Tworzenie rekordów DNS w Strato dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sprawdź C domen często zadawane pytania , jeśli nie możesz znaleźć, czego szukasz.

Jeśli Strato.com jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, w programie Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy należy dodać. Wykonaj poniższe czynności.

Po dodaniu tych rekordów na Strato.com domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS witryn sieci Web w usłudze Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga: zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga: ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny; nie wywiera wpływu na nic innego. Możesz go usunąć później w razie potrzeby.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Strato.com przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  strato_login_C3_2017911151539

 2. Wybierz pozycję domeny.

  Strato_domains_C3_2017911151627

 3. Wybierz pozycję Zarządzanie domeny.

  strato_domainManagement_C3_2017911151755

 4. Na stronie zarządzania domeną obok domeny, którą chcesz zarządzać wybierz pozycję Zarządzaj.

  strato_manage_C3_2017911151850

 5. W obszarze Ustawienia (domena)rozwiń węzeł Ustawienia DNS.

  strato_DNSsettings_C3_20179161431

 6. Obok pozycji rekordy TXT, SPF i DKIM ustawienia z uwzględnieniemwybierz pozycję Zarządzaj.

  strato_TXT_manage_C3_201791115235

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Prefiks

  Typ

  Wartość

  (puste)

  TXT

  MS = msXXXXXXX

  Uwaga: jest to przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365.

  Jak znaleźć this?

 8. Wybierz pozycję Zaakceptuj ustawienia.

  Strato_TXT_values_accept_C3_201791610720

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie domeny wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Strato_O365_selectDomain_C3_2017911162431

 3. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Uruchom Instalatora.

  Strato_O365_StartSetup_C3_201791116251

 4. Na stronie Weryfikowanie domeny wybierz pozycję zamiast tego Dodaj rekord TXT, a następnie wybierz Następny.

  Strato_O365_Verify_C3_2017911162520

 5. Wybierz pozycję Następny, a następnie wybierz pozycję Weryfikuj.

  Uwaga: zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Strato.com przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Strato_login_C3_2017912134537

 2. Wybierz pozycję domeny.

  strato_domains_C3_2017912134614

 3. Wybierz pozycję Zarządzanie domeny.

  strato_domainManagement_C3_2017912134638

 4. Na stronie zarządzania domeną obok domeny, którą chcesz zarządzać wybierz pozycję Zarządzaj.

  strato_manage_C3_201791213474

 5. W obszarze Ustawienia (domena)rozwiń węzeł Ustawienia DNS.

  strato_DNSsettings_C3_201791614327

 6. Obok rekordu MXwybierz pozycję Zarządzaj.

  Strato_MX_manage_C3_201791610830

 7. Obok pozycji serwer poczty podstawowywybierz serwer poczty osobistych. W polu adres 1 dla serwera poczty podstawowego wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Uwaga: musi zawierać okres na końcu wartość adres 1 .

  Type (Typ)

  Priority (Priorytet)

  Adres 1 (wskazywany adres lub wartość)

  MX

  duży

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  < klucza domeny >. mail.protection.outlook.com.

  Uwaga: pobieranie < domeny — klucza > z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  Jak to znaleźć?

  Strato_MX_manage_C3_201791610115
 8. Wybierz Ustawienia Zaakceptuj , aby zapisać rekord.

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Najpierw tworzenia sześć poddomen, a następnie aktualizując każdej poddomeny z jego prawidłową wartość CNAME utworzysz wymaganych rekordów CNAME. Wykonaj poniższe czynności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Strato.com przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  strato_login_C3_2017916102128

 2. Wybierz pozycję domeny.

  Strato_domains_C3_2017916102151

 3. Wybierz pozycję Zarządzanie domeny.

  Strato_domainManagement_C3_2017916102212

 4. Na stronie zarządzania domeną obok domeny, którą chcesz zarządzać, wybierz pozycję Zarządzaj.

  Strato_manage_C3_2017916102233

 5. W tym kroku utworzysz sześć poddomen, wymienione w poniższej tabeli poddomeny (nazwa hosta) . Później w kroku 7, będzie aktualizowana każdej poddomeny z jego prawidłową wartość CNAME.

  W obszarze Ustawienia (domena)rozwiń poddomenę Utwórz.

  Strato_subdomain_Expand_C3_201791610330

  W polu Nazwa domeny podrzędne wpisz imię ubdomain z s z poniższej tabeli poddomeny (nazwa hosta) . Następnie wybierz pozycję Utwórz poddomenę.

