Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Melbourne IT

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Melbourne IT jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online i tym podobne.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Melbourne IT domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 0:51).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Melbourne IT, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji My Purchases (Moje zakupy) wybierz pozycję Manage Domain Names (Zarządzaj nazwami domen).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W obszarze Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W sekcji DNS w wierszu DNS Status (Stan systemu DNS) wybierz pozycję Manage Power DNS (Zarządzaj systemem Power DNS).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Przewiń w dół do sekcji TXT Records (Rekordy TXT) i w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej poniższe wartości.

  HOSTNAME (NAZWA HOSTA)

  TXT VALUE (WARTOŚĆ TXT)

  Użyj swojej nazwy domeny.

  Przykład: contoso.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  MelbourneIT-BP-Verify-1-1

 6. Wybierz przycisk Add (Dodaj) wskazany na poniższej ilustracji.

  MelbourneIT-BP-Verify-1-2

 7. Wybierz pozycję Edit (Edytuj) dla właśnie utworzonego rekordu.

  MelbourneIT-BP-Verify-1-3

 8. Wybierz pozycję 3600 dla wartości TTL (SEC) (Czas wygaśnięcia w sekundach).

  MelbourneIT-BP-Verify-1-4

 9. Wybierz pozycję Update (Aktualizuj).

  Najważniejsze-wskazówki-dotyczące-weryfikowania-MelbourneIT-1-5

 10. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 4:03).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Melbourne IT, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji My Purchases (Moje zakupy) wybierz pozycję Manage Domain Names (Zarządzaj nazwami domen).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W obszarze Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W sekcji DNS w wierszu DNS Status (Stan systemu DNS) wybierz pozycję Manage Power DNS (Zarządzaj systemem Power DNS).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Przewiń w dół do sekcji MX Records (Rekordy MX). W polach nowego rekordu wpisz lub wklej poniższe wartości.

  HOSTNAME (Nazwa hosta)

  ADDRESS (Adres)

  PRIORITY (Priorytet)

  Użyj swojej nazwy domeny.

  Przykład: contoso.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-2-1

 6. Wybierz przycisk Add (Dodaj) wskazany na poniższej ilustracji.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-2-2

 7. Wybierz pozycję Edit (Edytuj) dla właśnie utworzonego rekordu.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-2-3

 8. Wybierz pozycję 3600 dla wartości TTL (SEC) (Czas wygaśnięcia w sekundach).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-2-4

 9. Wybierz pozycję Update (Aktualizuj).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-2-5

 10. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń każdy z nich, wybierając pozycję Delete (Usuń) w wierszu odpowiedniego rekordu.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-2-6

 11. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-2-7

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 4:57).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Melbourne IT, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji My Purchases (Moje zakupy) wybierz pozycję Manage Domain Names (Zarządzaj nazwami domen).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W obszarze Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W sekcji DNS w wierszu DNS Status (Stan systemu DNS) wybierz pozycję Manage Power DNS (Zarządzaj systemem Power DNS).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Przewiń w dół do sekcji A, CNAME, AAAA Records (Rekordy A, CNAME, AAAA) i utwórz pierwszy z czterech wymaganych rekordów CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość TYPE (Typ).

  HOSTNAME (Nazwa hosta)

  POINTS TO (Wskazuje)

  TYPE (Typ)

  autodiscover.nazwa_domeny.

  Wartość "automatyczne wykrywanie" musisz dodane na początku nazwy domeny jako jeden ciąg i oddzielonych kropką.
  Na przykład:
  Autodiscover.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  sip.nazwa_domeny.

  Wartość "sip" musisz dodane na początku nazwy domeny jako jeden ciąg znaków i oddzielonych kropką.
  Na przykład:
  SIP.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  lyncdiscover.nazwa_domeny.

  Wartość "lyncdiscover" należy dodane na początku nazwy domeny jako jeden ciąg znaków i oddzielonych kropką.
  Na przykład:
  lyncdiscover.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  msoid.nazwa_domeny.

  Wartość "msoid" należy dodane na początku nazwy domeny jako jeden ciąg znaków i oddzielonych kropką.
  Na przykład:
  msoid.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  enterpriseregistration.nazwa_domeny.

