Tworzenie rekordów DNS w IDC1 dla usługi Office 365

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przestroga: IDC1 witryny sieci Web nie obsługuje rekordów SRV, co oznacza, że będzie działać, kilka funkcji Skype dla firm Online i Outlook Web App. Niezależnie od tego, który plan usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet używasz istnieją znaczące ograniczenia dotyczące usługi chcesz przełączyć się do innego dostawcy hostingu DNS.

Jeśli mimo ograniczeń usługi chcesz samodzielnie zarządzać własnymi rekordami DNS Office 365 na IDC1, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, programu Lync i tak dalej. Poniżej przedstawiono sposób ich konfigurowania.

Oto główne rekordy, które należy dodać.

Po dodaniu tych rekordów na IDC1 domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365, jeśli nie przy użyciu usługi Lync Online i aplikacji Outlook Web App funkcji wymienionych powyżej.

Jeśli masz publiczną witrynę internetową usługi SharePoint Online, możesz skonfigurować ją do używania domeny niestandardowej dla adresu URL witryny sieci Web, takich jak www.format domena_użytkownika.com.

Uwaga: Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. W przeglądarce przejdź do systemu zarządzania IDC1 DNS.

  Zaloguj się do systemu zarządzania DNS

 2. W oknie dialogowym域名 (nazwa domeny) wpisz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

 3. W oknie dialogowym管理密码 (Administracja hasło) wpisz hasło administracji dla nazwy domeny.

 4. Kliknij pozycję登录 (Zaloguj).

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

 5. Na新建子域名 (Dodaj nową poddomenę) karta, na liście rozwijanej指向类型 (typ rekordu) wybierz pozycję TXT 记录 (rekord TXT).

  Dodawanie rekordu TXT

 6. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • 子域名 (poddomena): pozostaw to pole puste.

  • 域名 (punkty do domeny): Wklej pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres wartość字符串记录 (wartość): Wklej wartość z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365, na przykład MS = msXXXXXXX. Jak to znaleźć?

  • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

 7. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

 8. Kliknij pozycję重启EDNS服务器 (Uruchom ponownie mechanizmy EDNS server) aby zmiany zostały wprowadzone w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Dodawanie rekordu MX w celu kierowania poczty e-mail

 1. W przeglądarce przejdź do systemu zarządzania IDC1 DNS.

  Zaloguj się do systemu zarządzania DNS

 2. W oknie dialogowym域名 (nazwa domeny) wpisz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

 3. W oknie dialogowym管理密码 (Administracja hasło) wpisz hasło administracji dla nazwy domeny.

 4. Kliknij pozycję登录 (Zaloguj).

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

 5. Na新建子域名 (Dodaj nową poddomenę) karta, na liście rozwijanej指向类型 (typ rekordu) wybierz pozycję MX 记录 (邮箱) (rekord MX).

  Dodawanie rekordu MX

 6. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • 子域名 (poddomena): pozostaw to pole puste.

  • 邮箱服务器 (serwer skrzynki pocztowej): Wklej wartość wskazywany adres z usługi Office 365: < klucza domeny >. mail.protection.partner.outlook.cn

   Uwaga: Uzyskaj < klucza domeny > z Twojego konta portalu Office 365.
   Jak to znaleźć?

  • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

  • 优先级 (priorytet): 0

 7. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

 8. Kliknij pozycję重启EDNS服务器 (Uruchom ponownie mechanizmy EDNS server) aby zmiany zostały wprowadzone w Internecie.

 9. Jeśli masz jakieś rekordy MX dla tej domeny, które powodują wysyłanie wiadomości e-mail do miejsc innych niż Office 365, należy je usunąć:

  1. Kliknij kartę子域名列表 (poddomena listy).

  2. W wierszu przestarzałego rekordu kliknij polecenie删除 (Usuń).

Dodawanie rekordów CNAME

 1. Dodawanie rekordu CNAME usługi wykrywania automatycznego poczty e-mail (Exchange).

  1. W przeglądarce przejdź do systemu zarządzania IDC1 DNS.

   Zaloguj się do systemu zarządzania DNS

  2. W oknie dialogowym域名 (nazwa domeny) wpisz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  3. W oknie dialogowym管理密码 (Administracja hasło) wpisz hasło administracji dla nazwy domeny.

