Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie eNomCentral

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna eNomCentral jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie eNomCentral domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 0:46).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie eNom Central, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  eNom-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze my domains (moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  eNom-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Na liście rozwijanej Manage Domain (Zarządzaj domeną) wybierz pozycję Host Records (Rekordy hostów).

  eNom-BP-Verify-1-1

 4. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu).

  Nazwa hosta

  Typ rekordu

  Adres

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  eNom-BP-Verify-1-2

 5. Wybierz pozycję save (zapisz).

  eNom-BP-Verify-1-3

 6. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 3:40).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie eNom Central, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  eNom-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze my domains (moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  eNom-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Na liście rozwijanej Manage Domain (Zarządzaj domeną) wybierz pozycję Email Settings (Ustawienia poczty e-mail).

  eNom-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Z listy rozwijanej Service Selection (Wybór usługi) wybierz pozycję User (MX) (Użytkownik — MX).

  eNom-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Address (Adres)

  Pref (Preferencja)

  @

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  eNom-BP-Konfigurowanie-2-1

 6. Wybierz pozycję save (zapisz).

  eNom-BP-Konfigurowanie-2-2

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX, zaznacz ich pola wyboru.

  eNom-BP-Konfigurowanie-2-3

 8. Wybierz pozycję delete checked (Usuń zaznaczone).

  eNom-BP-Konfigurowanie-2-4

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 4:24).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie eNom Central, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  eNom-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze my domains (moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  eNom-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Na liście rozwijanej Manage Domain (Zarządzaj domeną) wybierz pozycję Host Records (Rekordy hostów).

  eNom-BP-Konfigurowanie-1-5

 4. Wybierz pozycję new row (Nowy wiersz).

  eNom-BP-Konfigurowanie-3-1

 5. W polach sześciu nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Address (Adres)

  autodiscover

  CNAME (Alias)

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  sip

  CNAME (Alias)

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  lyncdiscover

  CNAME (Alias)

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  msoid

  CNAME (Alias)

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseregistration

  CNAME (Alias)

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseenrollment

  CNAME (Alias)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  eNom-BP-Konfigurowanie-3-2

 6. Wybierz pozycję save (zapisz).

  eNom-BP-Konfigurowanie-3-3

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 5:12).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie eNom Central, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  eNom-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze my domains (moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  eNom-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Na liście rozwijanej Manage Domain (Zarządzaj domeną) wybierz pozycję Host Records (Rekordy hostów).

  eNom-BP-Konfigurowanie-1-5

 4. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Record Type (Typ rekordu).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Record Type (Typ rekordu)

  Address (Adres)

  @

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  eNom-BP-Konfigurowanie-4-1

 5. Wybierz pozycję save (zapisz).

  eNom-BP-Konfigurowanie-4-2

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 5:50).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie eNom Central, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  eNom-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze my domains (moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  eNom-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Na liście rozwijanej Manage Domain (Zarządzaj domeną) wybierz pozycję Host Records (Rekordy hostów).

  eNom-BP-Konfigurowanie-1-5

 4. Po prawej stronie pozycji new row (Nowy wiersz) wybierz pozycję add SRV or SPF record (Dodaj rekord SRV lub SPF).

  eNom-BP-Konfigurowanie-5-1

 5. W polach dwóch nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)
  (Hostname — Nazwa hosta)

  _sip

  _tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  _sipfederationtls

  _tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  eNom-BP-Konfigurowanie-5-2

 6. Wybierz pozycję save (Zapisz).

  eNom-BP-Konfigurowanie-5-3

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×