Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Gandi.net

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Gandi.net jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online i tym podobne.

Ten proces składa się z dwóch głównych części: należy najpierw zweryfikować domenę, a następnie dodać do niej rekordy DNS. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Weryfikowanie domeny

Dodawanie rekordów DNS do domeny

Aby sprawdzić i skonfigurować domeny dla Office 365, musisz dodać kilka rekordów DNS do tej domeny przy użyciu co nosi nazwę pliku strefy. Nie można edytować aktywny plik strefy Gandi.net. Zamiast tego będzie tylko jedna kopia aktywny plik strefy Gandi.net w celu zweryfikowania swojej domeny, a następnie utwórz tylko jeden , w której utworzysz Wszystkie rekordy DNS dla Office 365.

Po wykonaniu obu tych zadań domeny Gandi.net będą skonfigurowane do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365

Aby sprawdzić swoją domenę do Office 365, należy dodać rekord do pliku strefy dla tej domeny. Jak już wspomniano, nie można edytować aktywny plik strefy Gandi.net. Zamiast tego możesz spowoduje, że tylko jedna kopia aktywny plik strefy Gandi.net korzystać podczas weryfikacją domeny Gandi.net z Office 365.

(Po zakończeniu procesu weryfikacji, możesz utworzyć tylko jeden, w której utworzysz Wszystkie rekordy DNS dla Office 365.)

Ten pierwszy plik strefy jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny; nie wywiera wpływu na nic innego. Później, w razie potrzeby możesz go usunąć. (Drugi plik strefy z drugiej strony, powoduje zachowanie, jak go będzie zawierać wszystkie rekordy DNS, które zostały utworzone, że domena będzie współdziałać z Office 365.)

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu Default Gandi zone file (Domyślny plik strefy witryny Gandi) wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Normal (Normalna) z listy rozwijanej Edit mode (Tryb edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-1

 5. Następnie wybierz pozycję Copy this zone to edit (Kopiuj tę strefę na potrzeby edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-2

 6. W oknie dialogowym Skopiuj strefę wpisz nową nazwę strefy w polu Nazwa (na przykład Office 365 Sprawdź).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-5-1

 7. Następnie wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-5-2

 8. Na stronie Zones (Strefy) > nazwa_strefy wybierz pozycję Create a new version (Utwórz nową wersję).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-6

Teraz, gdy plik strefy został utworzony, przejdź do następnej sekcji, której zostaną dodane rekord TXT, który będzie potrzebne w celu zweryfikowania swojej domeny Gandi.net z Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Przed rozpoczęciem procedury opisanej w tej sekcji wykonaj procedurę opisaną w pierwszej sekcji tego artykułu Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Zmienianie plik strefy partii w wierszu odpowiadającym utworzony plik strefy w celu weryfikacji Office 365, wybierz ikonę Modify (Ołówek).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-14

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-8

 6. W sekcji Add a record (Dodawanie rekordu) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  (Z list rozwijanych, wybierz wartości Typ, TTL i godzin ).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  GandiNet-BP-Weryfikowanie-1-1

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby potwierdzić zmiany.

  GandiNet-BP-Weryfikowanie-1-2

Po utworzeniu pliku TXT, którego usługa Office 365 użyje do zweryfikowania domeny Gandi.net, przejdź do następnej sekcji i aktywuj nowy plik strefy zawierający rekord.

Aktywowanie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy wykonać procedury w pierwszych dwóch sekcjach tego artykułu (Utwórz plik strefy weryfikujące usługi Office 365 i Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji) przed rozpoczęciem procedury w tej sekcji.

Teraz zostanie zaktualizowany ustawienia domyślne Gandi.net, tak że plik strefy weryfikacji Office 365 staje się plików active strefy dla domeny, którą chcesz zmienić.

Ostrzeżenie: Błąd w tym celu uniemożliwi Office 365 z weryfikacją domeny.

