Tworzenie rekordów DNS w Onamae dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sprawdź C domen często zadawane pytania , jeśli nie możesz znaleźć, czego szukasz.

Jeśli Onamae jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać.

Po dodaniu tych rekordów na Onamae domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się o Internecie i systemie DNS dla witryny sieci Web przy użyciu publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Onamae przy użyciu tego łącza. W razie potrzeby zaznacz Domenę Navi logowania. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ekran logowania Onamae

 2. Wskaż polecenie Ustawienia domeny, a następnie wybierz Ustawienia funkcji związane z DNS.

  Ustawienia funkcji w Onamae związane z DNS

 3. Wybierz przycisk radiowy obok domeny, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Objaśnienie obok nazwy domeny w Onamae

 4. Obok rekordu DNS użyj ustawienia wybierz pozycję Konfigurowanie.

  Konfigurowanie przycisk w Onamae

 5. W polach wpisu dla nowych rekordów DNS wybierz pozycję TXT i wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Wartość (wskazywany adres lub wartość)

  (puste)

  TXT

  3600
  (w sekundach)

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Wartość TXT dla nowego rekordu DNS w Onamae

 6. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Dodawanie przycisku wartość TXT w Onamae

 7. U dołu strony wybierz pozycję Przejdź do ekranu potwierdzenia

  Przejdź do ekranu potwierdzenia w Onamae

 8. U dołu ekranu potwierdzenia wybierz pozycję Ustawienia.

  Potwierdź Konfigurowanie konta w Onamae

 9. U dołu strony wybierz pozycję pozostawić procedury.

  Przycisk procedury Kontynuuj w Onamae

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Onamae przy użyciu tego łącza. W razie potrzeby zaznacz Domenę Navi logowania. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ekran logowania Onamae

 2. Wskaż polecenie Ustawienia domeny, a następnie wybierz Ustawienia funkcji związane z DNS.

  Ustawienia funkcji w Onamae związane z DNS

 3. Wybierz przycisk radiowy obok domeny, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Objaśnienie obok nazwy domeny w Onamae

 4. Obok rekordu DNS użyj ustawienia wybierz pozycję Konfigurowanie.

  Konfigurowanie przycisk w Onamae

 5. W obszarze zarejestrowane Jeśli nie wymieniono żadnych rekordów MX, zaznacz pole wyboru Usuwanie rekordu. Wybierz pozycję Przejdź do ekranu potwierdzenia, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz Kontynuuj procedury.

 6. W polach wpisu dla nowych rekordów DNS wybierz pozycję MX i wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Hostname (Nazwa hosta)

  Type (Typ)

  TTL(SEC)

  Wartość (wskazywany adres lub wartość)

  Priority (Priorytet)

  (puste)

  Rekordy MX (wymiany poczty)

  3600
  (w sekundach)

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Wartość MX

 7. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Dodawanie wartości MX

 8. U dołu strony wybierz pozycję Przejdź do ekranu potwierdzenia.

  Przejdź do ekranu potwierdzenia w Onamae

 9. U dołu ekranu potwierdzenia wybierz pozycję Ustawienia.

  Konfigurowanie przycisk w Onamae

 10. U dołu strony wybierz pozycję pozostawić procedury.

  Przycisk procedury Kontynuuj

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Onamae przy użyciu tego łącza. W razie potrzeby zaznacz Domenę Navi logowania. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ekran logowania Onamae

 2. Wskaż polecenie Ustawienia domeny, a następnie wybierz Ustawienia funkcji związane z DNS.

  Ustawienia funkcji w Onamae związane z DNS

 3. Wybierz przycisk radiowy obok domeny, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Objaśnienie obok nazwy domeny w Onamae

 4. Obok rekordu DNS użyj ustawienia wybierz pozycję Konfigurowanie.

  Konfigurowanie przycisk w Onamae

 5. W polach wpisu dla nowych rekordów DNS wybierz pozycję CNAME i wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta

  Typ

  TTL (SEC)

  Wartość (wskazywany lub adres wartość)

  autodiscover

  CNAME

  3600
  (w sekundach)

  autodiscover.outlook.com

  sip

  CNAME

  3600
  (w sekundach)

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  CNAME

  3600
  (w sekundach)

  webdir.online.lync.com

  msoid

  CNAME

  3600
  (w sekundach)

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  CNAME

  3600
  (w sekundach)

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  CNAME

  3600
  (w sekundach)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Wartość CNAME

 6. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Przycisk Dodaj

 7. Powtórz kroki 5 i 6, aby utworzyć pięciu innych rekordów CNAME. Dla każdego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z następnego wiersza tabeli powyżej w polach tego rekordu.

