Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Register.com

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Register.com jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Register.com domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w witrynie Register.com w celu zweryfikowania, że jest się właścicielem domeny

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 0:44).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Register.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Wybierz pozycję Domains (Domeny).

 3. Wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

 4. Znajdź wiersz, który zawiera nazwę domeny, którą chcesz zmodyfikować; i, w tym wierszu, wybierz pozycję Zarządzaj.

 5. Przewiń w dół do sekcji Zaawansowane ustawienia techniczne, a następnie wybierz pozycję Edytuj rekordy TXT (SPF).

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Rekord TXT

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 7. Wybierz przycisk Kontynuuj.

 8. Na następnej stronie ponownie wybierz przycisk Continue (Kontynuuj), aby potwierdzić zmiany.

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 3:32).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Register.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Wybierz pozycję Domains (Domeny).

 3. Wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

 4. Znajdź wiersz, który zawiera nazwę domeny, którą chcesz zmodyfikować; i, w tym wierszu, wybierz pozycję Zarządzaj.

 5. Przewiń w dół do sekcji Advanced Technical Settings (Zaawansowane ustawienia techniczne) i wybierz pozycję Edit Mail Exchanger Records (Edytuj rekordy usługi wymiany poczty).

  Register-BP-Konfiguracja-2-1

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Priority (Priorytet).

  Nazwa hosta

  Priorytet (Priorytet)

  Mail server (Serwer poczty)

  @

  High (Wysoki)

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Uwagi: 

  • Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  • Jak to znaleźć?

  Register-BP-Konfiguracja-2-2

 7. Jeśli na liście znajdują się już jakiekolwiek inne rekordy MX, zaznacz te rekordy i usuń je.

  Register-BP-Konfiguracja-2-3

 8. Wybierz przycisk Kontynuuj.

  Register-BP-Konfiguracja-2-4

 9. Na następnej stronie ponownie wybierz przycisk Continue (Kontynuuj), aby potwierdzić i zapisać zmiany.

  Register-BP-Konfiguracja-2-5

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 4:23).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Register.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Wybierz pozycję Domains (Domeny).

 3. Wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

 4. Znajdź wiersz, który zawiera nazwę domeny, którą chcesz zmodyfikować; i, w tym wierszu, wybierz pozycję Zarządzaj.

 5. Przewiń w dół do sekcji Advanced Technical Settings (Zaawansowane ustawienia techniczne) i wybierz pozycję Edit Domain Aliases Records (Edytuj rekordy aliasów domeny).

  Register-BP-Konfiguracja-3-1

 6. Wybierz pozycję Add more domain aliases (Dodaj więcej aliasów domeny).

  Register-BP-Konfiguracja-3-2

 7. Dodawanie wymaganych rekordów CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Pierwsze pole (bez etykiety)

  Points to (Wskazuje)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Register-BP-Konfiguracja-3-3

 8. Po dodaniu wszystkich wymaganych rekordów CNAME wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  Register-BP-Konfiguracja-3-4

 9. Na następnej stronie ponownie wybierz przycisk Continue (Kontynuuj), aby potwierdzić i zapisać zmiany.

  Register-BP-Konfiguracja-3-5

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 5:12).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Register.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Wybierz pozycję Domains (Domeny).

 3. Wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

 4. Znajdź wiersz, który zawiera nazwę domeny, którą chcesz zmodyfikować; i, w tym wierszu, wybierz pozycję Zarządzaj.

 5. Przewiń do sekcji Advanced Technical Settings (Zaawansowane ustawienia techniczne) i wybierz pozycję Edit TXT Records (SPF) (Edytuj rekordy TXT — SPF).

  Register-BP-Konfiguracja-4-1

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Rekord TXT

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Register-BP-Konfiguracja-4-2

 7. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  Register-BP-Konfiguracja-4-3

 8. Na następnej stronie ponownie wybierz przycisk Continue (Kontynuuj), aby potwierdzić i zapisać zmiany.

  Register-BP-Konfiguracja-4-4

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 5:55).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Register.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Wybierz pozycję Domains (Domeny).

 3. Wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

 4. Znajdź wiersz, który zawiera nazwę domeny, którą chcesz zmodyfikować; i, w tym wierszu, wybierz pozycję Zarządzaj.

 5. Przewiń w dół do sekcji Advanced Technical Settings (Zaawansowane ustawienia techniczne) i wybierz pozycję Edit SRV Records (Edytuj rekordy SRV).

  Register-BP-Konfiguracja-5-1

 6. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV:

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Priority (Priorytet).

  Service (Usługa)

  Proto (Protokół)

  Name (Nazwa)

  Priorytet (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  _sip

  _tls

  @

  High (Wysoki)

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  _sipfederationtls

  _tcp

  @

  High (Wysoki)

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Register-BP-Konfiguracja-5-2

 7. Wybierz pozycję Add more SRV Records (Dodaj więcej rekordów SRV).

  Register-BP-Konfiguracja-5-3

 8. Dodaj drugi rekord SRV:

  W polach drugiego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z drugiego wiersza powyższej tabeli.

 9. Po dodaniu obu rekordów SRV wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  Register-BP-Konfiguracja-5-4

 10. Na następnej stronie ponownie wybierz przycisk Continue (Kontynuuj), aby potwierdzić i zapisać zmiany.

  Register-BP-Konfiguracja-5-5

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×