Tworzenie rekordów DNS w Cloudflare dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli Cloudflare jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy należy dodać. (Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskiwanie pomocy technicznej.)

Po dodaniu tych rekordów na Cloudflare domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Zmienianie rekordów serwerów nazw (NS) domeny

Ważne: Tę procedurę należy wykonać w witrynie rejestratora domen, u którego kupiono i zarejestrowano domenę.

Podczas tworzenia konta usługi Cloudflare domena została dodana przy użyciu procesu Cloudflare konfiguracji.

Domeny, którą dodany został zakupiony od rejestratora domen osobnych; Cloudflare nie oferuje usługi rejestracji domeny. Zweryfikować i tworzenie rekordów DNS dla swojej domeny w Office 365, najpierw należy zmienić serwery nazw domeny u rejestratora tak, aby były używane serwery nazw i Cloudflare.

Aby samodzielnie zmienić serwery nazw domen w witrynie sieci Web rejestratora domen, wykonaj poniższe czynności.

 1. Znajdź obszar w witrynie sieci Web rejestratora domen, w którym można edytować serwery nazw dla Twojej domeny.

 2. Utworzyć dwa rekordy serwera nazw, używając wartości z poniższej tabeli lub Edytuj istniejące rekordy serwera nazw, tak aby były zgodne z tych wartości.

  Pierwszy serwer nazw

  Użyj wartości z serwera nazw dostarczony przez Cloudflare.

  Drugi serwer nazw

  Użyj wartości z serwera nazw dostarczony przez Cloudflare.

  Porada: Należy użyć co najmniej dwa rekordy serwera nazw. Jeśli jest określony jakikolwiek inny serwer nazw, na liście, należy je usunąć.

 3. Zapisz zmiany.

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Cloudflare przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Przegląd w obszarze Wybierz witrynę sieci Web wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Omówienie dla swojej domeny wybierz pozycję DNS.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. W obszarze Rekordy DNS w polach nowego rekordu wybierz pozycję wartości z poniższej tabeli.

  (Z list rozwijanych, wybierz wartości TTL i Typ ).

  Typ

  Nazwa

  Automatyczne TTL

  TXT

  @

  30 minut

  Cloudflare-najlepszych praktyk Sprawdź-1-1

 5. Wybierz pozycję kliknij, aby skonfigurować.

  Cloudflare-najlepszych praktyk Sprawdź-1-2

 6. Na Dodawanie rekordu: TXT zawartości strony, w polu nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartość z poniższej tabeli.

  Content (Zawartość)

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Cloudflare-najlepszych praktyk Sprawdź-1-3

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  Cloudflare-najlepszych praktyk Sprawdź-1-4

 8. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Cloudflare-najlepszych praktyk Sprawdź-1-5

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Cloudflare przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Przegląd w obszarze Wybierz witrynę sieci Web wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Omówienie dla swojej domeny wybierz pozycję DNS.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. W obszarze Rekordy DNS w polach nowego rekordu wybierz pozycję wartości z poniższej tabeli.

  (Z list rozwijanych, wybierz wartości TTL i Typ ).

  Typ

  Nazwa

  Automatyczne TTL

  MX

  @

  30 minut

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-1

 5. Wybierz pozycję kliknij, aby skonfigurować.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-2

 6. Na dodać rekord: MX zawartości strony w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Wersja serwerowa

  Priority (Priorytet)

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  1

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-3

 7. Wybierz pozycję Zapisz .

  Cloudflare-najlepszych praktyk skonfigurować-2-4

 8. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Cloudflare-najlepszych praktyk skonfigurować-2-5

 9. Jeśli istnieją inne rekordy MX, wymienionych w sekcji Rekordów MX, usuń je, klikając ikonę Usuń (X) .

  Cloudflare-najlepszych praktyk skonfigurować-2-6

 10. W oknie dialogowym Potwierdzanie wybierz przycisk OK, aby potwierdzić zmiany.

  Cloudflare-najlepszych praktyk skonfigurować-2-7

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Cloudflare przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Przegląd w obszarze Wybierz witrynę sieci Web wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Omówienie dla swojej domeny wybierz pozycję DNS.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W obszarze Rekordy DNS w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza w tabeli poniżej.

  (Z list rozwijanych, wybierz wartości TTL i Typ ).

  Typ

  Nazwa

  Nazwa domeny

  Automatyczne TTL

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  30 minut

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com

  30 minut

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  30 minut

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  30 minut

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  30 minut

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  30 minut

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-1

 5. Wybierz ikonę Ruchu DNS, aby pominąć serwery Cloudflare.

  Cloudflare-BP-Configure-3-1-2

 6. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-2

 7. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W sekcji Rekordów DNS w pustym wierszu Utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz Dodawanie rekordu w celu wykonania tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Cloudflare przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Przegląd w obszarze Wybierz witrynę sieci Web wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Omówienie dla swojej domeny wybierz pozycję DNS.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. W obszarze Rekordy DNS w polach nowego rekordu wybierz pozycję wartości z poniższej tabeli.

  (Z list rozwijanych, wybierz wartości TTL i Typ ).

  Typ

  Nazwa

  Automatyczne TTL

  TXT

  @

  30 minut

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-1

 5. Wybierz pozycję kliknij, aby skonfigurować.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-2

 6. Na Dodawanie rekordu: TXT zawartości strony, w polu nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartość z poniższej tabeli.

  Content (Zawartość)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-3

 7. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

  Cloudflare-najlepszych praktyk skonfigurować-4-4

 8. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-5

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Cloudflare przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Przegląd w obszarze Wybierz witrynę sieci Web wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Omówienie dla swojej domeny wybierz pozycję DNS.

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W obszarze rekordy DNS w polach nowych rekordów wybierz pozycję wartości z pierwszego wiersza w tabeli poniżej.

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  SRV

  30 minut

  Cloudflare-najlepszych praktyk skonfigurować-5-1

 5. Wybierz pole pierwszą kliknij, aby skonfigurować.

  Cloudflare-najlepszych praktyk skonfigurować-5-2

 6. Na dodać rekord: Nazwa SRV strony w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej.

  Nazwa usługi

  Protocol (Protokół)

  Name (Nazwa)

  _sip

  TLS

  Używanie nazwa_domeny, na przykład contoso.com

  _sipfederationtls

  TCP

  Używanie nazwa_domeny, na przykład contoso.com

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-5-3

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  Cloudflare-najlepszych praktyk skonfigurować-5-4

 8. Na dodać rekord: zawartość SRV strony w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej.

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Cloudflare-najlepszych praktyk skonfigurować-5-5

 9. Wybierz pozycję Zapisz.

  Cloudflare-najlepszych praktyk skonfigurować-5-6

 10. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Cloudflare-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-5-7

 11. Dodaj drugi rekord SRV.

  W sekcji Rekordów DNS w pustym wierszu utworzyć następny rekord, kopiowanie i wklejanie Nazwa usługi, Protokół i Nazwa wartości z drugiego wiersza tabeli do pierwszego ekranu, kopiując i wklejając Priority (priorytet) , Grubość, Port i docelowej wartości z drugiego wiersza tabeli do następnego ekranu, a następnie ponownie, wybierając Dodawanie rekordu w celu wykonania tego rekordu.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×