Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie DNSMadeEasy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli DNSMadeEasy jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, w programie Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów na DNSMadeEasy domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Ważne: W przypadku kont w witrynie DNSMadeEasy dodana domena została zakupiona u oddzielnego rejestratora domen. Witryna DNSMadeEasy nie oferuje usługi rejestracji domen. Możliwość zalogowania się w witrynie DNSMadeEasy i utworzenia rekordu DNS jest wystarczającym dowodem własności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DNSMadeEasy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

 3. Na stronie DNS zarządzanych w obszarze Rekordy TXT wybierz (+) control (Dodaj nowy ).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 4. W obszarze Add TXT Record (Dodaj rekord TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Pozostaw to pole puste.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

  1800

 5. Wybierz pozycję Prześlij.

 6. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DNSMadeEasy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Managed DNS (Zarządzane usługi DNS) w obszarze MX Records (Rekordy MX) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-1

 4. W obszarze Add MX Records (Dodaj rekordy MX) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Name (Nazwa)

  Server (Serwer)

  MX Level (Poziom MX)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Pozostaw to pole puste.

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365. Jak to znaleźć?

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-2

 5. Wybierz pozycję Prześlij.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-3

 6. Jeśli w sekcji MX Records (Rekordy MX) są wymienione inne rekordy MX, usuń je wszystkie, zaznaczając je.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-4-1

 7. Po zaznaczeniu wszystkich rekordów wybierz pozycję Delete selected (Usuń zaznaczone).

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-4-2

 8. W oknie dialogowym Delete MX Records (Usuwanie rekordów MX) wybierz pozycję Delete (Usuń), aby potwierdzić wprowadzane zmiany.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-5

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DNSMadeEasy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

 3. Na stronie Managed DNS (Zarządzane usługi DNS) w obszarze CNAME Records (Rekordy CNAME) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-3-1

 4. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W obszarze Dodawanie rekordów CNAME w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza w tabeli poniżej.

  Name (Nazwa)

  Alias to (Alias)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-3-2

 5. Wybierz pozycję Prześlij.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-3-3

 6. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W obszarze CNAME Records (Rekordy CNAME) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy), a następnie dodaj rekord, wpisując wartości z następnego wiersza tabeli i ponownie wybierając pozycję Submit (Prześlij) w celu ukończenia tworzenia rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć pojedynczy SPF rekord, który zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tychSPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DNSMadeEasy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

 3. Na stronie Managed DNS (Zarządzane usługi DNS) w obszarze TXT Records (Rekordy TXT) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-4-1

 4. W obszarze Add TXT Record (Dodaj rekord TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-4-2

 5. Wybierz pozycję Prześlij.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DNSMadeEasy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

 3. Na stronie Managed DNS (Zarządzane usługi DNS) w obszarze SRV Records (Rekordy SRV) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-5-1

 4. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W obszarze Add SRV Records (Dodaj rekordy SRV) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza w poniższej tabeli.

  Name (Nazwa)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Host

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-5-2

 5. Wybierz pozycję Prześlij.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-5-3

 6. Dodaj drugi rekord SRV.

  W obszarze SRV Records (Rekordy SRV) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy), a następnie dodaj rekord, wpisując wartości z następnego wiersza tabeli i ponownie wybierając pozycję Submit (Prześlij) w celu ukończenia tworzenia rekordu.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×