Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Europe Registry

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Europe Registry jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, program Skype dla firm Online, i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Europe Registry domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie pulpitu nawigacyjnego wybierz pozycję Moje domeny.

 3. W sekcji My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

 5. Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

 6. Wybierz pozycję EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (EDYTUJ REKORDY STREFY, Zaawansowane).

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Host

  Typ

  Zawartość

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ).

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie pulpitu nawigacyjnego wybierz pozycję Moje domeny.

 3. W sekcji Moje domen wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

 5. Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

  Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

 6. Wybierz pozycję Edytuj strefy REKORDÓW (zaawansowane).

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Typ

  Content (Zawartość)

  Priority (Priorytet)

  @

  MX

  <klucz_domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Uwagi: 

  • Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  • Jak to znaleźć?

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-2-1

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-2-2

 9. W przypadku innych innych rekordach MX wskaźnik na każdym z tych rekordów, aż pojawi się znak X obok rekordu, a następnie wybierz znak X, aby usunąć tego rekordu.

  Kontynuuj do momentu usunięcia wszystkich rekordów MX z wyjątkiem tego utworzonego wcześniej w tej procedurze.

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-2-3

 10. Wybierz pozycję CONFIRM (Potwierdź).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-2-4

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie pulpitu nawigacyjnego wybierz pozycję Moje domeny.

 3. W sekcji Moje domen wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

 5. Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

  Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

 6. Wybierz pozycję EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (EDYTUJ REKORDY STREFY, Zaawansowane).

 7. Utwórz pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Typ

  Content (Zawartość)

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  sip

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-3-1

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-3-2

 9. Dodaj pozostałe pięć rekordów CNAME według tej samej procedury — wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pozostałych wierszy powyższej tabeli, wybierając pozycję ADD (Dodaj) po utworzeniu każdego z rekordów.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie pulpitu nawigacyjnego wybierz pozycję Moje domeny.

 3. W sekcji Moje domen wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

 5. Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

  Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

 6. Wybierz pozycję EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (EDYTUJ REKORDY STREFY, Zaawansowane).

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Typ

  Zawartość

  @

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-4-1

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-4-2

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie pulpitu nawigacyjnego wybierz pozycję Moje domeny.

 3. W sekcji Moje domen wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

 5. Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

  Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

 6. Wybierz pozycję EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (EDYTUJ REKORDY STREFY, Zaawansowane).

 7. Utwórz pierwszy z dwóch rekordów SRV:

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Typ

  Content (Zawartość)

  Priority (Priorytet)

  _sip._tls

  SRV

  1 443 sipdir.online.lync.com.

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  100

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  100

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-5-1

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-5-2

 9. Dodaj drugi rekord SRV według tej samej procedury — wpisz lub skopiuj i wklej wartości z drugiego wiersza powyższej tabeli, wybierając pozycję ADD (Dodaj) po utworzeniu rekordu.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×