 1. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-1

 2. Następnie wybierz pozycję Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-2

 3. W oknie dialogowym Use this version (Użyj tej wersji) wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-10

 4. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Domains (Domeny).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-11

 5. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 6. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) znajdź nowy plik strefy, a następnie wybierz pozycję Choose (Wybierz).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-12

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby potwierdzić zmiany.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-13

Aby zakończyć proces weryfikacji domeny Gandi.net z Office 365, postępuj zgodnie z instrukcjami w następnej sekcji.

Weryfikowanie domeny w usłudze Office 365

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy wykonać procedury opisane w sekcji pierwsze trzy tego artykułu (Utwórz plik strefy weryfikujące usługi Office 365, Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacjii Aktywuj plik strefy dla weryfikacji usługi Office 365) przed rozpoczęciem procedury w tej sekcji.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Teraz, gdy zweryfikowaniu domeny Gandi.net z Office 365, możesz na temat Aby utworzyć tylko jeden aktywny plik strefy Gandi.net, w której utworzysz Wszystkie rekordy DNS, wymagających swoich domen Gandi.net do pracy z Office 365. W pozostałych sekcjach tego artykułu przeprowadzi Cię przez proces.

Tworzenie pliku strefy dla rekordów DNS usługi Office 365

Jeśli domeny Gandi.net z Office 365 nie została jeszcze zweryfikowana, zrób tak teraz, wykonując procedurę opisaną w sekcji pierwsze cztery niniejszego artykułu, począwszy od Utwórz plik strefy weryfikujące usługi Office 365.

Plik strefy, który ma zostać utworzony teraz jest, gdy użytkownik utworzy rekordy DNS, których potrzebujesz dla Office 365. Konta Office 365 nie będzie działać bez tych rekordów. Po zakończeniu tworzenia wszystkich rekordów DNS będzie określał ten plik strefy jako aktywny plik strefy Gandi.net go używać zamiast pliku strefy, który został utworzony w celu zweryfikowania swojej domeny w poprzednich sekcjach.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu Default Gandi zone file (Domyślny plik strefy witryny Gandi) wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-15

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Normal (Normalna) z listy rozwijanej Edit mode (Tryb edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-1

 5. Następnie wybierz pozycję Copy this zone to edit (Kopiuj tę strefę na potrzeby edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-2

 6. W oknie dialogowym Skopiuj strefę wpisz nową nazwę strefy w polu Nazwa (na przykład Office 365 rekordy DNS).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-16-1

 7. Następnie wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-16-2

 8. Na stronie Zones (Strefy) > nazwa_strefy wybierz pozycję Create a new version (Utwórz nową wersję).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-17

Teraz, gdy utworzysz nowy plik strefy spowoduje dodanie do niego wszystkie DNS rekordy, że domena Gandi.net musi zawierać działać poprawnie przy Office 365. Utworzysz cztery typy rekordów: MX, CNAME, SPF i SRV. Tych rekordów można utworzyć w dowolnej kolejności, ale należy utworzyć z nich przed aktywowaniem nowy plik strefy, które będzie wykonywać w końcowej części tego artykułu.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Ważne: Przed utworzeniem rekordy DNS dla domeny Gandi.net, należy najpierw sprawdzić swoją domenę w usłudze Office 365 (zobacz pierwsze cztery sekcjach tego artykułu), a następnie Utwórz plik strefy w którym została utworzona rekordy DNS. Po utworzeniu wszystkie rekordy, które są potrzebne będzie aktywować pliku strefy.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Zmienianie plik strefy partii w wierszu odpowiadającym utworzony plik strefy dla rekordów DNS Office 365, wybierz ikonę Modify (Ołówek).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-18

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-8

 6. W sekcji Add a record (Dodawanie rekordu) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  (Z list rozwijanych, wybierz wartości Typ, TTL i godzin ).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  MX Priority (Priorytet MX)

  MX

  1 hours

  @

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-2-1

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-2-2

 8. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń jeden z nich, wybierając odpowiadającą mu ikonę Delete (X) (Usuń).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-2-3

 9. Wybierz pozycję Delete (Usuń), aby potwierdzić usunięcie.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-2-4

 10. W ten sam sposób usuń wszelkie pozostałe rekordy MX, zostawiając tylko ten, który utworzono wcześniej w tej procedurze.

