Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie DomainExplorer.com

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna DomainExplorer.com jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie DomainExplorer.com domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DomainExplorer.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  DomainExplorer-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze Domain Manager (Menedżer domen) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  DomainExplorer-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W sekcji Host Records (Rekordy hosta) wybierz pozycję Edit (Edytuj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DomainExplorer-BP-Configure-1-3

 4. W sekcji Standard Host Names (Standardowe nazwy hostów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Type (Typ)

  Address (Adres)

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  DomainExplorer-BP-Verify-1-2

 5. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DomainExplorer-BP-Verify-1-3

 6. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DomainExplorer.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  DomainExplorer-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze Domain Manager (Menedżer domen) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  DomainExplorer-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W sekcji MX Records (Rekordy MX) wybierz pozycję Try It Now (Wypróbuj teraz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-2-1

 4. W sekcji MX Record Settings (Ustawienia rekordów MX) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Address (Adres)

  Pref (Preferencja)

  @

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-2-2

 5. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-2-3

 6. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je wszystkie, wybierając pozycję delete (Usuń) obok poszczególnych rekordów.

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-2-4

 7. Jeśli usunięto rekordy, wybierz ponownie pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-2-3

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DomainExplorer.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  DomainExplorer-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze Domain Manager (Menedżer domen) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  DomainExplorer-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W sekcji Host Records (Rekordy hosta) wybierz pozycję Edit (Edytuj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. W sekcji Custom Host Names (Niestandardowe nazwy hostów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Type (Typ)

  Address (Adres)

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  sip

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-3-1

 5. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany), aby dodać wiersze, a następnie wpisz lub skopiuj i wklej pozostałe wartości w polach nowych rekordów.

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-3-2

 6. Po dodaniu ostatniego rekordu CNAME wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-3-3

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DomainExplorer.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  DomainExplorer-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze Domain Manager (Menedżer domen) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  DomainExplorer-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W sekcji Host Records (Rekordy hosta) wybierz pozycję Edit (Edytuj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-4-1

 4. W sekcji Standard Host Names (Standardowe nazwy hostów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Name (Nazwa hosta)

  Type (Typ)

  Address (Adres)

  @

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-4-1

 5. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-4-2

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DomainExplorer.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  DomainExplorer-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W obszarze Domain Manager (Menedżer domen) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  DomainExplorer-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W sekcji SRV Records (Rekordy SRV) wybierz pozycję Try It Now (Wypróbuj teraz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-5-1

 4. W polach dwóch nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  _sip

  _tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls

  _tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-5-2

 5. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  DomainExplorer-BP-Konfigurowanie-5-3

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×