Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Hover

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Hover jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy należy dodać. Wykonaj poniższe czynności lub Obejrzyj klip wideo. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskiwanie pomocy technicznej.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Hover domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Hover, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Logowanie się

 2. W obszarze Manage Your Domains (Zarządzanie domenami) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  Wybierz domenę

 3. Wybierz kartę DNS.

  Wybierz kartę DNS

 4. Wybierz pozycję Add New (Dodaj nowy).

  Wybierz pozycję Add New (Dodaj nowy)

 5. W polach nowego rekordu wybierz pozycję TXT dla ustawienia Record Type (Typ rekordu), a następnie wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta

  Typ rekordu

  Value (Wartość)

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Wpisz lub skopiuj i wklej wartości DNS

 6. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Kliknij pozycję Save (Zapisz)

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Hover, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Logowanie się

 2. W obszarze Manage Your Domains (Zarządzanie domenami) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  Wybierz domenę

 3. Wybierz kartę DNS.

  Wybierz kartę DNS

 4. Wybierz pozycję Add New (Dodaj nowy).

  Wybierz pozycję Add New (Dodaj nowy)

 5. W polach nowego rekordu wybierz pozycję MX dla ustawienia Record Type (Typ rekordu), a następnie wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Hostname (Nazwa hosta)

  Typ rekordu

  Priority (Priorytet)

  Hostname (Nazwa hosta)

  @

  MX

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Wpisz lub skopiuj i Wklej wartości DNS

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  Wybierz pozycję Zapisz

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń każdy z nich przy użyciu poniższej dwuetapowej procedury:

  Najpierw umieść wskaźnik myszy na rekordzie, który chcesz usunąć, i wybierz pozycję Delete (Usuń).

  Wskaźnik myszy na i wybierz polecenie Usuń

  Następnie wybierz pozycję Yes (Tak), aby potwierdzić każde usunięcie.

  Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie

  Powtarzaj ten proces, aż usuniesz wszystkie rekordy MX za wyjątkiem tego, który został utworzony w tej procedurze.

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Hover, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Logowanie się

 2. W obszarze Manage Your Domains (Zarządzanie domenami) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  Wybierz domenę

 3. Wybierz kartę DNS.

  Wybierz kartę DNS

 4. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  Wybierz pozycję Add New (Dodaj nowy).

  Wybierz pozycję Dodaj nową

 5. W pustych pól dla nowego rekordu wybierz Typ rekorduCNAME i wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza w tabeli poniżej.

  Hostname (Nazwa hosta)

  Typ rekordu

  Target Host (Host docelowy)

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Wpisz lub skopiuj i Wklej wartości DNS

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  Wybierz pozycję Zapisz

 7. Przy użyciu poprzednich trzech kroków i wartości z pozostałych pięciu wierszy w tabeli dodaj pozostałe pięć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Hover, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Logowanie się

 2. W obszarze Manage Your Domains (Zarządzanie domenami) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  Wybierz domenę

 3. Wybierz kartę DNS.

  Wybierz kartę DNS

 4. Wybierz pozycję Add New (Dodaj nowy).

  Wybierz pozycję Add New (Dodaj nowy)

 5. W polach nowego rekordu wybierz pozycję TXT dla ustawienia Record Type (Typ rekordu), a następnie wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta

  Typ rekordu

  Wartość

  @

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wpisz lub skopiuj i Wklej wartości DNS

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  Wybierz pozycję Zapisz

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Hover, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Logowanie się

 2. W obszarze Manage Your Domains (Zarządzanie domenami) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  Wybierz domenę

 3. Wybierz kartę DNS.

  Wybierz kartę DNS

 4. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  Wybierz pozycję Add New (Dodaj nowy).

  Wybierz pozycję Dodaj nową

 5. W pustych pól dla nowego rekordu wybierz Typ rekorduSRV, a następnie wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza w poniższej tabeli.

  Hostname (Nazwa hosta)

  Typ rekordu

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  _sip._tls

  SRV

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Wpisz lub skopiuj i Wklej wartości DNS

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  Wybierz pozycję Zapisz

 7. Przy użyciu poprzednich trzech kroków i wartości z drugiego wiersza w tabeli dodaj drugi rekord SRV.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×