Tworzenie rekordów DNS w OVH dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sprawdzanie domeny często zadawane pytania , jeśli nie możesz znaleźć, czego szukasz.

Jeśli OVH jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy należy dodać. (Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Nadal potrzebujesz pomocy?.)

Po dodaniu tych rekordów na OVH domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w OVH przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

  OVH login_C3_201752617225

 2. W obszarze domeny wybierz nazwę domeny, że Edycja.

  Wybierz pozycję OVH domain_C3_201769175443

 3. Wybierz strefę DNS.

  Wybierz pozycję zone_C3_201752617239 DNS OVH

 4. Wybierz przycisk Dodaj wpis.

  Dodawanie OVH entry_C3_2017526172337

 5. Wybierz pozycję TXT

  OVH wybierz pozycję TXT entry_C3_2017526172412

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli. Aby przypisać wartość TTL, z listy rozwijanej wybierz pozycję spersonalizowane, a następnie wpisz wartość w polu tekstowym.

  Typ rekordu

  Poddomenę

  Czas wygaśnięcia

  Value (Wartość)

  TXT

  (puste)

  3600 (w sekundach)

  MS = msxxxxxxxx

  tokb:O365_DOM_UseDestinationPointsToAddressFromTable
 7. Wybierz pozycję Potwierdź.

  OVH potwierdzenia TXT dla verification_C3_2017526172553

 8. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w OVH przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

  OVH login_C3_201752617225

 2. W obszarze domeny wybierz nazwę domeny, że Edycja.

  Wybierz pozycję OVH domain_C3_201769175443

 3. Wybierz strefę DNS.

  Wybierz pozycję zone_C3_201752617239 DNS OVH

 4. Wybierz przycisk Dodaj wpis.

  Dodawanie OVH entry_C3_2017526172337

 5. Wybierz pozycję MX.

  Type_C3_201752617285 rekordu OVH MX

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli. Aby przypisać wartość TTL, z listy rozwijanej wybierz pozycję spersonalizowane, a następnie wpisz wartość w polu tekstowym.

  Uwaga: Domyślnie OVH używa notacji względne dla elementu docelowego, co spowoduje dodanie nazwy domeny na końcu rekordu docelowego. Aby użyć notacji bezwzględne, Dodaj kropka do rekordu docelowego, jak pokazano w poniższej tabeli.

  Typ rekordu

  Poddomenę

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Priority (Priorytet)

  Target

  MX

  (puste)

  3600 (w sekundach)

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  < klucza domeny >. mail.protection.outlook.com.

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Rekord OVH MX dla mail_C3_201769183841

 7. Wybierz przycisk Dalej.

  Wybierz rekord OVH MX Next_C3_20176918395

 8. Wybierz pozycję Potwierdź.

  Wybierz rekord OVH MX Confirm_C3_201769183928

 9. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je wszystkie na liście na stronie strefy DNS. Zaznacz każdy rekord, a następnie w kolumnie Akcje, wybierz ikonę Kosza może usunąć.

  OVH Usuń MX record_C3_2017526173640

 10. Wybierz pozycję Potwierdź.

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w OVH przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

  OVH login_C3_201752617225

 2. W obszarze domeny wybierz nazwę domeny, że Edycja.

  Wybierz pozycję OVH domain_C3_201769175443

 3. Wybierz strefę DNS.

  Wybierz pozycję zone_C3_201752617239 DNS OVH

 4. Wybierz przycisk Dodaj wpis.

  Dodawanie OVH entry_C3_2017526172337

 5. Wybierz pozycję CNAME.

  Dodawanie OVH type_C3_2017526173716 rekord CNAME

 6. Utwórz pierwszy rekord CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej. Aby przypisać wartość TTL, z listy rozwijanej wybierz pozycję spersonalizowane, a następnie wpisz wartość w polu tekstowym.

  Typ rekordu

  Poddomenę

  Target (Element docelowy)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  wartość 3600 sekund

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  wartość 3600 sekund

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  wartość 3600 sekund

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  wartość 3600 sekund

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  wartość 3600 sekund

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  wartość 3600 sekund

  Record_C3_20176920622 OVH CNAME

 7. Wybierz pozycję Dalej.

  Wartości OVH Dodawanie CNAME i wybierz pozycję Next_C3_201752910115

 8. Wybierz pozycję Potwierdź.

 9. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć inne pięć rekordy CNAME.

  Dla każdego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z następnego wiersza tabeli powyżej w polach tego rekordu.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

365_DOM_CreateDNSSingleSPFRecord
 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w OVH przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

  OVH login_C3_201752617225

 2. W obszarze domeny wybierz nazwę domeny, że Edycja.

  Wybierz pozycję OVH domain_C3_201769175443

 3. Wybierz strefę DNS.

  Wybierz pozycję zone_C3_201752617239 DNS OVH

 4. Wybierz przycisk Dodaj wpis.

  Dodawanie OVH entry_C3_2017526172337

 5. Wybierz pozycję TXT.

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Typ rekordu

  Poddomenę

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Wartość TXT

  TXT

  (puste)

  3600 (w sekundach)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  OVH Dodawanie rekordu TXT dla SPF_C3_2017529102318

 7. Wybierz pozycję Dalej.

  TXT Dodawanie OVH rekord SPF i wybierz pozycję Next_C3_2017529102438

 8. Wybierz pozycję Potwierdź.

  OVH Dodawanie rekordu TXT dla SPF i Confirm_C3_201752910250

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w OVH przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

  OVH login_C3_201752617225

 2. W obszarze domeny wybierz nazwę domeny, że Edycja.

  Wybierz pozycję OVH domain_C3_201769175443

 3. Wybierz strefę DNS.

  Wybierz pozycję zone_C3_201752617239 DNS OVH

 4. Wybierz przycisk Dodaj wpis.

  Dodawanie OVH entry_C3_2017526172337

 5. Wybierz pozycję SRV. OVH zaznacz type_C3_2017521125535 rekordów SRV

  OVH zaznacz type_C3_2017521125535 rekordów SRV

 6. Utwórz pierwszy rekord SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej. Aby przypisać wartość TTL, z listy rozwijanej wybierz pozycję spersonalizowane, a następnie wpisz wartość w polu tekstowym.

  Typ rekordu

  Poddomenę

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Target (Element docelowy)

  SRV (Usługa)

  _sip ._tls

  100

  1

  443

  3600 (w sekundach)

  sipdir.online.lync.com.

  SRV (Usługa)

  _sipfederationtls ._tcp

  100

  1

  5061

  3600 (w sekundach)

  sipfed.online.lync.com.

  Record_C3_201769195042 OVH SRV

 7. Wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz rekord OVH SRV Next_C3_20176919516

 8. Wybierz pozycję Potwierdź.

 9. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć ten rekord SRV. Wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z drugiego wiersza tabeli powyżej w polach drugi rekord.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×