  Wartość "enterpriseregistration" należy dodane na początku nazwy domeny jako jeden ciąg znaków i oddzielonych kropką.
  Na przykład:
  enterpriseregistration.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  Wartość "enterpriseenrollment" należy dodane na początku nazwy domeny jako jeden ciąg znaków i oddzielonych kropką.
  Na przykład:
  enterpriseenrollment.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-3-1

 6. Wybierz przycisk Add (Dodaj) wskazany na poniższej ilustracji, aby dodać pierwszy rekord.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-3-2

 7. Wybierz pozycję Edit (Edytuj) dla właśnie utworzonego rekordu.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-3-3

 8. Wybierz pozycję 3600 dla wartości TTL (SEC) (Czas wygaśnięcia w sekundach).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-3-4

 9. Wybierz pozycję Update (Aktualizuj).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-3-5

 10. Utwórz drugi rekord CNAME, korzystając z tej samej procedury.

  W polach drugi rekord wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z drugiego wiersza powyższej tabeli, wybierz przycisk Dodaj, aby dodać rekord, wybierz polecenie Edytuj w nowym rekordzie, jego wartość Ustawienia TTL (SEC)3600, a następnie wybierz aktualizacji .

  Dodaj pozostałe rekordy CNAME w taki sam sposób, używając wartości z trzeciego, czwartego, piątego i szóstego wiersza tabeli.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 6:01).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Melbourne IT, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji My Purchases (Moje zakupy) wybierz pozycję Manage Domain Names (Zarządzaj nazwami domen).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W obszarze Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W sekcji DNS w wierszu DNS Status (Stan systemu DNS) wybierz pozycję Manage Power DNS (Zarządzaj systemem Power DNS).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Przewiń w dół do sekcji TXT Records (Rekordy TXT). W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej poniższe wartości.

  HOSTNAME (Nazwa hosta)

  TXT VALUE (WARTOŚĆ TXT)

  Użyj swojej nazwy domeny.

  Przykład: contoso.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-4-1

 6. Wybierz przycisk Add (Dodaj) wskazany na poniższej ilustracji.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-4-2

 7. Wybierz pozycję Edit (Edytuj) dla właśnie utworzonego rekordu.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-4-3

 8. Wybierz pozycję 3600 dla wartości TTL (SEC) (Czas wygaśnięcia w sekundach).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-4-4

 9. Wybierz pozycję Update (Aktualizuj).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-4-5

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 6:47).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Melbourne IT, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji My Purchases (Moje zakupy) wybierz pozycję Manage Domain Names (Zarządzaj nazwami domen).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W obszarze Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W sekcji DNS w wierszu DNS Status (Stan systemu DNS) wybierz pozycję Manage Power DNS (Zarządzaj systemem Power DNS).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Przewiń w dół do sekcji SRV Records (Rekordy SRV) i utwórz pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Name (Nazwa)

  Priority (Priorytet)

  Port

  Weight (Waga)

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  Target (Element docelowy)

  Użyj swojej nazwy domeny.

  Przykład: contoso.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  100

  443

  1

  _sip

  _tls

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Użyj swojej nazwy domeny.

  Przykład: contoso.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  100

  5061

  1

  _sipfederationtls

  _tcp

  sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-5-1

 6. Wybierz przycisk Add (Dodaj) wskazany na poniższej ilustracji, aby dodać pierwszy rekord.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-5-2

 7. Wybierz pozycję Edit (Edytuj) dla właśnie utworzonego rekordu.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-5-3

 8. Wybierz pozycję 3600 dla wartości TTL (SEC) (Czas wygaśnięcia w sekundach).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-5-4

 9. Wybierz pozycję Update (Aktualizuj).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-5-5

 10. Utwórz drugi rekord SRV, korzystając z tej samej procedury.

  W polach drugi rekord wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z drugiego wiersza powyższej tabeli, wybierz przycisk Dodaj, aby dodać rekord, wybierz polecenie Edytuj w nowym rekordzie, jego wartość Ustawienia TTL (SEC)3600, a następnie wybierz aktualizacji .

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×