Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie NearlyFreeSpeech.net

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna NearlyFreeSpeech.net jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, w programie Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie NearlyFreeSpeech.net domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NearlyFreeSpeech.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. . W sekcji Domains Znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie w kolumnie DNS dla tej domeny, wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Na stronie DNS w obszarze Actions (Akcje) wybierz pozycję Add a DNS Resource Record (Dodaj rekord DNS zasobu).

 4. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Nazwa

  Typ

  Data (Dane)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Pozostaw to pole puste.

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

  3600.

 5. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

 6. Wybierz pozycję kliknij tutaj, aby kontynuować..., aby powrócić do strony DNS.

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NearlyFreeSpeech.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. . W sekcji Domains Znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie w kolumnie DNS dla tej domeny, wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Na stronie DNS w obszarze Actions (Akcje) wybierz pozycję Add a DNS Resource Record (Dodaj rekord DNS zasobu).

 4. W polach nowego rekordu wpisz lub wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Nazwa

  Typ

  Data (Dane)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Pozostaw to pole puste.

  MX

  0 <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  0 to wartość priorytetu rekordu MX. Dodaj ją na początku wartości MX i oddziel ją od pozostałych wartości spacją.

  Uwagi: 

  • Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  • Jak to znaleźć?

  3600.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-2-1

 5. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-2-2

 6. Wybierz pozycję Click here to continue... (Kliknij tutaj, aby kontynuować), aby powrócić do strony DNS.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-2-4

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je:

  Dla jednego z dodatkowych rekordów MX wybierz pozycję Remove (Usuń) w kolumnie X.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-2-3

 8. Wybierz pozycję Click here to continue (Kliknij tutaj, aby kontynuować), aby powrócić do strony DNS.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-2-4

 9. Powtarzaj te same kroki w celu usunięcia wszystkich innych rekordów MX — najpierw wybierz pozycję Remove (Usuń) w kolumnie X, a następnie pozycję Click here to continue (Kliknij tutaj, aby kontynuować), aby powrócić do strony DNS — aż na liście zostanie tylko rekord utworzony wcześniej przez Ciebie.

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NearlyFreeSpeech.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. . W sekcji Domains Znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie w kolumnie DNS dla tej domeny, wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Na stronie DNS w obszarze Actions (Akcje) wybierz pozycję Add a DNS Resource Record (Dodaj rekord DNS zasobu).

 4. Dodaj pierwszy rekord CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Nazwa

  Typ

  Data (Dane)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  sip

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-3-1

 5. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-3-2

 6. Wybierz pozycję Click here to continue (Kliknij tutaj, aby kontynuować), aby powrócić do strony DNS.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-2-4

 7. Aby dodać pięć pozostałych rekordów CNAME, ponownie wybierz pozycję Add a DNS Resource Record (Dodaj rekord zasobu DNS), utwórz rekord, korzystając z wartości z następnego wiersza tabeli, i ponownie wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord) w celu uzupełnienia tego rekordu oraz pozycję Click here to continue (Kliknij tutaj, aby kontynuować) w celu powrotu do strony DNS.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NearlyFreeSpeech.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. . W sekcji Domains Znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie w kolumnie DNS dla tej domeny, wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Na stronie DNS w obszarze Actions (Akcje) wybierz pozycję Add a DNS Resource Record (Dodaj rekord DNS zasobu).

 4. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Nazwa

  Typ

  Data (Dane)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Pozostaw to pole puste.

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  3600.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-4-1

 5. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-4-2

 6. Wybierz pozycję Click here to continue (Kliknij tutaj, aby kontynuować), aby powrócić do strony DNS.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-2-4

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NearlyFreeSpeech.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. . W sekcji Domains Znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie w kolumnie DNS dla tej domeny, wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Na stronie DNS w obszarze Actions (Akcje) wybierz pozycję Add a DNS Resource Record (Dodaj rekord DNS zasobu).

 4. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV:

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Nazwa

  Typ

  Data (Dane)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  _sip._tls

  SRV

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  3600.

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  3600.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-5-1

 5. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-5-2

 6. Wybierz pozycję Click here to continue (Kliknij tutaj, aby kontynuować), aby powrócić do strony DNS.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfigurowanie-2-4

 7. Aby dodać drugi rekord SRV, ponownie wybierz pozycję Add a DNS Resource Record (Dodaj rekord zasobu DNS), utwórz rekord, korzystając z wartości z drugiego wiersza tabeli, i ponownie wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord) w celu uzupełnienia tego rekordu oraz pozycję Click here to continue (Kliknij tutaj, aby kontynuować) w celu powrotu do strony DNS.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×