Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie IP Mirror

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli lustrzane IP jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, program Skype dla firm Online, i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów na lustrzane IP domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Ważne: Niektóre konta w witrynie IP Mirror są ograniczone limitem 10 rekordów DNS. Aby upewnić się, że limit ten nie wpływa na Twoje konto, zalecamy usunięcie tego rekordu po zakończeniu weryfikacji Twojej domeny.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w lustrzane IP przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. W kolumnie Manage Domain (Zarządzanie domeną) wybierz pozycję My Domains (Moje domeny).

 3. Na stronie My Domains (Moje domeny) wybierz pozycję View All (Wyświetl wszystkie).

 4. Na stronie My Domains (Moje domeny) w sekcji Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę aktualizowanej domeny.

 5. Na stronie Domain Properties (Właściwości domeny) wybierz pozycję Edit DNS Record (Edytuj rekord DNS).

 6. Na stronie Edytowanie rekordu DNS u góry sekcji domeny Sprawdź wartość w polu TTL.

  Jeśli wartość TTL nie skonfigurowano już 300, jest ustawiony 300 teraz. (Wartość ta jest ustawiona tylko raz, i są stosowane do wszystkich rekordów DNS w celu lustrzane IP).

 7. Będąc nadal na stronie Edytowanie rekordu DNS w sekcji Rekordy TXT wybierz Host + ikonę.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 8. W sekcji Rekordy TXT w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Host

  Description (Opis)

  Pozostaw to pole puste.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 9. Wybierz pozycję Zapisz.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 10. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w lustrzane IP przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. W kolumnie Zarządzania domeną wybierz pozycję Moje domeny.

 3. Na stronie My Domains (Moje domeny) wybierz pozycję View All (Wyświetl wszystkie).

 4. Na stronie Moje domeny w sekcji Nazwa domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

 5. Na stronie Domain Properties (Właściwości domeny) wybierz pozycję Edit DNS Record (Edytuj rekord DNS).

 6. Na stronie Edytowanie rekordu DNS u góry sekcji domeny Sprawdź wartość w polu TTL.

  Jeśli wartość TTL nie skonfigurowano już 300, jest ustawiony 300 teraz. (Wartość ta jest ustawiona tylko raz, i są stosowane do wszystkich rekordów DNS w celu lustrzane IP).

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. Będąc nadal na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) w sekcji MX Records (Rekordy MX), wybierz ikonę Host +.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-1

 8. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Host

  Priority (Priorytet)

  Mail server (Serwer poczty)

  Pozostaw to pole puste.

  1

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwagi: 

  • Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  • Jak to znaleźć?

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-2

 9. Wybierz pozycję Zapisz.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-3

 10. Jeśli w sekcji MX Records (Rekordy MX) istnieją inne rekordy MX, usuń jeden z nich, wybierając odpowiadającą mu ikonę Delete (trash can) (Usuń — kosz na śmieci).

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-4

 11. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-5

 12. Wykonaj te same kroki — wybierz ikonę Delete (trash can) (Usuń — kosz na śmieci), a następnie pozycję OK, aby potwierdzić — w celu usunięcia wszystkich pozostałych rekordów MX z listy, pozostawiając tylko ten, który utworzono we wcześniejszej części tej procedury.

 13. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-3

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w lustrzane IP przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. W kolumnie Zarządzania domeną wybierz pozycję Moje domeny.

 3. Na stronie My Domains (Moje domeny) wybierz pozycję View All (Wyświetl wszystkie).

 4. Na stronie Moje domeny w sekcji Nazwa domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

 5. Na stronie Właściwości domeny wybierz pozycję Edytuj rekord DNS.

 6. Na stronie Edytowanie rekordu DNS u góry sekcji domeny Sprawdź wartość w polu TTL.

  Jeśli wartość TTL nie skonfigurowano już 300, jest ustawiony 300 teraz. (Wartość ta jest ustawiona tylko raz, i są stosowane do wszystkich rekordów DNS w celu lustrzane IP).

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. Pozostając na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) w sekcji CNAME Records (Rekordy CNAME), wybierz ikonę Alias Name + (Nazwa aliasu +) sześć razy, aby utworzyć sześć pustych wierszy.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-3-1

 8. W polach nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Alias Name (Nazwa aliasu)

  Is an alias for (Alias dla)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-3-2

 9. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-3-3

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w lustrzane IP przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. W kolumnie Zarządzania domeną wybierz pozycję Moje domeny.

 3. Na stronie My Domains (Moje domeny) wybierz pozycję View All (Wyświetl wszystkie).

 4. Na stronie Moje domeny w sekcji Nazwa domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

 5. Na stronie Właściwości domeny wybierz pozycję Edytuj rekord DNS.

 6. Na stronie Edytowanie rekordu DNS u góry sekcji domeny Sprawdź wartość w polu TTL.

  Jeśli wartość TTL nie skonfigurowano już 300, jest ustawiony 300 teraz. (Wartość ta jest ustawiona tylko raz, i są stosowane do wszystkich rekordów DNS w celu lustrzane IP).

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. Będąc nadal na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) w sekcji TXT Records (Rekordy TXT), wybierz ikonę Host +.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-4-1

 8. W polu nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Host

  Opis

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-4-2

 9. Wybierz pozycję Zapisz.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w lustrzane IP przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. W kolumnie Zarządzania domeną wybierz pozycję Moje domeny.

 3. Na stronie My Domains (Moje domeny) wybierz pozycję View All (Wyświetl wszystkie).

 4. Na stronie Moje domeny w sekcji Nazwa domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

 5. Na stronie Właściwości domeny wybierz pozycję Edytuj rekord DNS.

 6. Na stronie Edytowanie rekordu DNS u góry sekcji domeny Sprawdź wartość w polu TTL.

  Jeśli wartość TTL nie skonfigurowano już 300, jest ustawiony 300 teraz. (Wartość ta jest ustawiona tylko raz, i są stosowane do wszystkich rekordów DNS w celu lustrzane IP).

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. Pozostając na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) w sekcji SRV Records (Rekordy SRV), wybierz ikonę Host + dwa razy, aby utworzyć dwa puste wiersze.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-5-1

 8. W polach nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Host

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-5-2

 9. Wybierz pozycję Zapisz.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-5-3

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×