Tworzenie rekordów DNS w Blacknight dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli Blacknight jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy należy dodać. Wykonaj poniższe czynności. (Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskiwanie pomocy technicznej.)

Po dodaniu tych rekordów na Blacknight domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Blacknight przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit najpierw zalogować się.

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. W sekcji Domains (Domeny) wybierz pozycję Registered Domains (Zarejestrowane domeny).

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Registered Domains (Zarejestrowane domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie, w tym samym wierszu, wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Wybierz kartę DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Następnie wybierz pozycję Rekordy DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Wybierz pozycję Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS).

  Blacknight-najlepszych praktyk skonfigurować-1-5

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość DNS Record Type (Typ rekordu DNS).

  DNS Record Type (Typ rekordu DNS)

  Domain (Domena)

  Data (Dane)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT

  Pozostaw to pole puste.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  Blacknight-najlepszych praktyk Sprawdź-1-1

 8. Wybierz przycisk Zakończ.

  Blacknight-najlepszych praktyk Sprawdź-1-2

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Blacknight przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit najpierw zalogować się.

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. W sekcji Domains (Domeny) wybierz pozycję Registered Domains (Zarejestrowane domeny).

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Registered Domains (Zarejestrowane domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie, w tym samym wierszu, wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Wybierz kartę DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Następnie wybierz pozycję Rekordy DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Wybierz pozycję Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS).

  Blacknight-najlepszych praktyk skonfigurować-1-5

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  (Z list rozwijanych, wybierz Typ rekordu DNS i preferencji wartości).

  DNS Record Type (Typ rekordu DNS)

  Mail domain (Domena poczty)

  Preference (Preferencja)

  Mail exchanger (Usługa wymiany poczty)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  MX

  Pozostaw to pole puste.

  Very high (10) (Bardzo wysoki — 10)

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-1

 8. Wybierz przycisk Zakończ.

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-2

 9. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je, wybierając wszystkie rekordy.

  Blacknight-BP-Configure-2-3-1

 10. Wybierz pozycję Delete (Usuń).

  Blacknight-BP-Configure-2-3-2

 11. Jeśli w poprzednim kroku usunięto jakiekolwiek rekordy MX, wybierz przycisk OK w oknie dialogowym potwierdzenia.

  Blacknight-najlepszych praktyk skonfigurować-2-4

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Blacknight przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit najpierw zalogować się.

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. W sekcji Domains (Domeny) wybierz pozycję Registered Domains (Zarejestrowane domeny).

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Registered Domains (Zarejestrowane domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie, w tym samym wierszu, wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Wybierz kartę DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Następnie wybierz pozycję Rekordy DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Wybierz pozycję Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS).

  Blacknight-najlepszych praktyk skonfigurować-1-5

 7. Dodaj pierwszy rekord CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  (Z listy rozwijanej, wybierz odpowiedni Typ rekordu DNS ).

  DNS Record Type (Typ rekordu DNS)

  Domain (Domena)

  Canonical name (Nazwa kanoniczna)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-1

 8. Wybierz przycisk Zakończ.

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-2

 9. Aby dodać każdy z pięciu pozostałych rekordów CNAME, wybierz ponownie polecenie Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS), utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Finish (Zakończ), aby ukończyć tworzenie rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Blacknight przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit najpierw zalogować się.

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. W sekcji Domains (Domeny) wybierz pozycję Registered Domains (Zarejestrowane domeny).

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Registered Domains (Zarejestrowane domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie, w tym samym wierszu, wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Wybierz kartę DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Następnie wybierz pozycję Rekordy DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Wybierz pozycję Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS).

  Blacknight-najlepszych praktyk skonfigurować-1-5

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartość z poniższej tabeli.

  DNS Record Type (Typ rekordu DNS)

  Domain (Domena)

  Data (Dane)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-1

 8. Wybierz przycisk Zakończ.

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-2

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Blacknight przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit najpierw zalogować się.

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. W sekcji Domains (Domeny) wybierz pozycję Registered Domains (Zarejestrowane domeny).

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Registered Domains (Zarejestrowane domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie, w tym samym wierszu, wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

  Blacknight-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Wybierz kartę DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Następnie wybierz pozycję Rekordy DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Wybierz pozycję Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS).

  Blacknight-najlepszych praktyk skonfigurować-1-5

 7. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Wybierz z list rozwijanych wartości pól DNS Record Type (Typ rekordu DNS), Protocol (Protokół) oraz Preference (Preferencja). Lista Protocol (Protokół) to lista rozwijana bez etykiety po prawej stronie pola Service (Usługa). Pole Port to pole bez etykiety po prawej stronie pola Server Host (Host serwera).

  DNS Record Type (Typ rekordu DNS)

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  Preference (Preferencja)

  Weight (Waga)

  Data (Dane)

  Port

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  SRV

  sip

  tls

  Custom (100) (Niestandardowe — 100)

  1

  sipdir.online.lync.com

  443

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  Custom (100) (Niestandardowe — 100)

  1

  sipfed.online.lync.com

  5061

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  Blacknight-najlepszych praktyk skonfigurować-5-1

 8. Wybierz przycisk Zakończ.

  Blacknight-najlepszych praktyk skonfigurować-5-2

 9. Aby dodać drugi rekord SRV, ponownie wybierz pozycję Add New DNS Record, utwórz rekord za pomocą wartości z drugiego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Finish (Zakończ), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×