Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie myhosting.com

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna myhosting.com jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, w programie Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie myhosting.com domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie MyHosting, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W sekcji Domains (Domeny) wybierz pozycję Registered Domains (Zarejestrowane domeny).

 3. W obszarze Registered Domains (Zarejestrowane domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie, w tym samym wierszu, wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

 4. Wybierz kartę DNS a następnie wybierz pozycję DNS Records (Rekordy DNS).

 5. Wybierz pozycję Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS).

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość DNS Record Type (Typ rekordu DNS).

  Typ rekordu DNS

  Domena

  Dane

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT

  Pozostaw to pole puste.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

 7. Wybierz przycisk Zakończ.

 8. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie MyHosting, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W sekcji Domains (Domeny) wybierz pozycję Registered Domains (Zarejestrowane domeny).

 3. W obszarze Registered Domains (Zarejestrowane domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie, w tym samym wierszu, wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

 4. Wybierz kartę DNS a następnie wybierz pozycję DNS Records (Rekordy DNS).

 5. Wybierz pozycję Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS).

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości pól DNS Record Type (Typ rekordu DNS) oraz Preference (Preferencja).

  DNS Record Type (Typ rekordu DNS)

  Mail domain (Domena poczty)

  Preference (Preferencja)

  Mail exchanger (Usługa wymiany poczty)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  MX

  Pozostaw to pole puste.

  Very high (10) (Bardzo wysoki — 10)

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwagi: 

  • Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  • Jak to znaleźć?

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  MyHosting-BP-Konfigurowanie-2-1

 7. Wybierz przycisk Zakończ.

  MyHosting-BP-Konfigurowanie-2-2

 8. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je, wybierając wszystkie rekordy.

  MyHosting-BP-Konfigurowanie-2-3-1

 9. Wybierz pozycję Delete (Usuń).

  MyHosting-BP-Konfigurowanie-2-3-2

 10. Jeśli w poprzednim kroku usunięto jakiekolwiek rekordy MX, wybierz przycisk OK w oknie dialogowym potwierdzenia.

  MyHosting-BP-Konfigurowanie-2-4

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie MyHosting, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W sekcji Domains (Domeny) wybierz pozycję Registered Domains (Zarejestrowane domeny).

 3. W obszarze Registered Domains (Zarejestrowane domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie, w tym samym wierszu, wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

 4. Wybierz kartę DNS a następnie wybierz pozycję DNS Records (Rekordy DNS).

 5. Wybierz pozycję Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS).

 6. Dodaj pierwszy rekord CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość DNS Record Type (Typ rekordu DNS).

  DNS Record Type (Typ rekordu DNS)

  Domain (Domena)

  Canonical name (Nazwa kanoniczna)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  MyHosting-BP-Konfigurowanie-3-1

 7. Wybierz przycisk Zakończ.

  MyHosting-BP-Konfigurowanie-3-2

 8. Aby dodać każdy z pięciu pozostałych rekordów CNAME, wybierz ponownie polecenie Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS), utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Finish (Zakończ), aby ukończyć tworzenie rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie MyHosting, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W sekcji Domains (Domeny) wybierz pozycję Registered Domains (Zarejestrowane domeny).

 3. W obszarze Registered Domains (Zarejestrowane domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie, w tym samym wierszu, wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

 4. Wybierz kartę DNS a następnie wybierz pozycję DNS Records (Rekordy DNS).

 5. Wybierz pozycję Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS).

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość DNS Record Type (Typ rekordu DNS).

  DNS Record Type (Typ rekordu DNS)

  Domain (Domena)

  Data (Dane)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  MyHosting-BP-Konfigurowanie-4-1

 7. Wybierz przycisk Zakończ.

  MyHosting-BP-Konfigurowanie-4-2

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie MyHosting, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W sekcji Domains (Domeny) wybierz pozycję Registered Domains (Zarejestrowane domeny).

 3. W obszarze Registered Domains (Zarejestrowane domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie, w tym samym wierszu, wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

 4. Wybierz kartę DNS a następnie wybierz pozycję DNS Records (Rekordy DNS).

 5. Wybierz pozycję Add New DNS Record (Dodaj nowy rekord DNS).

 6. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Wybierz z list rozwijanych wartości pól DNS Record Type (Typ rekordu DNS), Protocol (Protokół) oraz Preference (Preferencja). Lista Protocol (Protokół) to lista rozwijana bez etykiety po prawej stronie pola Service (Usługa). Pole Port to pole bez etykiety po prawej stronie pola Server Host (Host serwera).

  DNS Record Type (Typ rekordu DNS)

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  Preference (Preferencja)

  Weight (Waga)

  Server Host (Serwer hosta)

  Port

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  SRV

  sip

  tls

  Custom (100) (Niestandardowe — 100)

  1

  sipdir.online.lync.com.

  443

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  Custom (100) (Niestandardowe — 100)

  1

  sipfed.online.lync.com.

  5061

  Wybierz pozycję Custom (Niestandardowy) i wprowadź wartość 3600.

  MyHosting-BP-Konfigurowanie-5-1

 7. Wybierz przycisk Zakończ.

  MyHosting-BP-Konfigurowanie-5-2

 8. Aby dodać drugi rekord SRV, ponownie wybierz pozycję Add New DNS Record, utwórz rekord za pomocą wartości z drugiego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Finish (Zakończ), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×