Tworzenie rekordów DNS w Netregistry dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sprawdzanie domeny często zadawane pytania , jeśli nie możesz znaleźć, czego szukasz.

Jeśli Netregistry jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, w programie Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać.

Po dodaniu tych rekordów na Netregistry domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga: ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny; nie wywiera wpływu na nic innego. Możesz go usunąć później w razie potrzeby.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Netregistry przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

  Netregistry_login_C3_2017818103744

 2. Obok domeny, którą chcesz zarządzać wybierz pozycję Zarządzaj.

  Netregistry_Manage_C3_2017818113230

 3. Wybierz pozycję Menedżer strefy.

  Netregistry_selectZoneManager_C3_2017818103847

 4. W obszarze Dodaj rekord strefyz listy wybierz Rekord TXT , a następnie wybierz Utwórz nowy rekord.

  Netregistry_TXT_select_C3_2017818103922

 5. Brak TE: trzeba używać cudzysłowów przed i po wejściu w polu TXT.

  W formularzu Nowy rekord TXT wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa

  TTL (SEC)

  TXT (wskazywany adres lub wartość)

  (puste)

  3600 (w sekundach)

  "MS = msXXXXXXXX"

  Uwaga: To przykład. Użyj usługi określone pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres, z tabeli w usłudze Office 365.

  Jak to znaleźć?

  Netregistry_verificationTXTvalues_C3_2017818104424

 6. Wybierz pozycję Dodaj rekord.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie domeny wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365_Netregistry_selectDomainborder_C3_2017818163513

 3. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Uruchom Instalatora.

  O365_Netregistry_startSetupborder_C3_2017818163735

 4. Na stronie Weryfikowanie domeny wybierz pozycję zamiast tego Dodaj rekord TXT, a następnie wybierz Następny.

  Dodawanie usługi Office 365 instead_C3_2017526172713 rekordu TXT

 5. Wybierz pozycję Następny, a następnie wybierz pozycję Sprawdź.

  OVH weryfikowanie domeny w 365_C3_201769202357 pakietu Office

  Uwaga: zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Netregistry przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Netregistry_login_C3_201781810459

 2. Obok domeny, na którym chcesz zarządzać, wybierz pozycję Zarządzaj.

  Netregistry_Manage_C3_2017818113318

 3. Wybierz pozycję Menedżer strefy.

  Netregistry_selectZoneManager_C3_201781810464

 4. W obszarze bieżące rekordy strefynależy usunąć domyślne rekordy MX, wybierając pozycję Usuń obok każdego rekordu MX na liście.

  Netregistry_MX_remove_C3_2017818104636

 5. W obszarze Dodaj rekord strefywybierz Rekord MX z listy, a następnie wybierz Utwórz nowy rekord.

  Netregistry_MX_select_C3_2017818104710

 6. W formularzu Nowego rekordu MX wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa

  TTL (SEC)

  Exchange (wskazywany adres lub wartość)

  Jest hosta w pełni kwalifikowane?

  Preferencji (priorytet)

  (puste)

  3600 (w sekundach)

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: pobieranie < klucza domeny > z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  Jak to znaleźć?

  (zaznacz pole wyboru)

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Netregistry_MX_values_C3_2017818104736

 7. Wybierz pozycję Dodaj rekord.

  Netregistry_MX_values_AddRecord_C3_2017818104759

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Netregistry przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Netregistry_login_C3_201781810499

 2. Obok domeny, którą chcesz zarządzać wybierz pozycję Zarządzaj.

  Netregistry_Manage_C3_2017818113353

 3. Wybierz pozycję Menedżer strefy.

  Netregistry_selectZoneManager_C3_2017818105243

 4. W obszarze Dodaj rekord strefywybierz Rekord CNAME z listy, a następnie wybierz Utwórz nowy rekord.

  Netregistry_CNAME_CreateNewRecord_C3_201781810533

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa

  Typ

  TTL

  HOST (wskazywany lub adres wartość)

  automatyczne wykrywanie

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  autodiscover.outlook.com

  SIP

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  webdir.online.lync.com

  msoid

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Netregistry_CNAME_values_C3_2017818105335

 6. Wybierz pozycję Dodaj rekord.

  Netregistry_CNAME_values_AddRecord_C3_2017818105851

 7. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć inne pięć rekordy CNAME.

  Dla każdego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z następnego wiersza tabeli powyżej w polach tego rekordu.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: nie może mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych informacji i rekordy SPF próbki. Aby sprawdzić poprawność rekordu SPF, możesz użyć jednego z tych narzędzi sprawdzania poprawności SPF.

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Netregistry przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Netregistry_login_C3_2017818105928

 2. Obok domeny, którą chcesz zarządzać wybierz pozycję Zarządzaj.

  Netregistry_Manage_C3_2017818113426

 3. Wybierz pozycję Menedżer strefy.

  Netregistry_selectZoneManager_C3_20178181118

 4. W obszarze Dodaj rekord strefyz listy wybierz Rekord TXT , a następnie wybierz Utwórz nowy rekord.

  Netregistry_TXT_select_C3_201781817234

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Uwaga: należy użyć cudzysłowów przed i po wejściu w polu TXT.

  Nazwa

  Typ

  TTL

  Dane TXT (docelowa)

  (puste)

  TXT

  3600 (w sekundach)

  "v = spf1 include:spf.protection.outlook.com-wszystkie"

  Uwaga: zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Netregistry_SPF TXTvalues_C3_201781811252

 6. Wybierz pozycję Dodaj rekord.

  Netregistry_SPF TXTvalues_AddRecord_C3_201781811131

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Netregistry przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Netregistry_login_C3_2017818111336

 2. Obok domeny, którą chcesz zarządzać wybierz pozycję Zarządzaj.

  Netregistry_Manage_C3_2017818113458

 3. Wybierz pozycję Menedżer strefy.

  Netregistry_selectZoneManager_C3_201781811159

 4. W obszarze Dodaj rekord strefywybierz Rekord SRV z listy, a następnie wybierz Utwórz nowy rekord.

  Netregistry_SRV_select_C3_2017818111752

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Uwaga: pole Nazwa to kombinacja usługa (na przykład _sip) i protokół (na przykład _tls).

  Typ

  Nazwa

  TTL (SEC)

  Priority (priorytet)

  Weight (waga)

  Port

  Docelowy

  SRV (usługa)

  _sip._tls

  3600 (w sekundach)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  SRV (usługa)

  _sipfederationtls._tcp

  3600 (w sekundach)

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Netregistry_SRV_values_C3_2017818111711

 6. Wybierz pozycję Dodaj rekord.

  Netregistry_SRV_values_AddRecord_C3_2017818112322

 7. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć ten rekord SRV.

  Wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z drugiego wiersza tabeli powyżej w polach drugi rekord.

  Uwaga: zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×