  4. Kliknij pozycję登录 (Zaloguj).

   Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  5. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla domeny, na新建子域名 (Dodaj nową poddomenę) karta, na liście rozwijanej指向类型 (typ rekordu) wybierz pozycję CNAME-别名 (CNAME-alias).

   Dodawanie rekordu CNAME

  6. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 子域名 (poddomena): autodiscover

   • 域名 (punkty do domeny): autodiscover.partner.outlook.cn

   • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

  7. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

  8. Kliknij pozycję重启EDNS服务器 (Uruchom ponownie mechanizmy EDNS server) aby zmiany zostały wprowadzone w Internecie.

 2. Dodaj rekord CNAME usługi wykrywania automatycznego programu Lync.

  1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla domeny, na新建子域名 (Dodaj nową poddomenę) karta, na liście rozwijanej指向类型 (typ rekordu) wybierz pozycję CNAME-别名 (CNAME-alias).

  2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 子域名 (poddomena): lyncdiscover

   • 域名 (punkty do domeny): webdir.online.partner.lync.cn

   • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

  3. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

  4. Kliknij pozycję重启EDNS服务器 (Uruchom ponownie mechanizmy EDNS server) aby zmiany zostały wprowadzone w Internecie.

  5. Dodaj rekord CNAME protokołu SIP programu Lync.

   1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla domeny, na新建子域名 (Dodaj nową poddomenę) karta, na liście rozwijanej指向类型 (typ rekordu) wybierz pozycję CNAME-别名 (CNAME-alias).

   2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

    • 子域名 (poddomena): sip

    • 域名 (punkty do domeny): sipdir.online.partner.lync.cn

    • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

   3. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

   4. Kliknij pozycję重启EDNS服务器 (Uruchom ponownie mechanizmy EDNS server) aby zmiany zostały wprowadzone w Internecie.

 3. Dodaj Office 365 rekord MSOID CNAME. To kolejnego rekordu wymaganego dla Office 365.

  1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla domeny, na新建子域名 (Dodaj nową poddomenę) karta, na liście rozwijanej指向类型 (typ rekordu) wybierz pozycję CNAME-别名 (CNAME-alias).

  2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 子域名 (poddomena): msoid

   • 域名 (punkty do domeny): clientconfig.partner.microsoftonline p.net.cn

   • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

  3. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

  4. Kliknij pozycję重启EDNS服务器 (Uruchom ponownie mechanizmy EDNS server) aby zmiany zostały wprowadzone w Internecie.

Dodawanie rekordu TXT w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach

 1. W przeglądarce przejdź do systemu zarządzania IDC1 DNS.

  Zaloguj się do systemu zarządzania DNS

 2. W oknie dialogowym域名 (nazwa domeny) wpisz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

 3. W oknie dialogowym管理密码 (Administracja hasło) wpisz hasło administracji dla nazwy domeny.

 4. Kliknij pozycję登录 (Zaloguj).

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

 5. Na新建子域名 (Dodaj nową poddomenę) karta, na liście rozwijanej指向类型 (typ rekordu) wybierz pozycję TXT 记录 (rekord TXT).

  Dodawanie rekordu TXT

 6. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • 子域名 (poddomena): pozostaw to pole puste.

  • 域名 (punkty do domeny): v = spf1 include:spf.protection.partner.outlook.cn — wszystkie

  • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

 7. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

 8. Kliknij pozycję重启EDNS服务器 (Uruchom ponownie mechanizmy EDNS server) aby zmiany zostały wprowadzone w Internecie.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×