Tworzenie rekordów DNS w iFastNet dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli iFastNet jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, Skype dla firm Online i tak dalej.

(Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskiwanie pomocy technicznej.)

Po wprowadzeniu wszystkie te zmiany na iFastNet domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do strony cPanel w iFastNet. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

  (Każdego hostowanej konta u iFastNet przypisany adres cPanel unikatowe. Adres cPanel powinna wyglądać następująco: https://YourHostAddress: bezpiecznego--numer portu. Zapisywania wiadomości e-mail otrzymane od iFastNet określi tego adresu).

  Ważne: Aby cPanel skojarzone z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu z iFastNet. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, można zakupić hostingu konta z iFastNet lub redelegate usługi serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie iFastNet cPanel w obszarze domeny wybierz Zaawansowany edytor strefy.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Dodawanie rekordu w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Type (Typ)

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT Data (Dane TXT)

  TXT

  Za pomocą nazwa_domeny. (Na przykład fourthcoffee.com.)

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  iFast-najlepszych praktyk-Sprawdź-1-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  iFast-najlepszych praktyk-Sprawdź-1-2

 5. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do strony cPanel w iFastNet. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

  (Każdego hostowanej konta u iFastNet przypisany adres cPanel unikatowe. Adres cPanel powinna wyglądać następująco: https://YourHostAddress: bezpiecznego--numer portu. Zapisywania wiadomości e-mail otrzymane od iFastNet określi tego adresu).

  Ważne: Aby cPanel skojarzone z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu z iFastNet. Aby rozpocząć pracę z Office 365, można zakupić hostingu konta z iFastNet lub redelegate usługi serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie iFastNet cPanel w obszarze wiadomości E-mail wybierz Pozycję MX.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-1

 3. Na stronie Wpisu MX wybierz Zdalnego usługi wymiany poczty.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-2

 4. Wybierz pozycję Change (Zmień).

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-3

 5. W obszarze Dodaj nowy rekord w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  (Możesz może być konieczne przewinięcie w dół).

  Priority (Priorytet)

  Destination (Miejsce docelowe)

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  iFast-najlepszych praktyk-skonfigurować-2-4

 6. Wybierz pozycję Add New Record (Dodaj nowy rekord).

  iFast-najlepszych praktyk-skonfigurować-2-5

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX w sekcji Rekordów MX, Usuń każdego z nich.

  Rozpocznij, wybierając pozycję Usuń w kolumnie Akcje dla jednej z innymi rekordami.

  iFast-najlepszych praktyk-skonfigurować-2-6

 8. Wybierz pozycję Delete (Usuń), aby potwierdzić usunięcie tego rekordu.

  iFast-najlepszych praktyk-skonfigurować-2-7

 9. W ten sam sposób usuń wszystkie pozostałe rekordy, zostawiając tylko ten, który utworzono wcześniej w tej procedurze.

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do strony cPanel w iFastNet. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

  (Każdego hostowanej konta u iFastNet przypisany adres cPanel unikatowe. Adres cPanel powinna wyglądać następująco: https://YourHostAddress: bezpiecznego--numer portu. Zapisywania wiadomości e-mail otrzymane od iFastNet określi tego adresu).

  Ważne: Aby cPanel skojarzone z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu z iFastNet. Aby rozpocząć pracę z Office 365, można zakupić hostingu konta z iFastNet lub redelegate usługi serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie iFastNet cPanel w obszarze domeny wybierz Zaawansowany edytor strefy.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W obszarze Dodawanie rekordu w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza w tabeli poniżej.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Type (Typ)

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  CNAME

  CNAME

  automatyczne wykrywanie. nazwa_domeny. (Na przykład autodiscover.fourthcoffee.com)

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  autodiscover.outlook.com

  CNAME

  SIP. nazwa_domeny. (Na przykład sip.fourthcoffee.com.)

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  sipdir.online.lync.com

  CNAME

  lyncdiscover. nazwa_domeny. (Na przykład lyncdiscover.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  webdir.online.lync.com

  CNAME

  msoid. nazwa_domeny. (Na przykład msoid.fourthcoffee.com.)

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  msoid.online.Lync.com

  CNAME

  enterpriseregistration. nazwa_domeny. (Na przykład enterpriseregistration.fourthcoffee.com.)

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  enterpriseregistration.windows.net

  CNAME

  enterpriseenrollment. nazwa_domeny. (Na przykład enterpriseenrollment.fourthcoffee.com.)

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-2

 5. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W obszarze Dodawanie rekordu Utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz Dodawanie rekordu w celu wykonania tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do strony cPanel w iFastNet. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

  (Każdego hostowanej konta u iFastNet przypisany adres cPanel unikatowe. Adres cPanel powinna wyglądać następująco: https://YourHostAddress: bezpiecznego--numer portu. Zapisywania wiadomości e-mail otrzymane od iFastNet określi tego adresu).

  Ważne: Aby cPanel skojarzone z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu z iFastNet. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, można zakupić hostingu konta z iFastNet lub redelegate usługi serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie iFastNet cPanel w obszarze domeny wybierz Zaawansowany edytor strefy.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Dodawanie rekordu w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej vales z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Type (Typ)

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT Data (Dane TXT)

  TXT

  Za pomocą nazwa_domeny. (Na przykład fourthcoffee.com.)

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-2

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do strony cPanel w iFastNet. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

  (Każdego hostowanej konta u iFastNet przypisany adres cPanel unikatowe. Adres cPanel powinna wyglądać następująco: https://YourHostAddress: bezpiecznego--numer portu. Zapisywania wiadomości e-mail otrzymane od iFastNet określi tego adresu).

  Ważne: Aby cPanel skojarzone z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu z iFastNet. Aby rozpocząć pracę z Office 365, można zakupić hostingu konta z iFastNet lub redelegate usługi serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie iFastNet cPanel w obszarze domeny wybierz Zaawansowany edytor strefy.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  iFast-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W obszarze Dodawanie rekordu w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza w tabeli poniżej.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Type (Typ)

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  SRV

  _sip._tls. nazwa_domeny. (Na przykład _sip._tls.fourthcoffee.com.)

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  SRV

  _sipfederationtls._tcp. nazwa_domeny. (Na przykład _sipfederationtls._tcp.fourthcoffee.com.)

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  iFast-najlepszych praktyk-skonfigurować-5-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  iFast-najlepszych praktyk-skonfigurować-5-2

 5. Dodaj drugi rekord SRV.

  W obszarze Dodawanie rekordu Utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz Dodawanie rekordu w celu wykonania tego rekordu.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×