Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie GoDaddy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna GoDaddy jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online i tym podobne.

Oto główne rekordy, które trzeba dodać. Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie GoDaddy domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 0:43).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie GoDaddy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Wybierz pozycję DNS Zone File (Plik strefy DNS).

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Z listy rozwijanej wybierz wartość TXT (Text) [TXT (Tekst)].

  GoDaddy-BP-Weryfikowanie-1-0

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość TTL (Czas wygaśnięcia).

  Typ rekordu

  Host

  Wartość TXT

  Czas wygaśnięcia

  TXT (Text)

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  1 hour (1 godzina)

  GoDaddy-BP-Verify-1-1

 7. Wybierz pozycję Finish (Zakończ).

  GoDaddy-BP-Weryfikacja-1-2

 8. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  GoDaddy-BP-Verify-1-3

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 3:36).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie GoDaddy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Wybierz pozycję DNS Zone File (Plik strefy DNS).

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Wybierz z listy rozwijanej pozycję Rekordy MX (wymiany poczty).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-2-0

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość TTL (Czas wygaśnięcia).

  Typ rekordu

  Host

  Wskazuje

  Priority (Priorytet)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Rekordy MX (wymiany poczty)

  @

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  1 godzina

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-2-1

 7. Wybierz pozycję Finish (Zakończ).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-2-2

 8. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-2-3

 9. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je wszystkie na stronie Szczegółowe informacje o domenie w sekcji Rekordy MX (wymiany poczty). (Zaznacz każdy rekord, a następnie wybierz ikonę kosza na śmieci Usuń w kolumnie Akcje).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-2-4

 10. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-2-5

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 4:27).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie GoDaddy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Wybierz pozycję DNS Zone File (Plik strefy DNS).

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Z listy rozwijanej wybierz wartość CNAME (Alias).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-3-0

 6. Utwórz pierwszy rekord CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość TTL (Czas wygaśnięcia).

  Typ rekordu

  Host

  Wskazuje

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 godzina

  CNAME (Alias)

  sip

  sipdir.online.lync.com

  1 godzina

  CNAME (Alias)

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  1 godzina

  CNAME (Alias)

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1 godzina

  CNAME (Alias)

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  1 godzina

  CNAME (Alias)

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  1 godzina

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-3-1

 7. Wybierz pozycję Dodaj kolejny.

  (Nie można wybrać pozycji Zakończ przed dodaniem wszystkich potrzebnych rekordów CNAME).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-3-2

 8. Utwórz pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W polach każdego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następnego wiersza powyższej tabeli. Po utworzeniu drugiego i trzeciego rekordu wybierz pozycję Dodaj kolejny.

  Powtarzaj te kroki, aż utworzysz wszystkich sześć rekordów CNAME.

 9. Po dodaniu ostatniego rekordu CNAME wybierz pozycję Zakończ.

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-3-3

 10. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-3-4

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 5:15).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie GoDaddy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Wybierz pozycję DNS Zone File (Plik strefy DNS).

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Z listy rozwijanej wybierz wartość TXT (Tekst).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-4-0

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  (Z list rozwijanych wybierz wartość TTL).

  Typ rekordu

  Host

  Wartość TXT

  Czas wygaśnięcia

  TXT (Text)

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  1 godzina

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-4-1

 7. Wybierz pozycję Finish (Zakończ).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-4-2

 8. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 5:59).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie GoDaddy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Wybierz pozycję DNS Zone File (Plik strefy DNS).

  GoDaddy-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Z listy rozwijanej wybierz wartość SRV (Usługa).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-5-0

 6. Utwórz pierwszy rekord SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Typ rekordu i TTL.

  Typ rekordu

  Nazwa

  Target (Element docelowy)

  Protocol (Protokół)

  Service (Usługa)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  SRV (Service)

  @

  sipdir.online.lync.com

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 hour (1 godzina)

  SRV (Service)

  @

  sipfed.online.lync.com

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 godzina

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-5-1

 7. Wybierz pozycję Dodaj kolejny.

  (Nie można wybrać pozycji Zakończ przed dodaniem drugiego rekordu SRV).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-5-2

 8. Utwórz drugi rekord SRV.

  W polach drugiego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z drugiego wiersza powyższej tabeli.

 9. Wybierz pozycję Zakończ.

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-5-3

 10. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  GoDaddy-BP-Konfigurowanie-5-4

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×