Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie United Domains

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna United Domains jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie United Domains domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie United Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W obszarze My Domain List (Lista moich domen) w kolumnie Manage Settings (Zarządzaj ustawieniami) wybierz pozycję DNS (Usługa DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

  UnitedDomains-BP-Configure-1-2

 3. W sekcji DNS Records (Rekordy DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu).

  Subdomain (Poddomena)

  Record Type (Typ rekordu)

  Value (Wartość)

  Pozostaw to pole puste.

  TXT Record (Rekord TXT)

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  UnitedDomains-BP-Verify-1-1

 4. Wybierz kontrolkę Save (Zapisz) wskazaną na poniższej ilustracji.

  UnitedDomains-BP-Verify-1-2

 5. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie United Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W obszarze My Domain List (Lista moich domen) w kolumnie Manage Settings (Zarządzaj ustawieniami) wybierz pozycję DNS (Usługa DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

  UnitedDomains-BP-Configure-1-2

 3. W sekcji DNS Records (Rekordy DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu).

  Subdomain (Poddomena)

  Record Type (Typ rekordu)

  Value (Wartość)

  Pozostaw to pole puste.

  Rekord MX

  10 <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  10 to wartość priorytetu rekordu MX. Dodaj ją na początku wartości MX i oddziel ją od reszty wartości spacją.

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-2-1

 4. Wybierz kontrolkę Save (Zapisz) wskazaną na poniższej ilustracji.

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-2-2

 5. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń każdy z nich, wybierając dla niego pozycję delete (Usuń).

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-2-3

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie United Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W obszarze My Domain List (Lista moich domen) w kolumnie Manage Settings (Zarządzaj ustawieniami) wybierz pozycję DNS (Usługa DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

  UnitedDomains-BP-Configure-1-2

 3. Wybierz pozycję + Add new record (Dodaj nowy rekord).

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-3-1

 4. Dodawanie wymaganych rekordów CNAME.

  W sekcji DNS Records (Rekordy DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu).

  Subdomain (Poddomena)

  Record Type (Typ rekordu)

  Value (Wartość)

  autodiscover

  Rekord CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  sip

  Rekord CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  lyncdiscover

  Rekord CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  msoid

  Rekord CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseregistration

  Rekord CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseenrollment

  Rekord CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-3-2

 5. Po dodaniu ostatniego nowego rekordu CNAME wybierz kontrolkę Save (Zapisz) wskazaną na poniższej ilustracji.

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-3-3

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie United Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W obszarze My Domain List (Lista moich domen) w kolumnie Manage Settings (Zarządzaj ustawieniami) wybierz pozycję DNS (Usługa DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

  UnitedDomains-BP-Configure-1-2

 3. W sekcji DNS Records (Rekordy DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu).

  Subdomain (Poddomena)

  Record Type (Typ rekordu)

  Value (Wartość)

  (Pozostaw to pole puste).

  TXT Record (Rekord TXT)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-4-1

 4. Wybierz kontrolkę Save (Zapisz) wskazaną na poniższej ilustracji.

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-4-2

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie United Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W obszarze My Domain List (Lista moich domen) w kolumnie Manage Settings (Zarządzaj ustawieniami) wybierz pozycję DNS (Usługa DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

  UnitedDomains-BP-Configure-1-2

 3. Dodaj pierwszy z dwóch wymaganych rekordów SRV.

  W sekcji DNS Records (Rekordy DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu).

  Subdomain (Poddomena)

  Record Type (Typ rekordu)

  Value (Wartość)

  _sip._tls

  Rekord SRV

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  _sipfederationtls._tcp

  Rekord SRV

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-5-1

 4. Wybierz pozycję + Add new record (Dodaj nowy rekord).

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-5-2

 5. Dodawanie drugiego rekordu SRV.

  W polach drugiego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z drugiego wiersza powyższej tabeli.

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-5-3

 6. Po dodaniu obu rekordów SRV wybierz kontrolkę Save (Zapisz) wskazaną na poniższej ilustracji.

  UnitedDomains-BP-Konfigurowanie-5-4

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×