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Ważne: Przed utworzeniem rekordów DNS dla domeny Gandi.net należy najpierw zweryfikować tę domenę w usłudze Office 365 (zobacz cztery pierwsze sekcje tego artykułu), a następnie utworzyć plik strefy i utworzyć w nim rekordy DNS. Po utworzeniu wszystkich potrzebnych rekordów należy aktywować plik strefy.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Zmienianie plik strefy partii w wierszu odpowiadającym utworzony plik strefy dla rekordów DNS Office 365, wybierz ikonę Modify (Ołówek).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-18

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 6. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W sekcji Add a record (Dodawanie rekordu) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza następującej tabeli.

  (Z list rozwijanych, wybierz wartości Typ, TTL i godzin ).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  CNAME

  1 hours

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  1 hours

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  1 hours

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  1 hours

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  1 hours

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  1 hours

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-3-1

 7. Wybierz pozycję Prześlij.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-3-2

 8. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Add (Dodaj), utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Ważne: Przed utworzeniem rekordy DNS dla domeny Gandi.net, należy najpierw sprawdzić swoją domenę w usłudze Office 365 (zobacz pierwsze cztery sekcjach tego artykułu), a następnie Utwórz plik strefy w którym została utworzona rekordy DNS. Po utworzeniu wszystkie rekordy, które są potrzebne będzie aktywować pliku strefy.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Zmienianie plik strefy partii w wierszu odpowiadającym utworzony plik strefy dla rekordów DNS Office 365, wybierz ikonę Modify (Ołówek).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-18

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-8

 6. W sekcji Add DNS Record (Dodawanie rekordu DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  (Z list rozwijanych, wybierz wartości Typ, TTL i godzin ).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  TXT

  1 hours

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-4-1

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-4-2

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Ważne: Przed utworzeniem rekordy DNS dla domeny Gandi.net, należy najpierw sprawdzić swoją domenę w usłudze Office 365 (zobacz pierwsze cztery sekcjach tego artykułu), a następnie Utwórz plik strefy w którym została utworzona rekordy DNS. Po utworzeniu wszystkie rekordy, które są potrzebne będzie aktywować pliku strefy.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Zmienianie plik strefy partii w wierszu odpowiadającym utworzony plik strefy dla rekordów DNS Office 365, wybierz ikonę Modify (Ołówek).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-18

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-8

 6. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  (Z list rozwijanych, wybierz wartości Typ, TTL i godzin ).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  SRV

  1 hours

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  SRV

  1 hours

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-5-1

 7. Wybierz pozycję Prześlij.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-5-2

 8. Dodaj drugi rekord SRV:

  W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Add (Dodaj), utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Aktywowanie pliku strefy dla rekordów DNS usługi Office 365

Ważne: Jeśli Twoja domena nie została jeszcze zweryfikowana i nie utworzono wszystkich potrzebnych rekordów DNS, zdecydowanie zalecamy, aby to zrobić przed wykonaniem ostatniej procedury. Wszystkie potrzebne instrukcje znajdują się we wcześniejszych sekcjach tego artykułu.

Jeśli użytkownik ma weryfikacji domeny i utworzenia wszystkich rekordów MX, CNAME, SPF i SRV, które są potrzebne do Office 365, możesz ponownie zaktualizuje teraz ustawienia domyślne Gandi.net tym razem tak, aby rekordy DNS Office 365 strefy zastępuje plik Office 365 Plik strefy weryfikacji, staje się plików active strefy dla domeny, którą chcesz zmienić.

Ostrzeżenie: Błąd, aby wprowadzić tę zmianę uniemożliwi domeny Gandi.net działa poprawnie z Office 365.

 1. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-1

 2. Następnie wybierz pozycję Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-2

 3. W oknie dialogowym Use this version (Użyj tej wersji) wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-10

 4. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Domains (Domeny).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-19

 5. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 6. Na stronie Zmienianie plik strefy partii Znajdź nowy plik strefy (ten, do którego dodano wszystkie rekordy DNS Office 365 ), a następnie wybierz pozycję Wybierz.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-20

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby potwierdzić zmiany.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-21

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×