Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie name.com

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna name.com jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie name.com domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie name.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Name-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zmodyfikować.

  Name-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W kolumnie Details (Szczegóły) wybierz pozycję DNS Records (Rekordy DNS).

  Name-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Type (Typ)

  Host

  Answer (Odpowiedź)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT

  Pozostaw to pole puste.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Użyj wartości domyślnej (300).

  Name-BP-Weryfikacja-1-1

 5. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Name-BP-Verify-1-2

 6. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie name.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Name-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zmodyfikować.

  Name-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W kolumnie Details (Szczegóły) wybierz pozycję DNS Records (Rekordy DNS).

  Name-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Type (Typ)

  Host

  Answer (Odpowiedź)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Prio (Priorytet)

  MX

  Pozostaw to pole puste.

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Użyj wartości domyślnej (300).

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Name-BP-Konfigurowanie-2-1

 5. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Name-BP-Konfigurowanie-2-2

 6. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń każdy z nich przy użyciu poniższej dwuetapowej procedury:

  Dla każdego rekordu MX wybierz pozycję Delete (Usuń) w kolumnie Actions (Akcje).

  Name-BP-Konfigurowanie-2-3

  Aby potwierdzić każde usunięcie, wybierz ponownie pozycję Delete (Usuń) w kolumnie Actions (Akcje).

  Name-BP-Konfigurowanie-2-4

  Powtórz tę dwuetapową procedurę, aż usuniesz wszystkie pozostałe rekordy MX.

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie name.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Name-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zmodyfikować.

  Name-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W kolumnie Details (Szczegóły) wybierz pozycję DNS Records (Rekordy DNS).

  Name-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Dodaj pierwszy rekord CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Type (Typ)

  Host

  Answer (Odpowiedź)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  Użyj wartości domyślnej (300).

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com

  Użyj wartości domyślnej (300).

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  Użyj wartości domyślnej (300).

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  Użyj wartości domyślnej (300).

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  Użyj wartości domyślnej (300).

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

  Użyj wartości domyślnej (300).

  Name-BP-Konfigurowanie-3-1

 5. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord), aby dodać pierwszy rekord.

  Name-BP-Konfigurowanie-3-2

 6. Dodaj drugi rekord CNAME.

  Użyj wartości z drugiego wiersza powyższej tabeli, a następnie wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord), aby dodać drugi rekord.

  Dodaj pozostałe rekordy w taki sam sposób, używając wartości z trzeciego, czwartego, piątego i szóstego wiersza tabeli.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie name.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Name-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zmodyfikować.

  Name-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W kolumnie Details (Szczegóły) wybierz pozycję DNS Records (Rekordy DNS).

  Name-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Type (Typ)

  Host

  Answer (Odpowiedź)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Użyj wartości domyślnej (300).

  Name-BP-Konfigurowanie-4-1

 5. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Name-BP-Konfigurowanie-4-2

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie name.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Name-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zmodyfikować.

  Name-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W kolumnie Details (Szczegóły) wybierz pozycję DNS Records (Rekordy DNS).

  Name-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Dodaj pierwszy rekord SRV:

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Type (Typ)

  Service (Usługa)

  Weight (Waga)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Prio (Priorytet)

  Protocol (Protokół)

  Port

  Target (Element docelowy)

  SRV

  sip

  1

  Użyj wartości domyślnej (300).

  100

  tls

  443

  sipdir.online.lync.com

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  SRV

  sipfederationtls

  1

  Użyj wartości domyślnej (300).

  100

  tcp

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Name-BP-Konfigurowanie-5-1

 5. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Name-BP-Konfigurowanie-5-2

 6. Dodaj drugi rekord SRV:

  Użyj wartości z następnego wiersza powyższej tabeli, a następnie wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord), aby dodać drugi rekord.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×