Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Register365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Register365 jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów na Office 365 domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Register365, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Dziennik panelu sterowania na stronie

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz z listy rozwijanej pozycję DNS Settings (Ustawienia DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Kliknięcie pozycji DNS Settings (Ustawienia DNS) na liście

 3. Na stronie Add/Modify DNS Zone (Dodawanie/Modyfikowanie strefy DNS) w sekcji A, CNAME, AAAA, TXT and NS records (Rekordy A, CNAME, AAAA, TXT i SN) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Jeśli chcesz dodać wiersz, wybierz pozycję ADD A/CNAME RECORDS (+) (DODAJ REKORDY A/CNAME).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Nazwa hosta

  Typ

  Wynik

  Pozostaw to pole puste.

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Wprowadzanie wartości na stronie Add/Modify DNS Zone (Dodawanie/modyfikowanie strefy DNS)

 4. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Kliknij pozycję Save (Zapisz)

 5. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Register365, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Dziennik panelu sterowania na stronie

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz z listy rozwijanej pozycję DNS Settings (Ustawienia DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Kliknięcie pozycji DNS Settings (Ustawienia DNS) na liście

 3. Na stronie Add/Modify DNS Zone (Dodawanie/modyfikowanie strefy DNS) w sekcji Mail exchange records (Rekordy wymiany poczty) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Nazwa hosta

  Priority (Priorytet)

  Result (Wynik)

  Pozostaw to pole puste.

  1

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Wprowadzanie wartości na stronie Dodawanie/modyfikowanie strefy DNS

 4. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Kliknij przycisk Zapisz

 5. Jeśli na liście w sekcji Mail exchange records (Rekordy wymiany poczty) znajdują się jakiekolwiek inne rekordy MX, usuń je, zaznaczając poszczególne rekordy, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  Usuwanie rekordów w sekcji rekordów poczty programu exchange

 6. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Kliknij przycisk Zapisz

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Register365, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Dziennik panelu sterowania na stronie

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz z listy rozwijanej pozycję DNS Settings (Ustawienia DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Kliknięcie pozycji DNS Settings (Ustawienia DNS) na liście

 3. Na stronie Add/Modify DNS Zone (Dodawanie/modyfikowanie strefy DNS) w sekcji A, CNAME, AAAA, TXT and NS records (Rekordy A, CNAME, AAAA, TXT i SN) w polach nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Jeśli chcesz dodać wiersz, wybierz pozycję ADD A/CNAME RECORDS (+) (DODAJ REKORDY A/CNAME).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Type (Typ)

  Result (Wynik)

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Wprowadzanie wartości na stronie Dodawanie/modyfikowanie strefy DNS

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

  Kliknij przycisk Zapisz

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Register365, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Dziennik panelu sterowania na stronie

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz z listy rozwijanej pozycję DNS Settings (Ustawienia DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Kliknięcie pozycji DNS Settings (Ustawienia DNS) na liście

 3. Na stronie Add/Modify DNS Zone (Dodawanie/Modyfikowanie strefy DNS) w sekcji A, CNAME, AAAA, TXT and NS records (Rekordy A, CNAME, AAAA, TXT i SN) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Jeśli chcesz dodać wiersz, wybierz pozycję ADD A/CNAME RECORDS (+) (DODAJ REKORDY A/CNAME).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Nazwa hosta

  Type (Typ)

  Wynik

  Pozostaw to pole puste.

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wprowadzanie wartości na stronie Dodawanie/modyfikowanie strefy DNS

 4. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Kliknij przycisk Zapisz

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Register365, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Dziennik panelu sterowania na stronie

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz z listy rozwijanej pozycję DNS Settings (Ustawienia DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Kliknięcie pozycji DNS Settings (Ustawienia DNS) na liście

 3. Na stronie Add/Modify DNS Zone (Dodawanie/modyfikowanie strefy DNS) w sekcji Service records (Rekordy usług) w polach nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Name (Nazwa)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Result (Wynik)

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Wprowadzanie wartości w sekcji rekordy usługi

 4. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Kliknij przycisk Zapisz

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×