Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Google Domains

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Google Domains jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, programu Lync itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w Google Domains domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Google Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. W tym celu:

  1. Wybierz pozycję Zaloguj.

  2. Wprowadź poświadczenia logowania, a następnie ponownie wybierz pozycję Zaloguj się.

 2. Na stronie Domains (Domeny) w sekcji Domain (Domena) wybierz pozycję Configure DNS (Skonfiguruj DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

 3. W sekcji niestandardowe rekordy zasobów w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Data (Dane)

  @

  TXT

  1H

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 4. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

 5. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Google Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. W tym celu:

  1. Wybierz pozycję Zaloguj.

  2. Wprowadź poświadczenia logowania, a następnie ponownie wybierz pozycję Zaloguj się.

 2. Na stronie Domains (Domeny) w sekcji Domain (Domena) wybierz pozycję Configure DNS (Skonfiguruj DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

 3. Ważne: Jeśli masz konto e-mail usługi G Suite, najpierw musisz usunąć rekordy MX skojarzone z tym kontem. Rekordy MX usługi G Suite uniemożliwiają dodawanie kolejnych rekordów MX, także tych wymaganych dla usługi Office 365. Uwaga: usunięcie rekordów usługi G Suite nie powoduje usunięcia konta usługi G Suite. Aby usunąć rekordy MX usługi G Suite, wykonaj następujące czynności.

  1. W sekcji syntetycznych rekordy, w obszarze Pakiet G wybierz pozycję Usuń.

   Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

   Kliknij przycisk Usuń w sekcji syntetycznych rekordy

  2. Wybierz pozycję Delete (Usuń).

   Kliknij pozycję Usuń

 4. W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Nazwa

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Data (Dane)

  @

  MX

  1H

  0 <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  0 to wartość priorytetu rekordu MX. Dodaj ją na początku wartości MX i oddziel ją od reszty wartości spacją.

  Uwagi: 

  • Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  • Jak to znaleźć?

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Wpisz lub wklej wartości w sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów)

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Kliknij pozycję Add (Dodaj)

 6. Jeśli istnieją inne niestandardowe rekordy MX, usuń je.

  1. Wybierz polecenie Edytuj w wierszu rekordu MX.

   Kliknij przycisk Edytuj w wiersza rekordu MX

  2. Dla każdego z pozostałych rekordów MX niestandardowe zaznacz odpowiednią pozycję w polu dane, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze, aby usunąć tego rekordu.

   Kontynuuj te działania, aż usuniesz pozycję Data (Dane) dla wszystkich pozostałych rekordów MX.

   Usuwanie wpisów w polu danych

 7. Po usunięciu pozycji Data (Dane) dla poszczególnych z pozostałych rekordów MX wybierz pozycję Save (Zapisz), aby zapisać zmiany.

  Kliknij pozycję Save (Zapisz)

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Google Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. W tym celu:

  1. Wybierz pozycję Zaloguj.

  2. Wprowadź poświadczenia logowania, a następnie ponownie wybierz pozycję Zaloguj się.

 2. Na stronie Domains (Domeny) w sekcji Domain (Domena) wybierz pozycję Configure DNS (Skonfiguruj DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

 3. Dodaj pierwszy rekord CNAME.

  W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Nazwa

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Data (Dane)

  autodiscover

  CNAME

  1H

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  sip

  CNAME

  1H

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  lyncdiscover

  CNAME

  1H

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  msoid

  CNAME

  1H

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  enterpriseregistration

  CNAME

  1H

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  enterpriseenrollment

  CNAME

  1H

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Wpisz lub wklej wartości w sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów)

 4. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Kliknij pozycję Add (Dodaj)

 5. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add (Dodaj), aby ukończyć ten rekord.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Google Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. W tym celu:

  1. Wybierz pozycję Zaloguj.

  2. Wprowadź poświadczenia logowania, a następnie ponownie wybierz pozycję Zaloguj się.

 2. Na stronie Domains (Domeny) w sekcji Domain (Domena) wybierz pozycję Configure DNS (Skonfiguruj DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

 3. W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) w wierszu rekordu TXT wybierz pozycję Edit (Edytuj).

  Ważne: Witryna Google Domains przechowuje rekordy TXT jako zestaw, który może zawierać wiele rekordów. Jeśli masz co najmniej jeden inny rekord TXT (np. rekord TXT używany do weryfikowania swojej domeny), musisz dodać nowe rekordy TXT do tego zestawu rekordów. Próba wprowadzenia dodatkowych rekordów TXT jako osobnych pozycji spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie Duplicate record (Zduplikowany rekord).

  Kliknij przycisk Edytuj w wiersza rekordu TXT

 4. Wybierz pozycję kontrolkę (+).

  Kliknij przycisk plus

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Data (Dane)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wpisz lub wklej wartości w sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów)

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  Kliknij pozycję Save (Zapisz)

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Google Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. W tym celu:

  1. Wybierz pozycję Zaloguj.

  2. Wprowadź poświadczenia logowania, a następnie ponownie wybierz pozycję Zaloguj się.

 2. Na stronie Domains (Domeny) w sekcji Domain (Domena) wybierz pozycję Configure DNS (Skonfiguruj DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

 3. Dodawanie pierwszego rekordu SRV.

  W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Nazwa

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Data (Dane)

  _sip._tls

  SRV

  1H

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  1H

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wpisz lub wklej wartości w sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów)

 4. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Kliknij pozycję Add (Dodaj)

 5. Dodaj drugi rekord SRV.

  W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add (Dodaj), aby ukończyć ten rekord.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×