Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Net4.in

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Net4.in jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które trzeba dodać. (Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Net4.in Twoja domena będzie skonfigurowana do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Net4.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Zaloguj się na stronie domeny

 2. Na stronie Domains (Domeny) w obszarze My Services (Moje usługi) wybierz pozycję Domain Names (Nazwy domen).

  Wybierz pozycję Nazwy domen

 3. Na stronie My Domain Names (Moje nazwy domen) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Wybierz nazwę domeny

 4. Na stronie Manage My Services (Zarządzanie moimi usługami) wybierz kartę DNS.

  Wybierz kartę DNS

 5. W polach nowego rekordu w sekcji DNS Records: nazwa_domeny (Rekordy DNS: nazwa_domeny) wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  W witrynie Net4.in wartość pola Host jest podawana automatycznie.

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Host

  Data (Dane)

  3600

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  TXT

  Ta wartość jest podawana automatycznie przez serwer.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Wprowadź wartości DNS

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Wybierz pozycję Utwórz

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Net4.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Zaloguj się na stronie domeny

 2. Na stronie Domains (Domeny) w obszarze My Services (Moje usługi) wybierz pozycję Domain Names (Nazwy domen).

  Wybierz pozycję Nazwy domen

 3. Na stronie My Domain Names (Moje nazwy domen) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Wybierz nazwę domeny

 4. Na stronie Manage My Services (Zarządzanie moimi usługami) wybierz kartę DNS.

  Wybierz kartę DNS

 5. W polach nowego rekordu w sekcji DNS Records: nazwa_domeny (Rekordy DNS: nazwa_domeny) wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Typ

  Data (Dane)

  Priority (Priorytet)

  3600

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  MX

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  1

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Wprowadź odpowiednie wartości DNS

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Wybierz pozycję Utwórz

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je wszystkie, zaznaczając odpowiadające im pola wyboru.

  Zaznacz pole wyboru, aby usunąć

 8. Wybierz pozycję Multiple Delete (Usuń wiele elementów).

  Wybierz pozycję Usuń wiele elementów

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Net4.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Zaloguj się na stronie domeny

 2. Na stronie Domains (Domeny) w obszarze My Services (Moje usługi) wybierz pozycję Domain Names (Nazwy domen).

  Wybierz pozycję Nazwy domen

 3. Na stronie My Domain Names (Moje nazwy domen) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Wybierz nazwę domeny

 4. Na stronie Manage My Services (Zarządzanie moimi usługami) wybierz kartę DNS.

  Wybierz kartę DNS

 5. Utwórz pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W polach nowego rekordu w sekcji DNS Records: nazwa_domeny (Rekordy DNS: nazwa_domeny) wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Host

  Data (Dane)

  3600

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  3600

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com

  3600

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  3600

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  3600

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  3600

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Utwórz rekordy CNAME

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Wybierz pozycję Utwórz

 7. Utwórz pięć pozostałych rekordów CNAME w ten sam sposób, używając wartości z pozostałych pięciu wierszy tabeli.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Net4.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Zaloguj się na stronie domeny

 2. Na stronie Domains (Domeny) w obszarze My Services (Moje usługi) wybierz pozycję Domain Names (Nazwy domen).

  Wybierz pozycję Nazwy domen

 3. Na stronie My Domain Names (Moje nazwy domen) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Wybierz nazwę domeny

 4. Na stronie Manage My Services (Zarządzanie moimi usługami) wybierz kartę DNS.

  Wybierz kartę DNS

 5. W polach nowego rekordu w sekcji DNS Records: nazwa_domeny (Rekordy DNS: nazwa_domeny) wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Host

  Data (Dane)

  3600

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  TXT

  (Ta wartość jest podawana automatycznie przez serwer).

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wprowadź odpowiednie wartości DNS

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Wybierz pozycję Utwórz

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Net4.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Zaloguj się na stronie domeny

 2. Na stronie Domains (Domeny) w obszarze My Services (Moje usługi) wybierz pozycję Domain Names (Nazwy domen).

  Wybierz pozycję Nazwy domen

 3. Na stronie My Domain Names (Moje nazwy domen) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Wybierz nazwę domeny

 4. Na stronie Manage My Services (Zarządzanie moimi usługami) wybierz kartę DNS.

  Wybierz kartę DNS

 5. Utwórz pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W polach nowego rekordu w sekcji DNS Records: nazwa_domeny (Rekordy DNS: nazwa_domeny) wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Host

  Data (Dane)

  3600

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  SRV

  sip._tls.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  (Dodaj tę wartość przed pozycją nazwa_domeny pokazaną w polu Host. Na przykład _sip._tls.contoso.com).

  100 443 sipdir.online.lync.com 1

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  3600

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  SRV

  _sipfederationtls._tcp.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  (Dodaj tę wartość przed pozycją nazwa_domeny pokazaną w polu Host. Na przykład _sipfederationtls._tcp.contoso.com).

  100 5061 sipfed.online.lync.com 1

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Utwórz rekordy SRV

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Wybierz pozycję Utwórz

 7. Aby dodać drugi rekord SRV, ponownie wybierz pozycję SRV, utwórz rekord za pomocą wartości z drugiego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Create (Utwórz), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×