Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Bluehost

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli Bluehost jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, w programie Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów na Bluehost domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Bluehost przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. W obszarze nazwa_domeny w wierszu DNS Zone Editor wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS rekordy.

 4. Na stronie DNS Zone Editor w obszarze Dodawanie rekordu DNS w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Record (Rekord hosta)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  TXT Value (Wartość TXT)

  @

  14400

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 5. Wybierz pozycję Dodaj rekord.

 6. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Bluehost przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. W obszarze nazwa_domeny w wierszu DNS Zone Editor wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS rekordy.

 4. Na stronie DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) w obszarze Add DNS Record (Dodaj rekord DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Record (Rekord hosta)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Points To (Wskazuje)

  Priority (Priorytet)

  @

  14400

  MX

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365. Jak to znaleźć?

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-2-1

 5. Wybierz pozycję add record (Dodaj rekord).

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-2-2

 6. Jeśli istnieją inne rekordy MX w sekcji MX (Mail Exchanger) (Rekordy MX — wymiany poczty), usuń je wszystkie.

  Wybierz pozycję Delete (Usuń) obok jednego z dodatkowych rekordów MX.

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-2-3

 7. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję OK.

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-2-4

 8. Wykonaj te same czynności, aby usunąć wszystkie inne rekordy MX, które były wcześnie na liście.

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Bluehost przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. W obszarze nazwa_domeny w wierszu DNS Zone Editor wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS rekordy.

 4. W sekcji rekordów A (Host) znajdź wiersz rekordu autodiscover, a następnie wybierz polecenie delete (Usuń) dla tego wiersza.

  Ważne: Należy usunąć istniejące wykrywania automatycznego rekordu przed dodaniem rekord wykrywania automatycznego jest wymagane przez usługę Office 365. Bluehost nie jest możliwe jednocześnie zachować dwa rekordy wykrywania automatycznego .

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-3-0-1

 5. Wybierz pozycję OK.

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-3-0-2

 6. Utwórz pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  Na stronie DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) w obszarze Add DNS Record (Dodaj rekord DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Record (Rekord hosta)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Points To (Wskazuje)

  autodiscover

  14400

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip

  14400

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  14400

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid

  14400

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  14400

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  14400

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-3-1

 7. Wybierz pozycję add record (Dodaj rekord).

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-3-2

 8. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  Pozostając w sekcji Add DNS Record (Dodaj rekord DNS), utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję add record (Dodaj rekord), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć pojedynczy SPF rekord, który zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tychSPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Bluehost przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. W obszarze nazwa_domeny w wierszu DNS Zone Editor wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS rekordy.

 4. Na stronie DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) w obszarze Add DNS Record (Dodaj rekord DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Record (Rekord hosta)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Wartość TXT

  @

  14400

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-4-1

 5. Wybierz pozycję add record (Dodaj rekord).

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-4-2

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Bluehost przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. W obszarze nazwa_domeny w wierszu DNS Zone Editor wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS rekordy.

 4. Utwórz pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  Na stronie DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) w obszarze Add DNS Record (Dodaj rekord DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  Host

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Points To (Wskazuje)

  _sip

  _tls

  @

  14400

  SRV

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls

  _tcp

  @

  14400

  SRV

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-5-1

 5. Wybierz pozycję add record (Dodaj rekord).

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-5-2

 6. Dodaj drugi rekord SRV.

  Pozostając w sekcji Add DNS Record (Dodaj rekord DNS), utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję add record (Dodaj rekord), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×