 8. U dołu strony wybierz pozycję Przejdź do ekranu potwierdzenia.

  Przejdź do ekranu potwierdzenia w Onamae

 9. U dołu ekranu potwierdzenia wybierz pozycję Ustawienia.

  Potwierdź Konfigurowanie konta w Onamae

 10. U dołu strony wybierz pozycję pozostawić procedury.

  Kontynuuj tę procedurę

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Onamae przy użyciu tego łącza. W razie potrzeby zaznacz Domenę Navi logowania. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ekran logowania Onamae

 2. Wskaż polecenie Ustawienia domeny, a następnie wybierz Ustawienia funkcji związane z DNS.

  Ustawienia funkcji w Onamae związane z DNS

 3. Wybierz przycisk radiowy obok domeny, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Objaśnienie obok nazwy domeny w Onamae

 4. Obok rekordu DNS użyj ustawienia wybierz pozycję Konfigurowanie.

  Konfigurowanie przycisk w Onamae

 5. W polach wpisu dla nowych rekordów DNS wybierz pozycję TXT i wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Hostname (Nazwa hosta)

  Type (Typ)

  TTL (SEC)

  Wartość (wskazywany adres lub wartość)

  (puste)

  TXT

  3600 (w sekundach)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wartość TXT

 6. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Dodawanie przycisku wyróżnione w oknie rekord TXT

 7. U dołu strony wybierz pozycję Przejdź do ekranu potwierdzenia.

  Przejdź do ekranu potwierdzenia w Onamae

 8. U dołu ekranu potwierdzenia wybierz pozycję Ustawienia.

  Potwierdź Konfigurowanie konta w Onamae

 9. U dołu strony wybierz pozycję pozostawić procedury.

  Przycisk procedury Kontynuuj

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Onamae przy użyciu tego łącza. W razie potrzeby zaznacz Domenę Navi logowania. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ekran logowania Onamae

 2. Wskaż polecenie Ustawienia domeny, a następnie wybierz Ustawienia funkcji związane z DNS.

  Ustawienia funkcji w Onamae związane z DNS

 3. Wybierz przycisk radiowy obok domeny, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Objaśnienie obok nazwy domeny w Onamae

 4. Obok rekordu DNS użyj ustawienia wybierz pozycję Konfigurowanie.

  Konfigurowanie przycisk w Onamae

 5. Można n wpis pola nowe rekordy DNS, wybierz pozycję SRV i wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa usługi

  Protocol (Protokół)

  Nazwa hosta

  Type

  TTL (SEC)

  Priority (Priorytet)

  Weight (waga)

  Port

  Docelowy

  _sip

  _tls

  (puste)

  SRV (usługa)

  3600
  (w sekundach)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls

  _tcp

  (puste)

  SRV (usługa)

  3600
  (w sekundach)

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Wartości SRV

 6. Wybierz pozycję Dodaj.

  Przycisk Dodaj w wartości SRV

 7. Powtórz kroki 5 i 6, aby utworzyć rekord SRV. Wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z drugiego wiersza tabeli powyżej w polach drugi rekord.

 8. U dołu strony wybierz pozycję Przejdź do ekranu potwierdzenia.

  Przejdź do ekranu potwierdzenia w Onamae

 9. U dołu ekranu potwierdzenia wybierz pozycję Ustawienia.

  Potwierdź Konfigurowanie konta w Onamae

 10. U dołu strony wybierz pozycję pozostawić procedury.

  Kontynuuj tę procedurę

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×