Tworzenie rekordów DNS w Temple multimedia dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli Temple multimediów jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, program Skype dla firm Online, i tak dalej.

Oto główne rekordy należy dodać. (Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskiwanie pomocy technicznej.)

Po dodaniu tych rekordów na Temple multimediów domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Zmniejsz wartość TTL

Domyślnie Temple multimediów korzysta z pola TTL 43200 sekundy (12 godzin). Aby przyspieszyć proces weryfikacji usługi Office 365, zalecamy ustawienie wartość TTL 3600 (1 godzina). Temple multimedia nie obsługuje dowolne wartości z pola TTL, użyć następującej procedury do prawego dolnego wartość TTL przedziale wymagane do weryfikacji rekordów DNS usługi Office 365. Wystarczy wykonać raz, w polu Rozpocznij proces weryfikacji.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) domeny w sekcji DNS & Zone Files (Pliki DNS i strefy) wybierz pozycję Edit DNS Zone File (Edytuj plik strefy DNS).

 5. Na stronie Edytuj strefy w sekcji Dodatkowe akcje strefy wybierz Dolnym TTL.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  MediaTemple-najlepszych praktyk skonfigurować-1-6

 6. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-najlepszych praktyk skonfigurować-1-7

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Panelu sterowania dla swojej domeny w sekcji DNS & Zone Files wybierz pozycję Edytuj plik strefy DNS.

 5. Na stronie Edit Zone (Edytowanie strefy) w sekcji Zone Records (Rekordy strefy) wybierz pozycję + Add Row (Dodaj wiersz).

 6. W sekcji Dodawanie niestandardowych rekordów DNS w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Typ

  Dane

  Pozostaw to pole puste.

  Tej wartości nie można zmienić.

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 7. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

 8. Wybierz pozycję OK.

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) domeny w sekcji DNS & Zone Files (Pliki DNS i strefy) wybierz pozycję Edit DNS Zone File (Edytuj plik strefy DNS).

 5. Na stronie Edytuj strefy w sekcji Rekordy strefy wybierz + Dodaj wiersz.

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Dane

  Pozostaw to pole puste.

  Tej wartości nie można zmienić.

  MX

  10 < klucza domeny >. mail.protection.outlook.com.

  10 jest MX wartości z pola Priorytet. Dodaj go do początku wartość MX, oddzielony od reszty wartość spację.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Uwagi: 

  • Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  • Jak to znaleźć?

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-1

 7. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-2

 8. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-8

 9. Jeśli istnieją inne rekordy MX w sekcji rekordów MX, usuń je, klikając ikonę Usuń dla każdego z nich.

  Ważne: Usuń wszystkie inne rekordy MX z wyjątkiem, w którym został utworzony w tej procedurze.

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-3

 10. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

  MediaTemple-najlepszych praktyk skonfigurować-2-4

 11. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-8

Dodawanie czterech rekordów CNAME, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) domeny w sekcji DNS & Zone Files (Pliki DNS i strefy) wybierz pozycję Edit DNS Zone File (Edytuj plik strefy DNS).

 5. Na stronie Edytuj strefy w sekcji Rekordy strefy wybierz + Dodaj wiersz.

 6. Dodaj pierwszy z czterech rekordów CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Data (Dane)

  autodiscover

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  sip

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  lyncdiscover

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  msoid

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-1

 7. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-2

 8. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-8

 9. Dodaj wszystkie trzy pozostałe rekordy CNAME.

  W sekcji Rekordy strefy wybierz + Dodaj wiersz, Utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Zapisz zmiany i przycisk OK, aby ukończyć tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie cztery rekordy CNAME.

 10. Ważne: 

  • Jeśli masz urządzenia zarządzania urządzeniami Przenośnymi dla usługi Office 365, musisz utworzyć dwa dodatkowe rekordy CNAME. Postępuj zgodnie z procedurą używanej do innych czterech rekordów CNAME, ale podanie wartości z poniższej tabeli.

  • (Jeśli nie masz aplikacji MDM, możesz pominąć ten krok.)

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Data (Dane)

  enterpriseregistration

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  enterpriseenrollment

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) domeny w sekcji DNS & Zone Files (Pliki DNS i strefy) wybierz pozycję Edit DNS Zone File (Edytuj plik strefy DNS).

 5. Na stronie Edit Zone (Edytowanie strefy) w sekcji Zone Records (Rekordy strefy) wybierz pozycję + Add Row (Dodaj wiersz).

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Dane

  Pozostaw to pole puste.

  Tej wartości nie można zmienić.

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-1

 7. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-2

 8. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-8

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) domeny w sekcji DNS & Zone Files (Pliki DNS i strefy) wybierz pozycję Edit DNS Zone File (Edytuj plik strefy DNS).

 5. Na stronie Edit Zone (Edytowanie strefy) w sekcji Zone Records (Rekordy strefy) wybierz pozycję + Add Row (Dodaj wiersz).

 6. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Data (Dane)

  _sip._tls

  Tej wartości nie można zmienić.

  SRV

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  _sipfederationtls._tcp

  Tej wartości nie można zmienić.

  SRV

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  MediaTemple-najlepszych praktyk skonfigurować-5-1

 7. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

  MediaTemple-najlepszych praktyk skonfigurować-5-2

 8. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-8

 9. Dodaj drugi rekord SRV.

  W sekcji Rekordy strefy wybierz + Dodaj wiersz, Utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Zapisz zmiany i przycisk OK, aby ukończyć drugi rekord.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×