  Strato_subdomain_Create_C3_2017916103326

  Powtórz ten krok dla każdej poddomeny w poniższej tabeli.

  Poddomena (nazwa hosta)

  autodiscover

  SIP

  lyncdiscover

  msoid

  enterpriseregistration

  enterpriseenrollment

 6. Zaznaczanie do przeglądu.

  Strato_ToOverview_C3_2017916114413

 7. Będzie teraz zaktualizować każdej poddomeny z wartością CNAME. Wybierz pozycję + ikony obok swojej domeny, aby rozwinąć listę poddomeny.

  Strato_expand_domain_C3_2017916151110

  Obok pozycji poddomenę wybierz pozycję Zarządzaj.

  Strato_subdomain_manage_C3_2017916114821

  Rozwijanie zarządzania systemem DNS.

  Strato_subdomain_Expand_DNS_C3_2017916114851

  Obok rekordu CNAMEwybierz pozycję Zarządzaj.

  Strato_subdomain_CNAME_manage_C3_2017916114918

  Wybierz pozycję CNAME zmiany, a następnie wprowadź odpowiednią wartość CNAME z poniższej tabeli. Musi zawierać okres na końcu wartości.

  Poddomena (nazwa hosta)

  Type

  Wartość (wskazywany adres lub wartość)

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  SIP

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Strato_subdomain_CNAME_values_C3_201791614378


  Zaznacz pole wyboru jestem świadomy... , a następnie wybierz pozycję Zaakceptuj ustawienia.

  Strato_subdomain_CNAME_values_C3_2017916114952

  Zaznaczanie do przeglądu.

  Strato_CNAME_values_ToOverview_C3_2017916115020

  Wybierz ponownie do przeglądu .

  Strato_CNAME_values_ToOverviewAgain_C3_2017916115039

  Wybierz pozycję + ikony obok swojej domeny, aby rozwinąć listę poddomeny, a następnie powtórz ten krok dla każdej poddomeny na liście.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: nie może mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Strato.com przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  strato_login_C3_2017916122358

 2. Wybierz pozycję domeny.

  Strato_domains_C3_2017916123332

 3. Wybierz pozycję Zarządzanie domeny.

  strato_domainManagement_C3_201791612348

 4. Na stronie zarządzania domeną obok domeny, którą chcesz zarządzać wybierz pozycję Zarządzaj.

  strato_manage_C3_2017916123525

 5. W obszarze Ustawienia (domena)wybierz pozycję Ustawienia DNS.

  strato_DNSsettings_C3_201791614352

 6. Obok pozycji rekordy TXT, w tym ustawienia SPF i DKIMwybierz pozycję Zarządzaj.

  strato_TXT_manage_C3_2017916124215

 7. W polach rekord TXT wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Uwaga: Jeśli rekordy już istnieje, wybierz pozycję + przycisk, aby dodać nowy rekord TXT. 

  Prefiks

  Typ

  Wartość

  (puste)

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.


  Strato_TXT SPF_values_C3_201791795550

 8. Wybierz Ustawienia Zaakceptuj , aby zapisać rekord.

  Strato_TXT SPF_values_Accept_C3_2017917114228

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Strato.com przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  strato_login_C3_2017916125035

 2. Wybierz pozycję domeny.

  strato_domains_C3_2017916125050

 3. Wybierz pozycję Zarządzanie domeny.

  strato_domainManagement_C3_201791612517

 4. Na stronie zarządzania domeną obok domeny, którą chcesz zarządzać wybierz pozycję Zarządzaj.

  strato_manage_C3_2017916125122

 5. W obszarze Ustawienia (domena)wybierz pozycję Ustawienia DNS.

  strato_DNSsettings_C3_201791614416

 6. Obok rekord SRVwybierz pozycję Zarządzaj.

  Strato_SRV_manage_C3_20179161357

 7. Obok rekord SRVwybierz opcję włączone, a następnie w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  Typ rekordu

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  SIP

  TLS

  SRV (usługa)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  sipfederationtls

  port TCP

  SRV (Usługa)

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Strato_SRV_values_C3_201791613149

 8. Wybierz pozycję + ikonę, aby dodać nowy wiersz dla drugiego rekordu SRV. Wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z powyższej tabeli drugi rekord.

 9. Wybierz pozycję Zaakceptuj ustawienia o zapisanie rekordów.

Uwaga: zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×