozycję manage (zarządzaj) dla tej domeny.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Service (Usługa) dla swojej domeny wybierz kartę Service Management (Zarządzanie usługą).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-3-1

 4. W sekcji Name Server Records (Rekordy serwerów nazw) wybierz pozycję Modify (Modyfikuj).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-3-2

 5. Wybierz pozycję Advanced View (Widok zaawansowany).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-1

 6. Ustaw wartość Time to Live (TTL) (Czas wygaśnięcia) dla wszystkich rekordów, wybierając wartość Data (Dane) podaną w poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Data (Dane).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Data (Dane)

  Wszystkie rekordy

  Czas pamięci podręcznej (TTL)

  1 godzina

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-2

 7. Wybierz pozycję Add another record (Dodaj kolejny rekord).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-1-4-3

 8. W polach nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu). Aby wyświetlić nazwy pól w obszarze Data (Dane), wskaż poszczególne pola.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Pierwsze pole danych (priorytet)

  Drugie pole danych (waga)

  Trzecie pole danych (port)

  Czwarte pole danych (wartość docelowa)

  _sip._tls.nazwa_domeny

  Wartość _sip._tls należy dodać jako jeden ciąg przed ciągiem nazwa_domeny.

  Do oddzielenia wartości użyj kropki (.) (np. _sip._tls.fourthcoffee.com)

  SRV (usługa)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp.nazwa_domeny

  Wartość _sipfederationtls._tcp należy dodać jako jeden ciąg przed ciągiem nazwa_domeny.

  Do oddzielenia wartości użyj kropki (.) (np. _sipfederationtls._tcp.fourthcoffee.com)

  SRV (usługa)

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-5-1

 9. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-5-2

 10. Wybierz pozycję Finish (Zakończ).

  FreeparkingNZ-BP-Konfigurowanie-5-3

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×