Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Amazon Web Services (AWS)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli AWS jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, Online programu Skype dla firm i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać.

Po dodaniu tych rekordów na AWS domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

 3. Na stronie Strefy hostowanej w kolumnie Nazwa domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów).

 5. W obszarze Create Record Set (Tworzenie zestawu rekordów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ) i Routing Policy (Zasady routingu).

  Porada: Znaki cudzysłowu wymagane w instrukcjach wyświetlanych na ekranie zostaną wprowadzone automatycznie. Nie musisz wpisywać ich ręcznie.

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  Alias (Alias)

  TTL (Seconds) [Czas wygaśnięcia (w sekundach)]

  Value (Wartość)

  Routing Policy (Zasady routingu)

  Pozostaw to pole puste.

  TXT — Tekst

  No (Nie)

  300

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

  Simple

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

 3. Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów).

 5. W obszarze Create Record Set (Tworzenie zestawu rekordów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ) i Routing Policy (Zasady routingu).

  Nazwa

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) [Czas wygaśnięcia (w sekundach)]

  Value (Wartość)

  Routing Policy (Zasady routingu)

  Pozostaw to pole puste.

  MX — Mail exchange

  No (Nie)

  300

  0 <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  0 to wartość priorytetu rekordu MX. Dodaj ją na początku wartości MX i oddziel ją od reszty wartości spacją.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Uwaga: Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365. Jak to znaleźć?

  Simple

  AWS-BP-Konfigurowanie-2-1

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  AWS-BP-Konfigurowanie-2-2

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je.

  Ważne: Witryna AWS przechowuje rekordy MX jako zestaw, który może zawierać wiele rekordów. NIE wybieraj opcji Delete Record Set (Usuń zestaw rekordów), ponieważ spowoduje to usunięcie wszystkich rekordów MX, łącznie z dopiero dodanym. Zamiast tego skorzystaj z poniższych instrukcji.

  Najpierw wybierz zestaw rekordów MX.

  AWS-BP-Konfigurowanie-2-3

  Następnie w obszarze Edytowanie zestawu rekordów Usuń każdego przestarzałego rekordu MX, zaznaczając wpisu w polu wartość i naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  AWS-BP-Konfigurowanie-2-4

 8. Wybierz pozycję Save Record Set (Zapisz zestaw rekordów).

  AWS-BP-Konfigurowanie-2-5

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

 3. Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów).

 5. Dodaj pierwszy rekord CNAME.

  W obszarze Create Record Set (Tworzenie zestawu rekordów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza następującej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ) i Routing Policy (Zasady routingu).

  Nazwa

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) [Czas wygaśnięcia (w sekundach)]

  Value (Wartość)

  Routing Policy (Zasady routingu)

  autodiscover

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Simple (Proste)

  sip

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Simple (Proste)

  lyncdiscover

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Simple (Proste)

  msoid

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Simple (Proste)

  enterpriseregistration

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Simple (Proste)

  enterpriseenrollment

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Simple

  AWS-BP-Konfigurowanie-3-1

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  AWS-BP-Konfigurowanie-3-2

 7. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) wybierz polecenie Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów), utwórz rekord za pomocą wartości z następnego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Create (Utwórz), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć pojedynczy SPF rekord, który zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tychSPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

 3. Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz zestaw rekordów TXT.

  AWS-BP-Konfigurowanie-4-1

 5. W obszarze Edit Record Set (Edytowanie zestawu rekordów) na końcu bieżącej pozycji w polu Value (Wartość) istniejącego rekordu naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby utworzyć nowy wiersz, a następnie w tym nowym wierszu (pod istniejącą wartością) wpisz lub skopiuj i wklej wartość z poniższej tabeli (zobacz przykład na ilustracji znajdującej się poniżej tabeli).

  Wartość:

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Znaki cudzysłowu wymagane w instrukcjach wyświetlanych na ekranie zostaną wprowadzone automatycznie. Nie musisz wpisywać ich ręcznie.

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  AWS-BP-Konfigurowanie-4-2

 6. Wybierz pozycję Save Record Set (Zapisz zestaw rekordów).

  AWS-BP-Konfigurowanie-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

 3. Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów).

 5. Dodaj pierwszy rekord SRV:

  W obszarze Create Record Set (Tworzenie zestawu rekordów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza następującej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ) i Routing Policy (Zasady routingu).

  Nazwa

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) [Czas wygaśnięcia (w sekundach)]

  Value (Wartość)

  Routing Policy (Zasady routingu)

  _sip._tls

  SRV — Service locator (SRV — Lokalizator usług)

  No (Nie)

  300

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Simple (Proste)

  _sipfederationtls._tcp

  SRV — Service locator (SRV — Lokalizator usług)

  No (Nie)

  300

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Simple

  AWS-BP-Konfigurowanie-5-1

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  AWS-BP-Konfigurowanie-5-2

 7. Aby dodać drugi rekord SRV:

  Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) wybierz polecenie Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów), utwórz rekord za pomocą wartości z następnego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Create (Utwórz), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×